Rampjaar 1672 in twee unieke tentoonstellingen

In 2022 is het precies 350 jaar geleden dat het Rampjaar (1672 – 1673) plaatsvond. Om het Rampjaar te herdenken openen op 4 juni 2022 twee expositie rondom dit thema.

Op 4 juni opent op Slot Zuylen de tentoonstelling Moord en Brand! Slot Zuylen en Rampjaar 1672. Aan de hand van eigen collectie en bijzondere bruiklenen wordt een indringend beeld geschetst van de vernietiging van de Vechtstreek door Franse troepen. Voor deze tentoonstelling is Slot Zuylen bijzondere samenwerkingen aangegaan met Kasteel Amerongen, Kasteel Middachten, Online Museum De Bilt en vele andere partners. In samenwerking met Kasteel Amerongen en Renger de Bruin van de Universiteit Utrecht is de publicatie 'Branden of Betalen. Kasteel Amerongen en Slot Zuylen in het Rampjaar' bij WBooks verschenen.  

De tentoonstelling Goet en Bloet - Strijdvaardige familie verliest kasteel in rampjaar 1672 opent 4 juni op kasteel Amerongen. Deze tentoonstelling vertelt het verhaal vanuit het oogpunt van de familie van Reede: een invloedrijk adellijke familie die een cruciale rol heeft gespeeld in deze roerige tijden. Godard Adriaan van Reede: diplomaat en heer van Amerongen laat zijn have en goed achter om hulptroepen te halen in Berlijn. Zijn zoon, Godard van Reede, die zijn ‘goet en bloet’ op het spel zet door in het leger te strijden tegen de Fransen. En Margaretha Turnor, vrouwe van Amerongen die het Kasteel tot het laatst wil behouden. Unieke brieven uit deze tijd zijn bewaard gebleven en geven een persoonlijk inkijkje in de beleving van het Rampjaar door de familie van Reede. De expositie op het Kasteel leidt door de verhalen van de familie en toont veerkracht in tijden van ramp.

Sluiten