HOVO-cursus 'Waarom kastelen niet bestaan'

HOVO-cursus 'Waarom kastelen niet bestaan'

Iedereen heeft een beeld van een kasteel of een buitenplaats, maar wat zijn dat eigenlijk voor objecten? Wie bouwde ze, waarom en wanneer? Hoe zijn ze eeuwenlang gebruikt en welke rol speelden ze in de geschiedenis? Werden deze kastelen allemaal bewoond door de adel? En hadden zij contact met de lokale bevolking? Klopt de beeldvorming van stoere ridders die de omgeving terroriseerden?

Gedetailleerd onderzoek toont aan dat de meeste kastelen nooit een belegering hebben doorstaan. Waar komen dan toch zulke verhalen vandaan en waarom zien ze er dan toch defensief uit, met dikke muren, hoge torens, kantelen en ophaalbruggen?

In de HOVO-cursus 'Waarom kastelen niet bestaan' (maart-april) gaat dr. Fred Vogelzang in op de geschiedenis van kastelen en de relatie met buitenplaatsen die vanaf de zeventiende eeuw ons landschap sieren, vaak met exotische tuinen en uitgestrekte parken. Spelen deze kastelen en buitenplaatsen in onze tijd nog een rol? Onderdeel van de cursus is een excursie naar Kasteel Renswoude.

Voor meer info: https://www.hovoutrecht.nl/cursus/waarom-kastelen-niet-bestaan/ 

Sluiten