De Nederlandse Kastelenstichting betreurt kap Sterrebos

luchtfoto-sterrebos-wolfrath.jpgvrijdag 11 februari 2022 10:54

De Nederlandse Kastelenstichting is geschokt dat het doek definitief lijkt te zijn gevallen voor het Sterrebos bij Born in Limburg. Het Sterrebos was de laatste weken regelmatig in het landelijke nieuws vanwege de dreigende kap van alle bomen in de kasteeltuin.
Het in de 18e eeuw aangeplante Sterrebos behoort bij het rijksmonument Kasteel Wolfrath, dat in 2015 eigendom is geworden van VDL Groep, eigenaar van het naastgelegen VDL Nedcar. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage en het Gelders Genootschap gaven indertijd een negatief advies inzake de bouwplannen en het voornemen tot kap, vanwege de onomkeerbare gevolgen. Ook schetsten zij bruikbare alternatieven.

De kap betreft niet alleen het sterrenbos zelf. Ook het lanenstelsel, dat als een historische grenslijn is te beschouwen, verdwijnt. Daarbij zal het aanzien van het kasteel Wolfrath in de toekomst gedomineerd worden door de reusachtige afmetingen van de geplande nieuwbouw.
Ondanks wat de naam doet vermoeden is het Bornse Sterrebos geen sterrenbos in eigenlijke zin. De karakteristieke stervorm ontbreekt. Wel kan gesproken worden van een ontworpen monumentale kasteeltuin, die deel uitmaakt van het rijksmonumentale kasteelensemble en waarvoor ook een waardestelling heeft plaatsgevonden.
De bomen die gekapt worden, dateren van rond 1860, toen herplanting plaatsvond. Het oorspronkelijk Sterrebos werd vermoedelijk al voor de achttiende eeuw aangelegd.

De ingreep in de tot het kasteelensemble behorende kasteeltuin valt zeer te betreuren. De rijksmonumentale status duidt op de bijzondere waarde van het ensemble, inclusief genoemde kasteeltuin. Met de toekenning van de rijksmonumentale status is het ensemble te beschouwen als van nationale betekenis.
Door bebouwing van een deel van de kasteeltuin raakt het ensemble niet alleen zwaar aangetast, het zet een ontwikkeling in gang die alleen maar kan leiden tot verdere achteruitgang en onttakeling van het ensemble.

Aanvankelijk maakte belangenbehartiger Stichting De Groene Sporenwolf bezwaar tegen de bomenkap. Deze bezwaren zijn ingetrokken nadat de stichting met VDL overeenkwam dat natuur op andere plekken gecompenseerd wordt. Uiteraard is het verheugend dat toegebrachte natuurschade wordt gecompenseerd. Wat echter overeind blijft, is de ingrijpende en blijvende schade aan en verstoring van het kasteelensemble, de kasteeltuin, bestaande zichtassen en de uitlijning van de vijver in relatie tot het aanwezige grand canal.

Download hier het persbericht.

« Terug

Sluiten