Bedreiging melden

Heeft u in de buurt te maken met een kasteel, buitenplaats of landgoed dat bedreigd wordt, meldt dit dan aan ons. De Nederlandse Kastelenstichting wil graag op de hoogte blijven en indien mogelijk de verschillende partijen adviseren.

Persoonlijke informatie
Sluiten