Verkiezingen 22 november: stem voor erfgoed!

Dia1.jpegzaterdag 04 november 2023 07:54

De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) is de collectieve belangenbehartiger van particuliere monumentenorganisaties in Nederland. De FIM komt op voor de landelijke belangen van gebouwde, groene en mobiele monumenten. De NKS verenigt zich met de andere partijen in het door de FIM opgestelde Erfgoedpamflet om erfgoed terug te brengen op de politieke agenda. Gezamenlijk wordt de politiek opgeroepen om erfgoed onderdeel te maken van de beslissingen over hoe we willen wonen, werken en leven. Erfgoed speelt een essentiële rol in de grote ruimtelijke opgaven. Immers, de zorg voor ons erfgoed is een wettelijke basistaak; de Rijksoverheid heeft hierin een spilfunctie. Om die reden heeft de FIM eveneens een analyse van de verkiezingsprogramma's 2023 gepubliceerd. Een handig hulpmiddel bij de keuze om op 22 november voor erfgoed te stemmen. 

 

« Terug

Sluiten