Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Nieuwe koers NKS

De NKS gaat zich stapsgewijs ontwikkelen van kenniscentrum naar een kennisgedreven, onafhankelijke pleitbezorger voor kastelen en buitenplaatsen. Als verbinder die zich, in samenwerking met andere organisaties, inzet voor het behoud van kastelen en buitenplaatsen, historische interieurs en het omliggende historische groen. Lees meer over de nieuwe koers van de NKS.

Heeft u vragen over dit erfgoed? Neem gerust contact op via 033-5100577 of info@kastelen.nl.


Lees meer over onze activiteiten of bekijk onze filmpjes.


Wilt u toegang tot bronnen en informatie over kastelen en buitenplaatsen?
Raadpleeg onze kennisbank of zoek rechtstreeks met de CCHIN-zoekfunctie (Castle and Country Houses Index of the Netherlands).

Meer verhalen over kastelen, buitenplaatsen en hun bewoners kunt u vinden op ons verhalenplatform.Agenda
  • Dag van het Kasteel 24 mei 2021
    Thema: Wat? Water! De rol van water op kastelen en buitenplaatsen.
    Bezoek meer dan 100 kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. Meer informatie: KLIK HIER
  
Ontvangt u onze nieuwsbrief al? 

 
Volg ons op social media        

We zijn een onafhankelijke non-profit stichting met een ANBI-status. Steun ons werk door donateur te worden.


Partners 2021

   

         

            Privacyverklaring Nederlandse Kastelenstichting

 

Nieuws

Bestel boek Haamstede nu met korting

woensdag 24 februari 2021

Het boek Slot Haamstede, tussen zand en zout. Geschiedenis, bouwgeschiedenis en archeologie van een kasteel op Schouwen, komt 1 ... Lees meer

Het boek Slot Haamstede, tussen zand en zout. Geschiedenis, bouwgeschiedenis en archeologie van een kasteel op Schouwen, komt 1 mei 2021 in de verkoop. Het is een prachtig boek geworden, geschreven door Ernst Dekkers, Liesbeth van Nispen, Ben Olde Meierink en Michiel Purmer. De eindredactie was in handen van Fred Vogelzang.
U kunt tot 12 april 2021, voor-intekenen op het boek door het invullen van dit inschrijfformulier. U ontvangt het boek dan voor €15,95 excl. verzendkosten in plaats van €21,95. De verzendkosten zijn € 4,50.

Lees hier het artikel over Haamstede dat in Het Buiten, 2019, nr. 2 verscheen.
×

In Memoriam - Goderd van Heek

dinsdag 23 februari 2021


Goderd van Heek (1923-2021)
Lid Raad van Beheer NKS 1983-1994

Nog geen maand geleden belde Goderd van Heek mij op. Kwiek als altijd. Hij had ov ... Lees meer


Goderd van Heek (1923-2021)
Lid Raad van Beheer NKS 1983-1994

Nog geen maand geleden belde Goderd van Heek mij op. Kwiek als altijd. Hij had over de nieuwe koers van de Nederlandse Kastelenstichting (NKS) gelezen en wilde daar het fijne van weten. Ik werd nauwgezet door hem ‘ondervraagd’ met name over hoe het een en ander dan wel geconcretiseerd zou gaan worden. Het voelde als een examen.

Zo’n telefoontje, dat typeerde Goderd van Heek. Hij was een geïnformeerde man, betrokken bij en altijd nieuwsgierig naar de mensen en de wereld om hem heen. Ook was hij altijd bereid tijd vrij te maken als je een beroep op hem deed. Bij een bezoek lagen op tafel dan al boeken, knipsels en aantekeningen klaar om te helpen bij de zoektocht naar antwoorden. Deze betrokkenheid is tot op hoge leeftijd gebleven. Zo werkte hij zeer recentelijk vol enthousiasme mee aan het pas verschenen boek van David van Reybrouck, Revolusi, over de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Hiervoor werd hij uitgebreid geïnterviewd en delen van de gesprekken zijn ook opgenomen in de NTR documentaire die gekoppeld is aan het boek.

Goderd van Heek trad in 1983 toe tot de Raad van Beheer van de NKS. Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn vader H.J. van Heek, die van 1945-1955 lid was van de Raad van Beheer. Zijn betrokkenheid bij de kastelenwereld vond zijn oorsprong in Kasteel Huis Bergh. Het kasteel dat zijn vader in 1912 kocht. Het gezin bracht hier na de restauratie tot 1945 vooral met Kerst, Pasen en in de maand augustus hun tijd door. Hij was niet alleen bij de NKS betrokken. Goderd van Heek was ook bestuurder van Huis Bergh, Vrienden van de Gelderse Kastelen, Stichting Gelders Landschap, Overijsselse Kastelenstichting en Overijssels Landschap.

Toen ik hem in 2016 vroeg waar hij vooral met plezier aan terugdacht uit tijd bij de NKS wees hij naar zijn boekenkast en antwoordde; Castellogica. Lezen en kennis vergaren was zijn passie. Hij was daarom trots dat hij een steentje heeft kunnen bijdrage aan de realisatie van dit belangrijke NKS-naslagwerk over kastelen.

