Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatskenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Ga gelijk naar programma Dag van het Kasteel

                         

NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats zet zich in voor het behoud van Nederlandse kastelen, buitenplaatsen en hun historische omgeving. Dat doen we door de kennis over dit unieke erfgoed te vergroten en actief te delen met anderen. Dit erfgoed is het waard behouden te blijven, het is van onschatbare maatschappelijke waarde!  

Ontvangt u onze nieuwsbrief al? 

U kunt ons werk steunen door donateur te worden.

  

Agenda
23 april Donateursexcursie Coopmanshus en de Martenastins Franeker
16 mei Dag van het Kasteel 
19 mei Donateursexcursie Buitenplaats Berbice Voorschoten
4 juni Donateursexcursie Landgoed Mattemburgh Hoogerheide
16 juni Studiemiddag: Erfgoedtoerisme Zegen of Vloek? Slot Zuylen
17 juni Donateursexcursie Buitenplaats Spijkerbosch Olst
2 september Donateursexcursie Kasteel Twickel Delden

In voorbereiding
september Discussiemiddag: Particulier erfgoed en overheid 
november Platform Kastelen en Buitenplaatsen 
december Studiemiddag: Bescherming van erfgoed in oorlogstijd 

Partners:
           
        

 

 

Nieuws

NKS versterkt met 3 nieuwe bestuursleden

dinsdag 19 april 2016

      
Het bestuur van het Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats heeft aan slagk ... Lees meer

      
Het bestuur van het Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats heeft aan slagkracht en diversiteit gewonnen met het aantreden van drie nieuwe bestuursleden.


Het bestuur en de directeur zijn bijzonder blij met deze versterking van de organisatie. In de personen van mw. drs. Hester Schölvinck, mw. drs. ir. Iris Broersma en de heer drs. Max Schimmelpenninck heeft het NKS Kenniscentrum gedreven bestuurders gevonden die vanuit hun professionele expertise alle betrokkenen bij het NKS Kenniscentrum zullen inspireren en ondersteunen.


Hester Schölvinck (1969) heeft cultuurgeschiedenis gestudeerd aan de UvA. Zij is oprichter en partner van het collectief ‘De Nieuwe Collectie’. Van hieruit is ze als cultureel ondernemer sinds 2001 actief in de culturele sector. Ze is gastcurator, projectleider en adviseur voor diverse instellingen zoals De Nieuwe Kerk Amsterdam, De Kunsthal in Rotterdam en het samenwerkingsverband de Plantage Amsterdam. Haar passie is cultureel erfgoed toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Iris Broersma (1957) studeerde bouwkunde aan de TU Delft en daarna bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit. Ze brengt een rijke ervaring vanuit de organisatieadvieswereld mee die is toegespitst op communicatie, klantgerichtheid en toepassing van ICT. Momenteel is zij een masterstudie restauratiekunde aan het afronden in de specialisatie ’interieur’. Behoud van (gebouwd) cultureel erfgoed is een blijvende liefde. Ze hoopt het werk van het NKS Kenniscentrum vanuit haar ervaring te kunnen steunen.

Max Schimmelpenninck (1953) heeft na zijn studie rechten en bedrijfskunde 20 jaar voor banken gewerkt in binnen- en buitenland. Hij is nog steeds werkzaam in de financiële dienstverlening. Hij heeft met een landgoed in de familie, de belangstelling voor erfgoed met de paplepel toegediend gekregen. Daarnaast is hij onder meer 12 jaar commissaris geweest bij de Vereniging Hendrick de Keyser. Hij wil zijn kennis en kunde inzetten om het NKS Kenniscentrum verder te helpen.


