Kasteel Beverweerd bedreigd door illegale sloop en kap

beverweerd-hek.jpgvrijdag 07 januari 2022 18:03

De Nederlandse Kastelenstichting en Erfgoedvereniging Bond Heemschut maken zich ernstige zorgen over de aantasting van het rijksmonumentale ensemble van kasteel Beverweerd. Zonder de benodigde vergunning zijn onderdelen van het ensemble, waaronder monumentale hekwerken, bomen en parkaanleg verwijderd en vernield. De erfgoedorganisaties vrezen dat het kasteel zelf eenzelfde lot ten deel gaat vallen omdat er tevens een voorgenomen verbouw van het interieur op handen is. Kasteel Beverweerd dateert in oorsprong uit de 13e eeuw en is gelegen binnen de historische parkaanleg uit rond 1830. 

Ontwikkelaar Sjan van Ettekoven lapt regels aan zijn laars

Kasteel Beverweerd werd medio 2017 eigendom van Sjan van Ettekoven van SVE groep. Een door hen ingediend plan voor grootschalige woningbouw op het kasteelterrein is vooralsnog door de gemeente Bunnik afgekeurd. Te vrezen valt dat nieuwe plannen  evenzeer ernstige schade zullen toebrengen aan het historische ensemble, omdat het de bedoeling wordt om nieuwbouw in het kasteelpark te plegen. Daarnaast is er dus sprake van wantrouwen jegens de ontwikkelaar vanwege ingrepen die zonder vergunning werden uitgevoerd. De NKS en Heemschut zijn blij dat de gemeente Bunnik inmiddels een stop heeft opgelegd en beraden zich op snelle en noodzakelijke acties om verdere aantasting van dit waardevolle erfgoed te voorkomen.

Persbericht

« Terug

Sluiten