Terugblik 2022

Voorst_NIjenbeek_2021_AlbertSpeelman klein.jpgvrijdag 23 december 2022 13:00

Afgelopen jaar hebben wij onze rol als actief pleitbezorger voor kastelen, buitenplaatsen en landgoederen verder vormgegeven. Met het team van NKS-experts is aandacht gegenereerd voor de instandhouding van afzonderlijke ensembles van huis, tuin en bijgebouwen. Een voorbeeld hiervan is kasteel Beverweerd waar door de eigenaar illegaal bomen werden gekapt en monumentale hekwerken werden verwijderd. Ook werd onze hulp ingeroepen door monumenteigenaren die te maken hebben met aantasting van hun kasteel of buitenplaats als gevolg van klimaatverandering. Met name in Limburg, waar verschillende kastelen en buitenplaatsen in 2021 te maken hebben gehad met overstromingen, zijn we in actie gekomen om eigenaren te ondersteunen bij schade als gevolg van wateroverlast.

Ook de door de overheid geïnitieerde bouwopgave van 900 duizend woningen heeft onze aandacht. Gevreesd wordt dat de bouwopgave een nieuwe bedreiging vormt voor buitenplaatsen en landgoederen. Steeds vaker ontvangen wij signalen dat gemeenten plannen ontwikkelen waarin geen rekening wordt gehouden met de ruimtelijke context van een ensemble. Om die reden genereren wij aandacht voor het respecteren van de zogenaamde kasteelbiotoop; de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten van kastelen en buitenplaatsen. Twee voorbeelden hiervan zijn de plannen van de gemeente Voorst om honderden woningen te bouwen in de Groene Carré, de landgoederenzone in Twello, en de geplande woningbouw van de gemeente Borsele nabij Slot Baarland. Veel kostbaar landschap en erfgoed wordt aangetast doordat economische impulsen voorrang krijgen.

De NKS roept daarom overheden op om vanuit hun publieke taak zorgvuldig te waken voor versnippering, doorsnijding en dichtbouwen van historisch landschap. Want landschap dat is aangetast, blijkt gevoelig voor verdere verstoringen.

Naast hulp en advies bij bedreigde kastelen en buitenplaatsen wisten wij ons als stakeholder bij de gemeente Eindhoven te positioneren en worden wij in 2023 betrokken bij de ontwikkeling van landgoed De Wielewaal, het voormalige 'Philips'-landgoed dat opengesteld zal worden voor het publiek.

Niet alle projecten van de NKS zijn 'publiceerbaar'. Soms liggen zaken gevoelig in verband met verkoop of loopt er een procedure bij de rechter. 'Stille diplomatie' is dan onze inzet om partijen te verbinden. Waar mogelijk berichten wij ook komend jaar over onze projecten in deze nieuwsbrief en op social media. U vindt ons op LinkedIn, Facebook en Instagram.

« Terug

Sluiten