Betekenis

Een kasteel of buitenplaats is meer dan het hoofdgebouw alleen. Het interieur, de bijgebouwen, de park- en landschapsaanleg en de boerderijen horen bij het geheel, net zoals de geschiedenis van de families die er leefden.

Erkenning en bescherming ensemblewaarde
Al deze elementen – het ensemble - zorgen ervoor dat het kasteel of de buitenplaats nauw verbonden is met zijn omgeving en daarin is ingebed. En in meerdere opzichten waardevol en relevant is. Met het belang van deze ensemblewaarde wordt soms te gemakkelijk omgesprongen, waardoor het behoud in het geding is. Het interieur wordt bijvoorbeeld verdeeld bij vererving, de familie verdwijnt en maakt plaats voor een instituut of nieuwe bewoner die dingen aanpast zonder kennis van of zorg voor de geschiedenis. Of de landschapsaanleg wordt verwaarloosd of doorkruist door wegen of er wordt nieuwbouw gepland.

Bestendige doorontwikkeling
Het is niet dat de Nederlandse Kastelenstichting tegen verandering is, herbestemming kan ook een kans zijn voor bestendige doorontwikkeling, met waarborgen voor behoud. Het is echter van groot belang dat de ensemblewaarde van kastelen en buitenplaatsen wordt erkend en zo goed mogelijk wordt beschermd.

Hoe we hieraan willen bijdragen
Onder andere door het mogelijk maken van publicaties, het agenderen van vraagstukken bij overheden en andere belanghebbenden en door het belichten van relevante aspecten van het onderwerp, zoals bijvoorbeeld op planologisch of fiscaal gebied. Meer weten over onze activiteiten op dit gebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief of neem contact op met Martien Verdenius (officemanager) via info@kastelen.nl.

Sluiten