Slot Baarland bedreigd door woningbouw

Baarland_Slot_2010_nieuwsbrief.jpg21-11-2022 13:03 21-11-2022 13:03

Slot Baarland in Zeeland wordt bedreigd door gemeentelijke woningbouwplannen. Hoewel Baarland de status van beschermd dorpsgezicht geniet, wil de gemeente Borsele woningbouw toestaan op een locatie die van oudsher onderdeel van het slot vormt. De particuliere eigenaar van het rijksmonument verzet zich tegen deze plannen: ‘Slot Baarland wordt enorm gewaardeerd in de omgeving. Niet alleen de slotmuren, het hoofdgebouw en de torentjes, maar ook het omliggende groen. De deels in renaissancestijl aangelegde tuinen met oude bomen, tientallen verschillende rozensoorten en allerlei vormgeknipte struiken zijn voor veel mensen een lust voor het oog en rust voor de geest. Het is een plek waar een deel van de oude luister van Baarland en het kasteel nog heel tastbaar is.’

Het slot en het omliggende groen bepalen het dorpsgezicht van Baarland, dat is aangemerkt als ‘beschermd’. Eenmaal opgesloten door woningbouw zal een substantieel deel van het karakter van Slot Baarland én van het dorp verloren gaan.

De Nederlandse Kastelenstichting merkt dat de huidige bouwopgave van honderdduizenden woningen tot 2030 een extra bedreiging vormt voor kastelen en buitenplaatsen en hun cultuurhistorische context, de zogenaamde kasteel- of buitenplaatsbiotoop. De urgentie om juist in de directe omgeving van kastelen en buitenplaatsen te bouwen ontbreekt daarbij dikwijls. Om die reden vragen wij aandacht bij provincies en gemeenten voor het respecteren van de kasteelbiotoop en waar mogelijk alternatieve locaties in overweging te nemen. Dit geldt ook voor Slot Baarland: de Nederlandse Kastelenstichting heeft hiertoe inmiddels een zienswijze ingediend bij de gemeente Borsele.

Fotografie: A. Speelman

« Terug

Sluiten