Dr. Elyze Storms-Smeets benoemd tot wetenschappelijk adviseur Nederlandse Kastelenstichting

Elyze-Storms-Amke-Fotografie-smal-klein.jpgdinsdag 14 december 2021 17:43

Dr. Elyze Storms-Smeets (1975) is vandaag benoemd tot wetenschappelijk adviseur van het bestuur van de Nederlandse Kastelenstichting. Zij adviseert het bestuur in het bijzonder over wetenschappelijke en andere inhoudelijke zaken met betrekking tot kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. Dr. Storms-Smeets trad in het recente verleden reeds diverse malen op tijdens symposia en bijeenkomsten van de Nederlandse Kastelenstichting, zoals het wetenschappelijk symposium  “Water, kastelen en buitenplaatsen” in het kader van de Dag van het Kasteel 2021.

NKS voorzitter R.J. Quarles van Ufford: "Ik ben buitengewoon verheugd met het aantreden van Elyze Storms-Smeets. Zij was reeds actief betrokken bij verschillende van onze activiteiten, maar vanaf nu kan zij ook namens de NKS naar buiten treden als wetenschappelijk adviseur en pleitbezorger." Dr. Storms-Smeets is verbonden aan de Universiteit van Wageningen als buitengewoon universitair hoofddocent. Zij richt zich daar o.a. op het wetenschappelijk ontwikkelen van methodes rondom ‘Cultureel Erfgoed en Ruimtelijke Participatieve Ontwikkeling (CEPRO)’. Voor haar aanstelling komt cofinanciering vanuit het programma Erfgoed Deal.

Daarnaast is zij sedert 2007 werkzaam bij het Gelders Genootschap, Arnhem, als senior adviseur erfgoed en landschap. Daar startte ze met projecten als Kastelenboek GelderlandGelders Arcadië en de Oude Kaart van Nederland. Dat werk is uitgegroeid tot onderzoek en advisering aan overheden en eigenaren met betrekking tot verleden en toekomst van erfgoed in heel Nederland. Momenteel werkt ze mee in het internationale project Innocastle over de instandhouding en ontwikkeling van kastelen, landgoederen en buitenplaatsen. Tevens is ze projectleider van het landelijke onderzoek Oorlog in Arcadië, over landgoederen in de Tweede Wereldoorlog; een samenwerkingsproject van Gelders Genootschap en de Nederlandse Kastelenstichting.

Eerder was ze universitair docent Historische Buitenplaatsen en Landgoederen aan Rijksuniversiteit Groningen (Kenniscentrum Landschap). Dr. Storms-Smeets is opgeleid als historisch geograaf in Utrecht en Durham (U.K.). Ze promoveerde aan de University of Leeds op het onderwerp 'Landscape and society in Twente and Utrecht; a historical geography of Dutch country estates, c. 1800-1950’.

« Terug

Sluiten