Nieuwsbrief Nederlandse Kastelenstichting december 2021
December 2021

De NKS ligt goed op koers in haar rol als pleitbezorger voor kastelen en buitenplaatsen. