NKS in actie tegen aantasting buitenplaats Laarwoud

Dia4.pngdonderdag 31 augustus 2023 11:51

In augustus heeft het expertteam van de Nederlandse Kastelenstichting een zienswijze ingediend bij de gemeente Tynaarlo inzake de voorgenomen grootschalige bebouwing direct grenzend aan de buitenplaats Laarwoud in Zuidlaren.

De door de gemeente geplande nieuwbouw 'Laarhove' van ca. 300 woningen, zal grote impact hebben op de buitenplaats Laarwoud, op de buitenplaatsbiotoop en op het omliggende landschap. De nieuwbouw is gepland op het terrein van de voormalige Prins Bernardhoeve, een hallencomplex dat dienst deed als evenementenlocatie. De recente sloop van dit complex biedt een uitgelezen kans op landschapsherstel en versterking van de biotoop van de buitenplaats, aansluitend bij het waardevolle groene karakter van het esdorp ZuidLaren.

Het dorp Zuidlaren is door de eeuwen heen organisch gegroeid, en is ontstaan vanuit het landschap. Dit landschap is hoog gewaardeerd. Zowel door bewoners, bezoekers als door toeristen. Het versterken van dit landschap, als bijdrage aan de groene long van Zuidlaren en Drenthe in bredere zin, betekent een versterking van de intrinsieke kracht en waarden van dorp én provincie. Buitenplaats Laarwoud is rijksmonument en van algemeen belang vanwege de ouderdom en de cultuurhistorische en landschappelijk-visuele waarden van de 18e-eeuwse geometrische parkaanleg, vooral in relatie tot het esdorp Zuidlaren. Dit vraagt om zorgvuldige afweging binnen de ruimtelijke ordening. De zienswijze is ingediend tezamen met Erfgoedvereniging Bond Heemschut.

« Terug

Sluiten