Bescherming

De Nederlandse Kastelenstichting wil zich stapsgewijs gaan ontwikkelen van kenniscentrum naar een onafhankelijke pleitbezorger voor kastelen en buitenplaatsen. Als verbinder die zich, in samenwerking met andere organisaties, inzet voor het behoud van kastelen en buitenplaatsen, historische interieurs en het omliggende historische groen. De pleitbezorgersrol wordt in de komende jaren geleidelijk uitgebouwd.

Onwenselijke ontwikkelingen tegengaan & goede ondersteunen
De Nederlandse Kastelenstichting wil gevraagd en ongevraagd haar mening en/of advies geven om onwenselijke ontwikkelingen tegen te gaan en goede ontwikkelingen te ondersteunen en zelfs te initiëren. Toegepaste kennis is de basis van het handelen van de Nederlandsen Kastelenstichting. Deels puttend uit eigen bibliotheek en archieven, deels door het bij elkaar brengen van kennis van relevante organisaties en deskundigen (de rol van kennismakelaar).

Invloed uitoefenen
De Nederlandse Kastelenstichting gaat in gesprek met de partijen (overheden, particulieren, projectontwikkelaars etc.) die betrokken (kunnen) zijn bij plannen die betrekking hebben op kastelen en buitenplaatsen. Waar nodig wil de Stichting deze plannen proberen bij te sturen, tegen deze plannen in beroep gaan of om handhaving verzoeken.

Word NKS-expert of vrijwilliger
Ben jij geïnteresseerd om je in te zetten voor kastelen en buitenplaatsen in Nederland en deskundig op een of meer van de volgende gebieden (kastelenkunde, planologie, bestuurskunde, kunstgeschiedenis, ecologie, landschap)? Of wil je ons als vrijwilliger helpen bij het up to date houden en toegankelijker maken van onze bibliotheel en archief? 

Meld je aan
Stuur je cv met korte motivatie ter attentie van: Anniek Durksz (bestuurslid Nederlandse Kastelenstichting), info@kastelen.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie over de rol van NKS-expert of vrijwilliger (aard van de functie, tijdbesteding, verhouding tot het bestuur enz.): neem contact op met Anniek Durksz (bestuurslid) of Robert Quarles van Ufford (voorzitter) via info@kastelen.nl.

Sluiten