Symposium ‘Het monument in zijn omgeving’

Over de impact van de nieuwe Omgevingswet op de omgeving van monumentaal erfgoed

De nieuwe Omgevingswet beoogt aantasting van de omgeving van beschermde monumenten te voorkomen. Maar hoe wordt dat straks vertaald in Omgevingsplannen? Wat werkt en wat niet? Hoe kunnen erfgoedverenigingen hier aan bijdragen? Hoever strekt de omgeving? En wat is het ‘aanzicht van het monument? Wat kunnen gemeenteambtenaren en leden van erfgoedorganisaties voor elkaar betekenen?

Tijdens deze middag verkennen we mogelijkheden en onmogelijkheden onder de nieuwe Omgevingswet én wat de erfgoedsector zelf kan doen.

Wanneer:       Donderdagmiddag 28 maart 2024
Digitale deelname: Deelnamelink
Waar:             Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort
Moderator:     Guido Wallagh
Voor:              Erfgoedorganisaties en erfgoedvrijwilligers, gemeenteambtenaren
Organisatie:   Erfgoedvereniging Bond Heemschut, Stichting Menno van Coehoorn, de Nederlandse Kastelenstichting en De Hollandsche Molen

Programma:

13.00  Inloop

13.30  Welkom door Arjan de Zeeuw, directeur Kennis & Advies RCE

13.40  Introductie door dagvoorzitter Guido Wallagh

13.50  Karel Loeff, directeur Heemschut, illustreert waar het is mis gegaan onder de oude regelgeving als het gaat om de omgeving van een monument. Aan de hand van casussen uit de praktijk van de vier erfgoedpartners. 

14.15-14.45          Keynote Simon van den Bergh, Gelders Genootschap, over de nieuwe instructieregel ‘Het voorkomen van aantasting van de omgeving van een beschermd monument’ (artikel 5.130, lid 2, d, 1° Bkl).

Aansluitend reactieronde uit de zaal 

15.00-15.30          Pauze 

15.30-16.30          Hoe bescherm je de omgeving van een monument? Voorbeelden uit de praktijk:

  • de Molenbiotoop - Agnes de Boer, De Hollandsche Molen
  • de Utrechtse Buitenplaatsbiotoop - Spreker: Wietske Dubelaar, beleidsmedewerker provincie Utrecht

Hoe gaan deze praktijken in hun werk? Kan deze methode, onder de nieuwe Omgevingswet, ook werken voor andere soorten objecten? Verandert er iets in de nieuwe wet voor monumentale boerderijen, forten, beschermde gezichten?

Reflectie met panel en zaal

16.30-16.45           Samenvatting en conclusies door Guido Wallagh 

16.45-17.00           Nabeschouwing

Hoe zit het met de rol van de burger? Ineke Strouken – bestuurslid Brabants Heem

17.00                    Borrel 

Inschrijving Symposium (alleen als u zich nog niet eerder heeft ingeschreven)

afbeelding symposium omgevingswet-klein

erfgoedfoto.nl | r.j. stöver

Sluiten