Kennisbank

Bibliotheek
Onze bibliotheekcollectie bestaat uit ruim 10.000 exemplaren.

Bibliotheek

Bibliotheek in Eemklooster, Amersfoort

Het zwaartepunt van onze collectie ligt op Nederlandse kastelen en buitenplaatsen, het omringende groen en hun bewoners. Belicht vanuit allerlei invalshoeken waaronder archeologisch, historisch, bouw- of kunsthistorisch, sociaal, economisch, cultureel, monumentenzorg en herbestemming.

Ook bevat onze NKS-bibliotheek:

  • Boeken op het gebied van kastelenkunde of de studie naar buitenplaatsen en overzichtswerken
  • Boeken over grotere gebieden, zoals provincie, streek of plaats
  • Boeken over (adellijke) families (als bewoners van een kasteel of buitenplaats)
  • Boeken over architecten, bouwmeesters en tekenaars van kastelen
  • Bronnenboeken, die nodig zijn voor een specifiek onderzoek, zoals oorkondenboeken, kronieken, rekeningen
  • Cartografisch materiaal
  • Castellogica band I, Castellogica band II en Castellogica band III

Ga naar de bibliotheek

Archief tijdschrift Nederlandse Kastelenstichting

Tot 2019 bracht de NKS een eigen tijdschrift uit, t/m september 2014 was dit de Kasteelkatern, later werd dit Kasteel & Buitenplaats. Deze zijn grotendeels digitaal beschikbaar via onderstaande link.

Ga naar Tijdschriften NKS

Archief Renaud
J. G. N. (Jaap) Renaud (1911 – 2007) was van 1965 tot 1981 de eerste bijzonder hoogleraar Kastelenkunde van Nederland. Van 1986 – 1987 was hij emeritus professor aan de TU Delft. Tijdens zijn leven maakte hij naam als kastelendeskundige op zowel historisch als archeologisch gebied. Zijn visie op kastelen vormde de basis voor de integrale en interdisciplinaire aanpak van kastelenonderzoek.

De papieren nalatenschap van prof. J. G. N. (Jaap) Renaud werd na zijn overlijden in 2007 aan de Nederlandse Kastelenstichting overgedragen. Dit archief Renaud weerspiegelt het werk en denken van een van de eerste gespecialiseerde kastelenonderzoekers van ons land.

De stukken uit het archief Renaud zijn uit de periode 1928 – 2006. Het archief bevat onder meer correspondentie en stukken over zijn persoonlijke en openbare leven. Hierbij gaat het om onderzoek dat hij verricht heeft, zijn dienstbetrekkingen, zijn werk als spreker, publicist en redacteur. Ook zijn congresnotities en audiovisueel materiaal beschikbaar. Het archief is met het archiefbeheersysteem Memorix Archieven geïnventariseerd en ingericht volgens de archiefstandaarden ISAD(G) en ISAAR. Het rubriekenschema is geïnspireerd op het archiefschema voor persoonsarchieven van het Regionaal Archief Nijmegen (RAN).

Als eerbetoon aan Renaud bracht de Nederlandse Kastelenstichting de publicatie ‘De Delftse colleges Kastelenkunde van prof. dr. Jaap Renaud’ uit. In dit boekje staan voordrachten die hij als emeritus-professor in 1986 – 1987 aan de TU Delft gaf. Deze publicatie is voor €12,50 (excl. verzendkosten) te bestellen via info@kastelen.nl 

Ga naar het Archief Renaud

Kastelenlexicon en register
Sinds 1992 werkt de Nederlandse Kastelenstichting aan een database met beschrijvingen van alle bestaande en verdwenen kastelen in Nederland. Er zijn op dit moment zo'n 3.500 objecten onderzocht. Per object zijn er afbeeldingen, informatie over de bezits- en bouwgeschiedenis en een lijst met relevante literatuur en documentatie.

Ga naar het kastelenlexicon

Beeldbank
De Nederlandse Kastelenstichting heeft een uitgebreide collectie beeldmateriaal. De collectie bevat ruim 1.000 prenten uit de periode 1622-1950, 5.000 prentbriefkaarten en een enorm archief met foto's, foto-negatieven en dia's. Hieronder bevindt zich werk van Jan Derwig, Hans Hageman, Hasseleij-Kirchner, Hans Janssen, Frederke Kappers, Doriann Kransberg, Ben Olde Meierink, Jaap Renaud, Phons Schellart, Jan Voets, Peter van der Wilene, Albert Speelman en Luchtfoto’s van KLM Aerocarto. Hiervan is een klein deel gedigitaliseerd. 

Ga naar de beeldbank

NB: we kunnen helaas geen boeken of archiefstukken uitlenen. Om materiaal uit onze bibliotheek of archief Renaud te bekijken, kunt u een afspraak maken via info@kastelen.nl . U bent van harte welkom!

Meehelpen als vrijwilliger
Wilt u ons helpen al het beeldmateriaal te digitaliseren en online beschikbaar te maken? Meld u zich dan aan als vrijwilliger via: info@kastelen.nl!

NB: wij hebben ons uiterste best gedaan de eigenaren van het beeldmateriaal te achterhalen. Indien u meent dat ten onrechte iets toegeschreven is aan iemand dan stellen we het zeer op prijs dat u het ons laat weten.

Sluiten