Expertmeeting Amsterdam

Kasteel Twickel vanaf Twickelerlaan.jpgvrijdag 19 november 2021 12:04

Op 11 november vond alweer de tweede bijeenkomst van de NKS-expertcommissie plaats, dit keer bij Machteld de Vos in Amsterdam, een van de NKS-experts. Tijdens deze bijeenkomst is dieper ingezoomd op het onderwerp klimaatadaptatie, een van de urgente beleidsthema’s van de NKS voor de komende jaren. Albert Schimmelpenninck hield een inleiding over dit onderwerp. Hij ging onder andere in op de noodzaak monumentale bebouwing en ‘groen’ aan te passen met het oog op het vaker voorkomen van extreme weersomstandigheden zoals droogte, heftige buien en hitte. Hij betoogde dat droogte kan zorgen voor problemen met de fundering (met alle gevolgen van dien) en ‘droogtestress’ van planten en bomen. ‘Hevige buien kunnen leiden tot lekkage, overstroming, ondergelopen kelders, vervuiling en zelfs het verloren gaan van beplanting. Hitte kan mogelijk ook leiden tot scheuren in gebouwen en tot verminderde vitaliteit van bomen. Dit kan ook indirect door het oprukken van ‘plagen’ dankzij de opwarming van het klimaat. Denk aan de eikenprocessierups of de letterzetter die de door droogte aangetaste fijnspar de genadeklap geeft’. Albert Schimmelpenninck stelde dat voor al deze problemen oplossingen zijn te bedenken ‘maar dat de keuze voor een of meer van die oplossingen afhangt van de specifieke situatie’. De expertgroep gaat verder met dit onderwerp aan de gang, evenals met de bescherming van individuele kastelen en buitenplaatsen. Zo is onder andere het belang van ‘ensemblewaarde’ van het erfgoed aan de orde gekomen. Zie meer hierover op kastelen.nl/betekenis.

« Terug

Sluiten