Promotie Willemieke Ottens

willemieke.JPGvrijdag 23 december 2022 13:15

Op 22 december is architectuur- en landschapshistoricus Willemieke Ottens gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Promotors zijn NKS-bestuurslid Yme Kuiper en Theo Spek. Willemieke's onderzoek is er op gericht meer inzicht te verschaffen in de twintigste-eeuwse ontwikkeling van het landgoedmodel in de context van de transformaties van het Nederlandse landschap. Hiertoe bieden de landgoederen Leuvenum en De Bannink, die nog altijd in bezit zijn van een adellijke familie, een unieke onderzoekscasus. Aan de hand van de twintigste-eeuwse geschiedenis van deze twee landgoederen worden ontwikkelingen in het landgoedbeheer en de ruimtelijke, economische en sociale samenhang onderzocht in de context van ingrijpende veranderingen zoals die zich in de twintigste eeuw op het Gelderse en Overijsselse platteland voltrokken.

'Standhouden. Adellijk landgoedbeheer in Nederland', de publieksuitgave van Willemieke's dissertatie, beschrijft de twintigste-eeuwse geschiedenis van de adellijke familie Sandberg, die tot de eeuwwisseling de landgoederen Leuvenum (Gelderland) en De Bannink (Overijssel) bezat. Aan de hand van uniek archiefmateriaal wordt een persoonlijk beeld geschetst van leven, wonen en werken op een landgoed in de twintigste eeuw. Een zeer bijzondere eigendoms- en beheersituatie ontstond aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen als gevolg van het overlijden van de eigenaar, zijn weduwe en hun drie dochters het beheer van de landgoederen overnamen.

Standhouden. Adellijk landgoedbeheer in Nederland - de twintigste-eeuwse geschiedenis van Leuvenum en De Bannink | Willemieke Ottens | ISBN 978 905 615 916 0 | Hardcover | 472 pagina's | verkoopprijs € 49,90 | Verschijnt 22 december.

« Terug

Sluiten