Succesvolle interventie kasteel Beverweerd door NKS en Heemschut

beverweerd-nb-22-4.jpgvrijdag 22 april 2022 14:09

In onze nieuwsbrief van januari kwam kasteel Beverweerd in Werkhoven negatief voor het voetlicht. De aanleiding was een aantal berichten van omwonenden dat grootschalige en illegale kap van monumentale bomen had plaatsgevonden in het kasteelpark en dat (monumentale) hekwerken zonder toestemming waren verwijderd. Dit was reden voor de NKS en Erfgoedvereniging Bond Heemschut om contact te zoeken en gesprekken te voeren met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE), de gemeente Bunnik, de provincie Utrecht en met de eigenaar. We kunnen constateren dat de overleggen een zeer positief resultaat hebben gehad. Inmiddels vindt intensief tweewekelijks overleg plaats tussen de eigenaar met de provincie, de gemeente Bunnik, de RCE en het Monumentenadviesbureau Delfgou. Gewerkt wordt aan een herstelplan voor de kasteeltuin, de restauratie van de monumentale toegangspoort en aan de uitwerking van een toekomstvisie en beheersplan voor het aanwezige landschapspark. Dit groene erfgoed maakt onderdeel uit van de hoge ensemblewaarde van Beverweerd. De historische tuin- en parkaanleg maakt onderdeel uit van het Rijksmonument en is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed noemde het park een gaaf bewaard voorbeeld van een in de negentiende eeuw tot landschapspark getransformeerde aanleg rondom een Utrechts middeleeuws kasteel.

« Terug

Sluiten