Wilt u reageren of nadere informatie? U kunt contact opnemen met het NKS Kenniscentrum via info@kastelen.nl of 0343 578995


 
×

De kop is er af!

vrijdag 15 april 2016

Op 15 april kwamen 25 donateurs bijeen voor de eerste donateursexcursie van het jaar: een rondleiding in Paviljoen Welgelegen in Haarlem.
Het huis Welgelegen werd gebouwd door de bankier Henry Hope als museum voor zijn kunstverzameling. Het wor ... Lees meer

Op 15 april kwamen 25 donateurs bijeen voor de eerste donateursexcursie van het jaar: een rondleiding in Paviljoen Welgelegen in Haarlem.
Het huis Welgelegen werd gebouwd door de bankier Henry Hope als museum voor zijn kunstverzameling. Het wordt wel de Villa Borghese van Holland genoemd. Het is een ontwerp van de architect Abraham van der Hart. In 1785 liet hij de oude hofstede Welgelegen bij Haarlem afbreken voor deze indrukwekkende kunsttempel. Het huis was in 1792 gereed. Hope heeft er zelf maar twee jaar gewoond. Daarna verhuisde hij naar Engeland met mede nemen van zijn gehele collectie behalve de schilderijen in de marmeren hal, deze waren te groot. (Gelukkig maar!) Het huis kwam vervolgens in handen van koning Lodewijk Napoleon, Keizer Napoleon, koning Willem I en Wilhelmina van Pruisen. In 1830 werd het huis Rijksmuseum. Achtereenvolgend huisvestte het huis het Koloniaal museum, Archeologisch museum. Fotomuseum en het museum voor Kunstnijverheid. Tot het in 1920 zijn bestemming als Provinciehuis kreeg. In de periode van 1920 tot nu is het provinciale ambtenarenapparaat uitgegroeid van 40 nar 1.600 ambtenaren!


Welgelegen is een indrukwekkend gebouw en zeker een bezoek waard. Noemenswaardig zijn:
1) Antichambre. Deze kamer is door Jan Eisenloeffel geheel betimmerd met Amerikaans geloogd eiken volgens de Amsterdamse School (Art Deco). Bijzonder mooi zijn de kroonluchter en het klokje dat hij heeft ontworpen.
2) De kroonluchters in de statenzalen. Hier hangen kroonluchters van Michel van Overbeeke uit 2009. Dit Moreno glas is door de meesterblazer Richard Price uit de Verenigde Staten bij Tetterode in Nederland geblazen. Aan de wanden prachtige wandtapijten van Chris de Moor uit 1929-30.
3) Voor een deel staat het oorspronkelijke meubilair nog in het huis en wordt ook nog gebruikt. Dat kan omdat de zijden bekleding is vervangen door een stof geweven in hetzelfde motief maar in zijde versterkt met Trevira.
4) De Henry Hope zaal heeft een mooie maat voor vergaderingen en is prachtig gedecoreerd met grisailles van Jacques Kuyper (1761-1808). De vier windrichtingen en jaargetijden voorstellende. Geïnspireerd op de opgravingen van villa’s in Pompeï. Prachtig is ook de kroonluchter van Bert van Loo uit 2008. Hij heeft hierin kleine glazen Putti verwerkt als verwijzing naar de motieven in de kamer.
Met dank aan de gidsen van Welgelegen de heer Gerrit Bos en mevrouw Joan Patijn.
De excursie werd geanimeerd afgesloten met een High Tea in Restaurant Parck. 
×

Verslag en Beelden Inspiratiemiddag Dag van het Kasteel

zaterdag 05 maart 2016

Op vrijdag 4 maart 2016 vond de zeer inspirerende kick-off plaats van de Dag van het Kasteel. De middag startte met een rondleiding door Kasteel Heeswijk. Directeur Luc Eekhout leidde ons rond en vertelde over de activiteiten die ... Lees meer

Op vrijdag 4 maart 2016 vond de zeer inspirerende kick-off plaats van de Dag van het Kasteel. De middag startte met een rondleiding door Kasteel Heeswijk. Directeur Luc Eekhout leidde ons rond en vertelde over de activiteiten die Kasteel Heeswijk volop organiseert. Na de officiele ontvangst door NKS directeur Heidi van Limburg Stirum en projectleider Dag van het Kasteel Janneke van Dijk werd het nieuwe beeldmerk voor de Dag van het Kasteel onthuld. 


