Expert

De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) is op zoek naar experts die ons op vrijwillige basis kunnen adviseren over relevante beschermingsvraagstukken die betrekking hebben op kastelen en buitenplaatsen.
Het erfgoed van kastelen en buitenplaatsen heeft sterk te lijden onder tal van bedreigingen en maatschappelijke ontwikkelingen. Met de inzet van experts wil de NKS aandacht vragen voor de kwetsbaarheid van dit bijzondere en monumentale erfgoed en zorg dragen voor beter behoud ervan voor zowel huidige als toekomstige generaties.

Wat doen onze experts?

Als expert ben je nauw betrokken bij:

  • gerichte beschermingsacties, zoals het indienen van zienswijzen, inspreken, ondersteunen of initiëren van procedures, adviseren, begeleiden, etc.
  • pleitbezorging richting beleidsmakers, politici en andere relevante belanghebbenden
  • het inventariseren, analyseren, prioriteren, agenderen en aandragen van oplossingen voor bedreigde kastelen en buitenplaatsen
  • overige acties, naar bevind van zaken 

Ben je enthousiast geworden over de rol van expert bij de NKS? Klik dan hier voor het volledige profiel van de NKS-expert.

Sluiten