Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatskenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats

NKS zet zich in voor het behoud van Nederlandse kastelen, buitenplaatsen en hun historische omgeving. Dat doen we door de kennis over dit unieke erfgoed te vergroten en actief te delen met anderen. Dit erfgoed is het waard behouden te blijven, het is van onschatbare maatschappelijke waarde!  

Agenda

10-09-2015 Studiemiddag Buitenleven op Groninger Borgen
06-10-2015 Conference Estates and Landscapes
22-10-2015 Symposium Borgmannen en Borgmanhuizen

Ontvangt u onze nieuwsbrief al? 

U kunt ons werk steunen door donateur te worden.

Nieuws

Grotere rol provincies in cultuur- en erfgoedsector

donderdag 30 juli 2015

Nu alle provincies hun coalitieakkoorden hebben gepresenteerd, maken het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 en de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) samen de balans op. In de publicatie Eigenwaarde & Meerwaarde worden samenvattingen ... Lees meer

Nu alle provincies hun coalitieakkoorden hebben gepresenteerd, maken het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 en de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) samen de balans op. In de publicatie Eigenwaarde & Meerwaarde worden samenvattingen en analyses per provincie gegeven.


Minder nationale afstemming
Uit de analyse blijkt dat de provincies een grotere rol zullen gaan spelen in de cultuur- en erfgoedsector. Door verdergaande decentralisatie dreigt nationale afstemming op relevante beleidsterreinen te verwateren. Uit de analyse blijkt verder dat de provinciebesturen minder willen gaan sturen, en vooral een verbindende en faciliterende rol voor zichzelf zien weggelegd.


Nieuwe partijen overtuigen
Dit bekent dat de sector nieuwe partijen moet overtuigen van het belang van cultuur en erfgoed voor de eigen provincie. Door verdere aansluiting te zoeken bij andere provinciale kerntaken, zoals het verbeteren van de leefomgeving en het vestigingsklimaat, zal de sector zijn eigen positie op de provinciale beleidsagenda’s kunnen versterken.


De publicatie is hier online te bekijken (en te downloaden).


 


 

×

RCE publiceert factsheets Erfgoedwet

vrijdag 24 juli 2015

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft zes informatiebladen gemaakt, die meer kennis en inzicht bieden in onderdelen van de Erfgoedwet. Dez ... Lees meer

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft zes informatiebladen gemaakt, die meer kennis en inzicht bieden in onderdelen van de Erfgoedwet. Deze zal - na goedkeuring door de Eerste Kamer - per 1 januari 2016 in werking treden. 


De sectorale versnippering van de erfgoedwetgeving en de behoefte aan duidelijkheid zijn de aanleiding om één integrale Erfgoedwet op te stellen voor het beheer en behoud van ons cultureel erfgoed. De Erfgoedwet harmoniseert bestaande wet- en regelgeving, schrapt overbodige regels en legt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van het cultureel erfgoed zoveel mogelijk bij het erfgoedveld zelf: musea, collectiebeheerders, archeologen, eigenaren en overheden. Daarmee spreekt de Minister van OCW het vertrouwen uit dat de sector voldoende kennis, deskundigheid en betrokkenheid heeft om de zorg voor ons cultureel erfgoed in de praktijk waar te maken.


NKS
Als NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats zijn wij uiteraard graag bereid onze deskundigheid met anderen in de erfgoedsector te delen.  


 

×
NKS | Postadres: Postbus 123, 3960 BC Wijk bij Duurstede | Bezoekadres: Karel de Grotestraat 30, 3962 CL Wijk bij Duurstede | T 0343 578 995 | E | KvK nr.: 41149488