Activiteiten

Als pleitbezorger agendeert de Nederlandse Kastelenstichting relevante knelpunten met betrekking tot het behoud van kastelen en buitenplaatsen. Relevante thema’s worden geïdentificeerd, verdiept en geagendeerd, onder andere via onderzoek, publicaties, lezingen en het uitdragen van standpunten (via de pers maar ook via de eigen onlinekanalen).
Om knelpunten en oplossingen onder de aandacht te brengen, informeert en adviseert de stichting relevante partijen gevraagd en ongevraagd. De Nederlandse Kastelenstichting zet zich ook in als onafhankelijk pleitbezorger richting beleidsmakers en bestuurders.

Opkomen voor individuele kastelen en buitenplaatsen
Ook bij bedreiging van individuele kastelen en buitenplaatsen komt de stichting in actie, zo nodig ook in juridische zin, bij voorkeur in samenwerking met andere partijen. Daarbij kan de Nederlandse Kastelenstichting belangrijke onderzoeken en publicaties ondersteunen, die ook weer inhoud kunnen geven aan lezingen die de stichting organiseert.

Vergroten draagvlak
Het vergroten van het maatschappelijk draagvlak, ook een voorwaarde voor behoud, wordt door de Nederlandse Kastelenstichting gestimuleerd, bijvoorbeeld door het ondersteunen van de Stichting Dag van het Kasteel (een initiatief van de Nederlandse Kastelenstichting) en het mede mogelijk maken van magazine Het Buiten.

Kennisbronnen up to date houden & toegankelijker maken
De NKS-bibliotheek, het archief en het lexicon zijn een kennisbron voor de pleitbezorgersrol. Het streven is deze onderdelen niet alleen up to date te houden, maar ook toegankelijker te maken. De Nederlandse Kastelenstichting zal verder zorg blijven dragen voor de collecties die haar zijn toevertrouwd. Last but not least zal de stichting excursies en lezingen verzorgen voor haar donateurs.

Sluiten