Benoeming prof. dr. Yme Kuiper als bestuurslid NKS

Y. Kuiper bij Villa Rotonda.jpgdonderdag 09 december 2021 16:30

Per 7 december 2021 is prof. dr. Yme Kuiper benoemd als bestuurslid van de Nederlandse Kastelenstichting. Emeritus hoogleraar Yme Kuiper (1949) bekleedde tot september 2017 de bijzondere leerstoel Historische buitenplaatsen en landgoederen aan de Rijksuniversiteit Groningen en hij is bekend van tal van toonaangevende publicaties op het gebied van buitenplaatscultuur, landgoederen en adels- en elitegeschiedenis.

NKS voorzitter Robert Quarles van Ufford: “Ik ben bijzonder verheugd over het toetreden van Yme Kuiper, die bij uitstek gekwalificeerd is om vanuit het bestuur van de Nederlandse Kastelenstichting een belangrijke bijdrage te leveren aan de pleitbezorging voor kastelen en buitenplaatsen in Nederland.”

Binnen het bestuur van de NKS zal Kuiper zijn aandacht vooral richten op kennis, expertise en voortbestaan van het cultureel erfgoed in de noordelijke provincies (Friesland, Groningen en Drenthe), het toekomstig onderzoeks- en publicatiebeleid van de NKS en de inrichting van de NKS-expertgroep.

Yme Kuiper is van opleiding antropoloog en deed in de jaren 1970 zijn eerste veldwerk in Zweeds Lapland in het grensgebied met Finland. In 1993 promoveerde hij aan de RU Groningen (Faculteit Letteren) op Adel in Friesland 1780-1880, dat tweemaal met een wetenschappelijke prijs werd bekroond. In 2006 volgde zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar Historische Antropologie en Antropologie van de Religie namens het Groninger Universiteitsfonds. Hij was daarna betrokken bij vele nationale en internationale symposia en congressen. Tot voor kort was hij lid van het bestuur van Encounter (European Network for Country House and Estate Research) en is thans o.a. voorzitter van de Commissie Natuur, Landschap en Cultuurhistorie van het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Enige recente publicaties waarbij Kuiper was betrokken: Yme Kuiper, Nikolaj Bijleveld en Jaap Dronkers (eds.), Nobilities in Europe in the Twentieth Century (Peeters 2015); Yme Kuiper, ‘Country Houses and Estates in Dutch Urban and Rural History 1600-1900’, in: Jonathan Finch a.o. (eds.), Estate Landscapes in northern Europe (Aarhus University Press 2019) 193-232; Yme Kuiper en Sjoerd Cuperus, Dekema state Jelsum. Biografie van een landgoed (Noordboek 2020); Conrad Gietman, Yme Kuiper, Elyze Storms-Smeets en Leon Wessels (red.), De jacht. Een cultuurgeschiedenis van jager, dier en landschap (Verloren 2021.)


De Nederlandse Kastelenstichting
 

De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) is de onafhankelijk pleitbezorger voor kastelen en buitenplaatsen in Nederland. Wij zetten ons in voor de bescherming van individuele kastelen en buitenplaatsen en voor relevante sectorbrede thema’s zoals klimaatadaptatie en de ensemblewaarde van kastelen en buitenplaatsen. Daarvoor gaan wij in gesprek met een breed scala aan partijen, zoals overheden, particulieren, projectontwikkelaars, die betrokken zijn bij planvorming rond kastelen en buitenplaatsen. Waar noodzakelijk en mogelijk speelt de NKS een rol in het bijsturen van plannen, door zienswijzen in te dienen of door andere juridische wegen te bewandelen.

« Terug

Sluiten