Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Nieuwe koers NKS

De NKS gaat zich stapsgewijs ontwikkelen van kenniscentrum naar een kennisgedreven, onafhankelijke pleitbezorger voor kastelen en buitenplaatsen. Als verbinder die zich, in samenwerking met andere organisaties, inzet voor het behoud van kastelen en buitenplaatsen, historische interieurs en het omliggende historische groen. Lees meer over de nieuwe koers van de NKS.

Heeft u vragen over dit erfgoed? Neem gerust contact op via 033-5100577 of info@kastelen.nl.


Lees meer over onze activiteiten of bekijk onze filmpjes.


Wilt u toegang tot bronnen en informatie over kastelen en buitenplaatsen?
Raadpleeg onze kennisbank of zoek rechtstreeks met de CCHIN-zoekfunctie (Castle and Country Houses Index of the Netherlands).

Meer verhalen over kastelen, buitenplaatsen en hun bewoners kunt u vinden op ons verhalenplatform.Agenda
  • Dag van het Kasteel 24 mei 2021
    Thema: Wat? Water! De rol van water op kastelen en buitenplaatsen.
    Bezoek meer dan 100 kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. Meer informatie: KLIK HIER
  
Ontvangt u onze nieuwsbrief al? 

 
Volg ons op social media        

We zijn een onafhankelijke non-profit stichting met een ANBI-status. Steun ons werk door donateur te worden.


Partners 2021

   

         

              Privacyverklaring Nederlandse Kastelenstichting

 

Nieuws

NKS wordt pleitbezorger voor kasteel en buitenplaats

woensdag 06 januari 2021


Bestuur van de NKS maakt de nieuwe koers bekend.
De NKS wil zich stapsgewijs gaan ontwikkelen van kenniscentrum naar een kennisgedreven, onafhankelijke pleitbezorger voor ... Lees meer


Bestuur van de NKS maakt de nieuwe koers bekend.
De NKS wil zich stapsgewijs gaan ontwikkelen van kenniscentrum naar een kennisgedreven, onafhankelijke pleitbezorger voor kastelen en buitenplaatsen. Als verbinder die zich, in samenwerking met andere organisaties, inzet voor het behoud van kastelen en buitenplaatsen, historische interieurs en het omliggende historische groen.

Bestaande activiteiten
Om deze rol goed te kunnen invullen, zal de NKS blijven investeren in de kennis, waardering en bekendheid van kastelen en buitenplaatsen. Daartoe zal de NKS relevante activiteiten financieel ondersteunen of zelf organiseren met behulp van vrijwilligers. Te denken valt aan studies en publicaties, lezingen, excursies, magazine Het Buiten en de Dag van het Kasteel. De organisatie van de Dag van het Kasteel wordt, net als Het Buiten, buiten de organisatie van de NKS gebracht. De NKS-bibliotheek, het archief en het lexicon zullen toegankelijker worden gemaakt. Onderzocht zal worden of het onderbrengen van deze onderdelen bij andere organisaties daaraan een bijdrage zou kunnen leveren. Vanzelfsprekend zal de NKS online aanwezig blijven met haar website en nieuwsbrieven. De NKS zal zorg blijven dragen voor de collecties die haar zijn toevertrouwd.

Pleitbezorger
De pleitbezorgersrol zal bescheiden beginnen en in de loop der jaren geleidelijk worden uitgebouwd. Niet alleen richt de NKS zich op sectorbrede dossiers als verdroging, bouwplannen, successie en fiscale problematiek, ook zet de NKS zich vanzelfsprekend in voor de bescherming van individuele kastelen en buitenplaatsen. De NKS wil gevraagd en ongevraagd haar mening en/of advies geven om onwenselijke ontwikkelingen tegen te gaan en goede ontwikkelingen te ondersteunen en zelfs te initièˆren. Toegepaste kennis is de basis van het handelen van de NKS. Deels puttend uit eigen bibliotheek en archieven, deels door het bij elkaar brengen van kennis van relevante organisaties en deskundigen (de rol van kennismakelaar). De NKS gaat in gesprek met de partijen (overheden, particulieren, projectontwikkelaars etc.) die betrokken (kunnen) zijn bij plannen die betrekking hebben op kastelen en buitenplaatsen. Waar nodig wil de NKS deze plannen proberen bij te sturen, tegen deze plannen in beroep gaan of om handhaving verzoeken.