Goderd van Heek bleef tot 1994 aan. Ik sprak hem destijds ook over zijn afscheid van de NKS. Hij citeerde toen uit zijn dagboek; “Mijn laatste vergadering was 24 november 1994. …… Ik trad na tien jaar af wegens overschrijding van de leeftijdsgrens van 70 jaar. Ik had helemaal geen zin om er uit te gaan, ik vond het veel te leuk en interessant. Omdat je mensen ontmoette die allemaal hun eigen betekenis hadden. ….. Ik kreeg een afscheidstoespraak van de voorzitter en een kistje wijn. ….. Heb in dit bestuur niet zoveel hoeven te doen, maar wel tijdens vergaderingen mijn mond open gedaan. Het was steeds boeiend, inspirerend, dus een goede sfeer. Ik trakteerde ten afscheid met een heel grote taart voor alle aanwezigen. Ja, dat was mijn afscheid, dat was nogal vrolijk en gek.”

Ik zeg Goderd nogmaals vaarwel en dank hem voor zijn inzet en betrokkenheid bij de Nederlandse kastelenwereld en in het bijzonder bij de NKS. We zullen deze markante man niet vergeten.

Heidi van Limburg Stirum | directeur Nederlandse Kastelenstichting


 
×

Uitbreiding bestuur NKS

dinsdag 02 februari 2021


Op 2 februari 2021 treedt drs. R. (Robert) J. Quarles van Ufford (1967) toe tot het bestuur van de Nederlandse Kastelenstichting. Over enkele maanden neemt hij het ... Lees meer


Op 2 februari 2021 treedt drs. R. (Robert) J. Quarles van Ufford (1967) toe tot het bestuur van de Nederlandse Kastelenstichting. Over enkele maanden neemt hij het voorzitterschap over van Max Schimmelpenninck, die de voorzittersrol sinds januari 2020 ad interim heeft vervuld.
Lees hier het hele bericht.

×

NKS wordt pleitbezorger voor kasteel en buitenplaats

woensdag 06 januari 2021


Bestuur van de NKS maakt de nieuwe koers bekend.
De NKS wil zich stapsgewijs gaan ontwikkelen van kenniscentrum naar een kennisgedreven, onafhankelijke pleitbezorger voor ... Lees meer


Bestuur van de NKS maakt de nieuwe koers bekend.
De NKS wil zich stapsgewijs gaan ontwikkelen van kenniscentrum naar een kennisgedreven, onafhankelijke pleitbezorger voor kastelen en buitenplaatsen. Als verbinder die zich, in samenwerking met andere organisaties, inzet voor het behoud van kastelen en buitenplaatsen, historische interieurs en het omliggende historische groen.

Bestaande activiteiten
Om deze rol goed te kunnen invullen, zal de NKS blijven investeren in de kennis, waardering en bekendheid van kastelen en buitenplaatsen. Daartoe zal de NKS relevante activiteiten financieel ondersteunen of zelf organiseren met behulp van vrijwilligers. Te denken valt aan studies en publicaties, lezingen, excursies, magazine Het Buiten en de Dag van het Kasteel. De organisatie van de Dag van het Kasteel wordt, net als Het Buiten, buiten de organisatie van de NKS gebracht. De NKS-bibliotheek, het archief en het lexicon zullen toegankelijker worden gemaakt. Onderzocht zal worden of het onderbrengen van deze onderdelen bij andere organisaties daaraan een bijdrage zou kunnen leveren. Vanzelfsprekend zal de NKS online aanwezig blijven met haar website en nieuwsbrieven. De NKS zal zorg blijven dragen voor de collecties die haar zijn toevertrouwd.

Pleitbezorger
De pleitbezorgersrol zal bescheiden beginnen en in de loop der jaren geleidelijk worden uitgebouwd. Niet alleen richt de NKS zich op sectorbrede dossiers als verdroging, bouwplannen, successie en fiscale problematiek, ook zet de NKS zich vanzelfsprekend in voor de bescherming van individuele kastelen en buitenplaatsen. De NKS wil gevraagd en ongevraagd haar mening en/of advies geven om onwenselijke ontwikkelingen tegen te gaan en goede ontwikkelingen te ondersteunen en zelfs te initièˆren. Toegepaste kennis is de basis van het handelen van de NKS. Deels puttend uit eigen bibliotheek en archieven, deels door het bij elkaar brengen van kennis van relevante organisaties en deskundigen (de rol van kennismakelaar). De NKS gaat in gesprek met de partijen (overheden, particulieren, projectontwikkelaars etc.) die betrokken (kunnen) zijn bij plannen die betrekking hebben op kastelen en buitenplaatsen. Waar nodig wil de NKS deze plannen proberen bij te sturen, tegen deze plannen in beroep gaan of om handhaving verzoeken.

Uitbreiding bestuur
De komende periode zet de NKS in op het uitbreiden van het bestuur met actieve bestuursleden met diverse deskundigheden en achtergronden (historisch, bouwkundig, juridisch, bestuurskundig enz.). Op termijn is ook werving van actieve en betrokken vrijwilligers voor bemensing van specifieke commissies (ten behoeve van de belangenbehartiging, de beoordeling van aanvragen etc.) voorzien.

Financiering
Het rendement op het NKS-vermogen wordt ingezet om de genoemde activiteiten mogelijk
te maken. Daarnaast blijft de NKS het huidige donateursbestand koesteren en waar mogelijk verder uitbouwen. Het werven van legaten en erfstellingen zal ook aandacht blijven hebben evenals de werving van fondsgelden en subsidies voor specifieke projecten die bijdragen aan de doelstelling van de NKS.

×

Bekijk alle nieuwsberichten
NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488