Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Organisatie


NKS bestuur, adviseurs, medewerkers, vrijwilligers en studenten

Vrijwilligers
Bij NKS werken op dit moment bijna 20 vrijwilligers, die verschillende taken verrichten vanuit huis of in Wijk bij Duurstede. Zij doen onder meer onderzoek naar kastelen, organiseren excursies voor NKS- donateurs, fotograferen kastelen en buitenplaatsen, voeren bibliotheekwerkzaamheden uit, archiveren en digitaliseren beeld- en andere materialen voor ons documentatiecentrum enz. Momenteel zijn we op zoek naar collega`s.

Nieuwe vrijwilligers december 2018

Bestuur

Voorzitter: drs. R.J. (Robert) Quarles van Ufford
Penningmeester: drs. M. (Max) Schimmelpenninck
Secretaris: mr. T.A. (Tom) Peijster
Algemeen: mw. drs. H.M. (Hester) Schölvinck en mw. drs. A.E. (Anniek) Meinders 

Medewerkers
Directeur: mw. drs. ir. Heidi van Limburg Stirum
Hoofd Onderzoek: drs. Ben Olde Meierink
Wetenschap en projecten: dr. Fred Vogelzang
Marketing en communicatie ad interim: Freek Minderman
Projectleider Dag van het Kasteel en Wetenschap: mw. Janneke van Dijk, MA
Office manager: mw. Martien Verdenius


Medewerkers NKS, v.l.n.r.: Janneke van Dijk, Fred Vogelzang, Heidi van Limburg Stirum, Chrissy Flohr, Martien Verdenius en Ben Olde Meierink

Wetenschappelijk adviseur
Vacature

Beloning medewerkers
Salariëring van de medewerkers geschiedt conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Beloning Directie
De statutair directeur wordt door het bestuur aangesteld. Het bestuur stelt de directiebeloning vast. Het beloningsbeleid bij de NKS gaat uit van passende beloning voor de zwaarte en omvang van de directiefunctie met inachtneming van het maatschappelijke karakter van de NKS. Er worden geen bonussen toegekend.

Beloning Bestuurders
De bestuursleden ontvangen geen salaris of vacatiegeld. Aan hen kunnen de ten behoeve van de NKS gemaakte onkosten zoals reis- en verblijfskosten worden vergoed.

Tijdlijn


 

NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488