Uitbreiding bestuur
De komende periode zet de NKS in op het uitbreiden van het bestuur met actieve bestuursleden met diverse deskundigheden en achtergronden (historisch, bouwkundig, juridisch, bestuurskundig enz.). Op termijn is ook werving van actieve en betrokken vrijwilligers voor bemensing van specifieke commissies (ten behoeve van de belangenbehartiging, de beoordeling van aanvragen etc.) voorzien.

Financiering
Het rendement op het NKS-vermogen wordt ingezet om de genoemde activiteiten mogelijk
te maken. Daarnaast blijft de NKS het huidige donateursbestand koesteren en waar mogelijk verder uitbouwen. Het werven van legaten en erfstellingen zal ook aandacht blijven hebben evenals de werving van fondsgelden en subsidies voor specifieke projecten die bijdragen aan de doelstelling van de NKS.

×

LIVESTREAM Symposium: Ongenode Gasten

vrijdag 18 december 2020


Livestream Ongenode Gasten zeer geslaagd!
Na meerdere keren uitstel, was op 18 december 2020 een digitale versie van het symposium met het thema; Ongenode Gas ... Lees meer


Livestream Ongenode Gasten zeer geslaagd!
Na meerdere keren uitstel, was op 18 december 2020 een digitale versie van het symposium met het thema; Ongenode Gasten, een feit. Het thema gaat dieper in op de eigendommen van kasteel- en landgoedeigenaren en de omstandigheden tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Wij danken iedereen die mee heeft geholpen om een nieuwe vorm voor online symposia en lezingen te ontwikkelen, maar ook de deelnemers die vragen hebben gesteld tijdens de livestream en achteraf aan de digitale borreltafels.

Kijk hier de livestream terug. Klik hier voor meer informatie over de sprekers.

×

Dag van het Kasteel maakt thema 2021 bekend

dinsdag 27 oktober 2020

 
Het thema voor de 14e editie van Dag van het Kasteel is gekozen. Met Wat? Water!: De rol van water op kastele ... Lees meer

 
Het thema voor de 14e editie van Dag van het Kasteel is gekozen. Met Wat? Water!: De rol van water op kastelen en buitenplaatsen staat het thema dit jaar volledig in het teken van water. Water is heel belangrijk voor kastelen en buitenplaatsen. De slotgracht zorgde voor verdediging en de rivier zorgde ervoor dat bewoners makkelijk en snel op hun buitenplaats konden komen vanuit de stad. Water voor de keuken werd soms ook uit de gracht gehaald. En de wc, die kwam weer in de gracht terecht. Water is in een land als Nederland altijd een actueel thema. Daarom is het noodzakelijk dat er bij kastelen en buitenplaatsen aan waterbeheer wordt gedacht.  


Veel kastelen en buitenplaatsen hebben prachtige tuinen en overbossen waar je heerlijk kunt wandelen. Volg een Waterwandeling door de tuin van exclusieve locaties die normaal niet opengesteld zijn. Maak onderweg op kunstzinnige wijze kennis met de geschiedenis van deze bijzondere plek en kom alles te weten over de rol die water hier speelt. 

Meer informatie zal beschikbaar worden tijdens de aanloop van het evenement op:
http://dagvanhetkasteel.nl

×

300.000 Euro voor Dag van het Kasteel

dinsdag 01 september 2020


Dank aan het Fonds voor Cultuurparticipatie. De voortzetting van Dag van het Kasteel is opnieuw voor een periode van 4 jaar verzekerd.

Ook feliciteren we Nationale Archeologie ... Lees meer


Dank aan het Fonds voor Cultuurparticipatie. De voortzetting van Dag van het Kasteel is opnieuw voor een periode van 4 jaar verzekerd.

Ook feliciteren we Nationale Archeologiedagen, Nederland Monumentenland, Nederlands Openluchtmuseum en Untold met hun toekenning. Het publiek staat in de periode 2021-24 prachtige erfgoedmanifestaties te wachten. 


Meer informatie over de toekenningen op de website van het FCP
×

Bekijk alle nieuwsberichten
NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488