Aantasting Slot Baarland voorkomen

Baarland_Slot_2010_AlberrtSpeelman_04 2.jpg

Slot Baarland

23-05-2023 11:15

Baarland is een slot van middeleeuwse origine in het gelijknamige Zeeuwse dorp. Tot voor kort dreigde pal naast het rijksmonumentale slot woningbouw te verrijzen, wat het aanzien ervan sterk zou aantasten. In nauw overleg met de Nederlandse Kastelenstichting hebben bezorgde bewoners van Baarland, samen met de eigenaar van het slot, deze ontwikkeling weten te keren.

De door de gemeente Borsele beoogde bouw zou tot ernstige aantasting van de ruimtelijke context, de zogenaamde kasteelbiotoop, van het slot hebben geleid. Baarland heeft een uniek dorpsgezicht dat wordt bepaald door de aanwezigheid van het slot en de naastgelegen kerk. De voorgestelde bebouwing zou zowel geleid hebben tot aantasting van dat ensemble van slot en kerk, als van het dorpsgezicht als geheel.

In samenwerking met Erfgoedvereniging Heemschut en de Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse kastelen, heeft de Nederlandse Kastelenstichting de gemeente én de provincie Zeeland gevraagd de ruimtelijke context van kastelen en buitenplaatsen in het erfgoedbeleid op te nemen. Eerder al diende de Nederlandse Kastelenstichting een zienswijze in bij de gemeente Borsele met betrekking tot de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan.

De Nederlandse Kastelenstichting constateert dat veel kostbaar erfgoed wordt aangetast doordat economische impulsen een te primaire rol spelen. Vaak wordt voorbijgegaan aan de ruimtelijke context van kastelen en buitenplaatsen waardoor het omringende landschap, de kasteelbiotoop, onder druk komt te staan. De Nederlandse Kastelenstichting roept overheden op om zeer zorgvuldig om te gaan met het toestaan van ontwikkelingen die impact hebben op het iconische erfgoed van kastelen, buitenplaatsen en het omringende landschap en te waken voor verdere versnippering, doorsnijding en dichtbouwen.

Baarland, wat 'open, onbegroeid land' betekent, telde in de middeleeuwen twee sterke sloten. Slot Baarland, ontstaan als burcht met donjon, gracht en muren, is later uitgebreid en gewijzigd tot onder meer praalkasteel en jachtslot. De huidige vorm kreeg het slot na de Tweede Wereldoorlog. De geschiedenis van het slot is te lezen via deze link.

(Foto: Albert Speelman)

« Terug

Nieuws

Nieuwe publicatie 'Resilient Estate Landscapes Gelderland'

boek.jpeg23-05-2023 13:49 Onlangs is de publicatie 'Resilient Estate Landscapes Gelderland' verschenen. Eén van de auteurs is dr. Elyze Storms-Smeets, wetenschappelijk adviseur van het bestuur van de Nederlandse Kastelenstichting. lees verder

Nieuwe publicatie 'Adel en Ridderschap in Utrecht'

Dia1.jpeg23-05-2023 11:19 Renger de Bruin, senior onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, schreef zes jaar lang aan een lijvig standaardwerk over de geschiedenis van de adel in de stad en provincie Utrecht. lees verder

Aantasting Slot Baarland voorkomen

Baarland_Slot_2010_AlberrtSpeelman_04 2.jpg23-05-2023 11:15 Baarland is een slot van middeleeuwse origine in het gelijknamige Zeeuwse dorp. Tot voor kort dreigde pal naast het rijksmonumentale slot woningbouw te verrijzen, wat het aanzien ervan sterk zou aantasten. In nauw overleg met de Nederlandse Kastelenstichting hebben bezorgde bewoners van Baarland, samen met de eigenaar van het slot, deze ontwikkeling weten te keren. lees verder

Excursie kasteel Rechteren

IMG_3644.jpg22-05-2023 12:57 Op vrijdag 12 mei vond de eerste excursie van dit jaar voor donateurs plaats. Evenals vorig jaar was de belangstelling voor kasteel Rechteren in Dalfsen groot. Veertig donateurs werden in twee ... lees verder

In the spotlight

Symposium: ‘Nieuw licht op Bergh, recent historisch onderzoek naar kasteel, landgoed en bewoners’

kasteel Huis Bergh

Donderdag 29 juni 2023 van 13.30 - 17.00 uur, kasteel Huis Bergh
Lees verder

Nieuwsbrief

Sluiten