De kern van de dag bestond uit vier workshops die praktische handvatten boden voor de invulling van de Dag van het Kasteel en ander activiteiten die men op het eigen kasteel of de eigen buitenplaats ontplooit. Iedereen konden deelnemen aan twee workshops. 


De pauze stond in het teken van ‘speed dating’: een informele informatiemarkt van kennisaanbod en kennisvraag. Onder het genot van een kopje koffie en een taartje was er uitgebreid de tijd om onderling ideeën, tips en adressen uit te wisselen en om te spreken over het aangaan van samenwerking. 


Een samenvatting van de workshops met de highlights:
1.         Storytelling - Erik Mathlener, StoryManagement,
2.         Proef het verleden – Jet Nieboer en Jentien Brinkhuis, De Dames van het Goede Eten.
3.         Vrijwilligersbeleid – Liesbeth Tonckens, Erfgoed Gelderland.
4.         Presenteren en Rondleiden – Fred Vogelzang, NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats. 


1. Erik Mathlener – Storytelling
Erik Mathlener heeft de deelnemers laten ervaren wat een goed verhaal kan doen. Story telling is schilderen in andermans hoofd met de woorden die je hebt. Een goed verhaal wordt onthouden en doorverteld. Het kenmerkt zich door drie elementen:
   1 een probleem / conflict / worsteling om het boeiend te maken. Daardoor identificeer je je met de hoofdpersoon en wil je weten hoe het afloopt.
   2 het moet onvolledig zijn: gedurende het verhaal moet er nog iets te ontdekken zijn.
   3 het moet herkenbaar zijn: dat is voorwaarde voor de luisteraar om zich te identificeren met de hoofdpersoon.
De opbouw van een goed verhaal kan via de volgende 6 stadia gebeuren:
   1 eerst wordt een kabbelend leven geschetst.
   2 de kwestie openbaart zich: er is een prikkel van buitenaf, de hoofdpersoon komt in actie.
   3 op weg naar de oplossing komt de held helpers en vijanden tegen en er treedt twijfel binnen.
   4 de climax: een gevecht, een actie waarin het er op aankomt.
   5 de moraal.
   6 hoe gaat het verder met de held: het nieuwe leven.


2. Liesbeth Tonkens - Vrijwilligersbeleid
Liesbeth Tonkens gaf een inspirerende workshop over vrijwilligersbeleid. Wat zijn de do’s en wat zijn de don’ts, waar moet je rekening mee houden binnen een organisatie. Liesbeth deed dit aan de hand van de 5 B’s:
  1. Binnenhalen
  2. Begeleiden
  3. Belonen
  4. Behouden
  5. Beëindigen


1. Binnenhalen
Behandel bij het werven van nieuwe vrijwilligers de vrijwilliger als een reguliere (betaalde) werknemer; maak afspraken en stel die op schrift. Spreek verwachtingen naar elkaar uit. Hiermee maak je ook een referentiekader voor volgende gesprekken.
2. Begeleiden
Geef de vrijwilliger de juiste begeleiding zodat deze zich gauw thuis voelt en zodoende een lange en productievere werkrelatie.
3. Belonen (waarderen)
Vrijwilligers zijn bijzonder intrinsiek gedreven. Het is verstandig om juist dit element te gebruiken, ook in de beloning. Spreek je waardering uit maar laat ook blijken dat je daadwerkelijk oor hebt voor hun ideeën.
4. Behouden
Om een duurzame relatie op te bouwen, is het van belang dat de vrijwilliger zich gewaardeerd en betrokken voelt. Deel dus met hen.
5. Beëindigen
Als iemand wil stoppen, is het de kunst om goed uit elkaar te gaan en te weten waarom iemand stopt. Een ‘bedankgesprek’ of exit gesprek is daarom heel erg belangrijk. Een tip: neem na een paar maanden nog eens contact op en dan nog eens een evaluatie te houden; hoe vond je het nou echt? Dit zijn waardevolle gesprekken. 


