Nieuwe publicatie 'Resilient Estate Landscapes Gelderland'

boek.jpegdinsdag 23 mei 2023 13:49

Onlangs is de publicatie 'Resilient Estate Landscapes Gelderland' verschenen. Eén van de auteurs is dr. Elyze Storms-Smeets, wetenschappelijk adviseur van het bestuur van de Nederlandse Kastelenstichting.

Het boek behandelt de bescherming en ontwikkeling van toekomstbestendige landgoedlandschappen door een praktijkgerichte aanpak te presenteren en deze door te voeren in beleid, planning en ontwerp. Immers, in de provincie Gelderland zijn veel kastelen, buitenplaatsen en landgoederen gelegen. Tezamen vormen ze historische erfgoedlandschappen die mede het landschappelijke karakter van Gelderland bepalen. Klimaatverandering en verstedelijking hebben een significant effect op het beheer en de bescherming van deze landschappen. Een overvloed aan en een tekort aan water, ruimtelijke versnippering en toenemende druk van recreatie en toerisme zijn slechts enkele van de uitdagingen waar de provincie voor staat. De complexiteit van deze uitdagingen vereist een regionaal perspectief om de samenhang en systemische relaties tussen de landgoederen te begrijpen en om een ​​gemeenschappelijke basis te vinden waarin belanghebbenden kunnen samenwerken om de veerkracht en het aanpassingsvermogen van deze waardevolle landschappen te vergroten.

'Resilient Estate Landscapes Gelderland is het resultaat van een samenwerkingsproject van TU Delft Landscape Architecture, Provincie Gelderland, erfgoedorganisatie Gelders Genootschap in het kader van het programma Karakteristiek en Duurzaam Erfgoed (KaDEr) en het EU-Interreg project Innocastle. Het boek is nader te bekijken en aan te schaffen via deze link.

« Terug

Sluiten