Aantasting Slot Baarland voorkomen

Baarland_Slot_2010_AlberrtSpeelman_04 2.jpg

Slot Baarland

dinsdag 23 mei 2023

Baarland is een slot van middeleeuwse origine in het gelijknamige Zeeuwse dorp. Tot voor kort dreigde pal naast het rijksmonumentale slot woningbouw te verrijzen, wat het aanzien ervan sterk zou aantasten. In nauw overleg met de Nederlandse Kastelenstichting hebben bezorgde bewoners van Baarland, samen met de eigenaar van het slot, deze ontwikkeling weten te keren.

De door de gemeente Borsele beoogde bouw zou tot ernstige aantasting van de ruimtelijke context, de zogenaamde kasteelbiotoop, van het slot hebben geleid. Baarland heeft een uniek dorpsgezicht dat wordt bepaald door de aanwezigheid van het slot en de naastgelegen kerk. De voorgestelde bebouwing zou zowel geleid hebben tot aantasting van dat ensemble van slot en kerk, als van het dorpsgezicht als geheel.

In samenwerking met Erfgoedvereniging Heemschut en de Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse kastelen, heeft de Nederlandse Kastelenstichting de gemeente én de provincie Zeeland gevraagd de ruimtelijke context van kastelen en buitenplaatsen in het erfgoedbeleid op te nemen. Eerder al diende de Nederlandse Kastelenstichting een zienswijze in bij de gemeente Borsele met betrekking tot de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan.

De Nederlandse Kastelenstichting constateert dat veel kostbaar erfgoed wordt aangetast doordat economische impulsen een te primaire rol spelen. Vaak wordt voorbijgegaan aan de ruimtelijke context van kastelen en buitenplaatsen waardoor het omringende landschap, de kasteelbiotoop, onder druk komt te staan. De Nederlandse Kastelenstichting roept overheden op om zeer zorgvuldig om te gaan met het toestaan van ontwikkelingen die impact hebben op het iconische erfgoed van kastelen, buitenplaatsen en het omringende landschap en te waken voor verdere versnippering, doorsnijding en dichtbouwen.

Baarland, wat 'open, onbegroeid land' betekent, telde in de middeleeuwen twee sterke sloten. Slot Baarland, ontstaan als burcht met donjon, gracht en muren, is later uitgebreid en gewijzigd tot onder meer praalkasteel en jachtslot. De huidige vorm kreeg het slot na de Tweede Wereldoorlog. De geschiedenis van het slot is te lezen via deze link.

(Foto: Albert Speelman)

« Terug

Nieuws

Oorlog in Arcadië, het publieksboek

publicatie-oia.jpegvrijdag 28 juni 2024 Wat was de rol van Nederlandse kastelen en buitenplaatsen tussen 1940 en 1945? Dit onderwerp stond jaren centraal in het landelijk onderzoeksproject ‘Oorlog in Arcadië, 1940-1945’, geïnitieerd door de Nederlandse Kastelenstichting en Gelders Genootschap. lees verder

Faro-Onderzoek Koloniaal Verleden Kastelen en Buitenplaatsen

spotlight-faro-ka.jpegvrijdag 28 juni 2024 Nederland kende in de 17e en 18e eeuw vele honderden buitenplaatsen, verspreid over het hele land. Gebouwd als buitenhuis voor welgestelde regenten en kooplieden, die zodoende in de zomer de stad konden ontvluchten. lees verder

Nieuwe editie Het Buiten

het-buiten-aankondiging-nr17.jpegvrijdag 28 juni 2024 Medio juli verschijnt de nieuwe editie van ons magazine Het Buiten, hét tijdschrift over kastelen, buitenplaatsen en hun bewoners. In deze editie onder meer een artikel over een bijzonder initiatief van de tuinvrijwilligers van het Muiderslot. Ook Het Buiten ontvangen? lees verder

In the spotlight

Restauratie monumentale landschapstuin Landgoed Kasteel Geldrop

Onlangs is de restauratie van de monumentale landschapstuin op het Landgoed Kasteel Geldrop officieel afgerond. De restauratie was noodzakelijk om de landschapstuin toekomstbestendig te maken. In september organiseert Kasteel Geldrop voor onze donateurs en belangstellenden een rondleiding met lezing over dit bijzondere project.
Meer informatie vindt u hier.spotlight-geldrop

Agenda

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepubliceerd. Probeer het op een later moment nog een keer.

Nieuwsbrief

Sluiten