Verder ging men zelf aan de slag met een organogram waarin men het eigen bedrijf moesten weergeven en de lijnen van communicatie intekenen. Hierbij moesten ook de ’bliksemschichten’ worden aangegeven; waar knettert het? Al met al gaf Liesbeth’s verhaal veel stof tot nadenken want wat als vrijwilligers soms wenselijk lijkt, is voor een werkgever misschien juist wel heel erg vervelend. Een medezeggenschapsraad van vrijwilligers, wil je dat als beheerder wel moeten managen? En moet je je als vrijwilliger maar alles laten aanleunen en achteraf worden geïnformeerd over zaken? Nee, er is dus genoeg om over in gesprek te treden en daarom is het van belang om hier in den beginne al goed mee om te gaan, door middel van het maken van afspraken. 


3. Jet Nieboer en Jentien Brinkhuis – Proef het Verleden
Jet Nieboer en Jentien Brinkhuis, De Dames van het Goede Eten, gaven een vrolijke workshop over hoe je nu het beste de Dag van het Kasteel kunt invullen. Want waar begint je denkproces? Het is gemakkelijk te verzanden in vaste patronen.
In de workshop stond ’creatief denken’ centraal; er worden handvatten aangegeven hoe je ’anders’ kunt nadenken over bepaalde vraagstukken. Dit werd geconcretiseerd aan de hand van het voorbeeld van de invulling van de Dag van het Kasteel; hoe zou de Dag eruit zien als Pippi Langkous deze mocht programmeren? Of als Prinses Minima (de Máxima van de budget-evenementen) de Dag zou inrichten, welke activiteiten zouden er dan plaatsvinden? Hier kwamen de meest prachtige ideeën uit voort.
Een andere oefening was los associëren; waar denk je aan bij je landgoed of kasteel? Deze termen werden op losse post-its geschreven. Later voegde men dan twee post-its bij elkaar en maakt van het daaruit voortgekomen begrip een dagactiviteit; een bourgondische picknick aan lange tafels met streekbieren, spitvarkens en grote pannen soep tot gevolg. Of een expert die een leuk verhaal komt houden over serviezen en glaswerk aan een mooi gedekte tafel. De stroom ideeën die voortkwam uit deze ogenschijnlijk simpele oefening, was indrukwekkend en inspirerend! Zie de bijlage voor een imprssie van alle ideeën die deze middag voorbij kwamen. 


4. Fred Vogelzang – Presenteren en rondleiden
Fred begon zijn workshop met het geven van een aantal praktische handvatten. Toets de manier waarop je spreekt, voortdurend aan de volgende elementen: (ezelsbruggetje vormen de beginletters: HIMAG)
--- Houding – hoe en waar sta je ten opzichte van het voorwerp dat je bespreekt (dia of museumobject) en ten opzichte van het publiek dat je aanspreekt. Wees de gids: het centrale punt, laat het publiek dichterbij komen voor de details.
--- Intonatie – vermijd monotone stem, een boeiende toon is afwisselend en bouwt op naar de climax
--- Mimiek – toon emoties: presenteren is een beetje toneelspel
--- Aandacht – trek de aandacht en geef het publiek de aandacht
--- Gebaren – ondersteun je betoog met zichtbare en functionele gebaren: wijs om je heen, wijs naar details, maak non-verbale gebaren die passen bij je woorden
Hanteer de volgende richtlijn voor het aantal PowerPointsheets: 1 per 3 minuten spreektijd. Deze handvatten werden direct in de praktijk gebracht tijdens een 1 minuten presentatie die alle deelnemers aan de workshop gaven in kasteel Heeswijk. 


We kijken terug op een zeer geslaagde en inspirerende dag; de workshops 


De workshops werden door de deelnemers goed gewaardeerd. 


 


 


 

×

Nieuw logo voor Dag van het Kasteel

vrijdag 04 maart 2016

NKS | Postadres: Postbus 123, 3960 BC Wijk bij Duurstede | Bezoekadres: Karel de Grotestraat 30, 3962 CL Wijk bij Duurstede | T 0343 578 995 | E | KvK nr.: 41149488