Nieuw bestuurslid NKS: Johanna van der Werff

foto-johanna-vander-werff.jpgvrijdag 19 november 2021 12:11

Met trots introduceren wij ons nieuwe bestuurslid, Johanna van der Werff: ‘Ik heb een juridische achtergrond in Publiekrecht, met een praktijk in gemeentelijke ruimtelijke ordening. Gedurende vijftien jaar was ik directeur van het architectuurcentrum in Amersfoort. Samenwerkingen in die hoedanigheid en, later, als zelfstandig onderzoeker, met overheden en kennisinstituten zoals de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, hebben mij een breed netwerk opgeleverd, dat ik graag inzet voor de Nederlandse Kastelenstichting’.  

Expertgroep
Johanna van der Werff zal zich als bestuurslid onder andere gaan inzetten voor het coördineren van de Expertgroep, in samenwerking met collega-bestuurslid Anniek Meinders. Over het belang van de NKS en de rol als pleitbezorger stelt Johanna:‘In al hun intrigerende monumentaliteit en bogend op een rijke en bewogen historie lijken Nederlandse kastelen en buitenplaatsen vaak bij uitstek onneembaar, onkwetsbaar en van alle tijden. Erfgoed met grote grandeur. Dat de realiteit nogal eens anders is, toont het belang van een instituut als de Nederlandse Kastelenstichting.’

Integrale benadering
Johanna: ‘Kastelen en buitenplaatsen zijn kwetsbaar erfgoed, wat vraagt om een integrale benadering. Door tijdsinvloeden, veranderingen in de samenleving en in gebruik, door economische ontwikkelingen en infrastructurele ingrepen, verloren veel kastelen en buitenplaatsen hun oorspronkelijke functie. Ook klimaatverandering is een sluipende bedreiging van de monumentale bouwwerken. De instandhouding en versterking van kastelen en buitenplaatsen vraagt bij uitstek om de inzet van veel kennis vanuit diverse relevante disciplines. Met de nieuwe koers van de Nederlandse Kastelenstichting is gekozen voor een rol als pleitbezorger. Samen met medebestuurslid Anniek Meinders, neem ik graag de rol van bestuurslid verantwoordelijk voor het expertteam op me.’

‘De experts zijn afkomstig uit verschillende disciplines en hebben verschillende professionele achtergronden in onder meer interieur, architectuur, bouwkunde, museale zaken, erfgoed, herbestemming en communities. Met een brede benadering en vanuit een integrale bril kijken we als expertteam naar kastelen en buitenplaatsen als heel specifiek erfgoed, waarbij een diversiteit aan bedreigingen, actuele opgaven als klimaatbestendigheid en issues als herbestemming, toekomstbestendigheid aan de orde zijn’.  

Gaarne willen wij vanaf deze plek tevens twee bestuursleden van harte bedanken die onlangs afscheid hebben genomen voor hun jarenlange inzet voor de NKS: Hester Schölvinck (voor wie Johanna van der Werff in de plaats is gekomen) en Tom Peijster die onlangs is opgevolgd door Joost Wagenaar. In de volgende Nieuwbrief zal Joost Wagenaar geïntroduceerd worden als nieuwe secretaris van de NKS.

« Terug

Sluiten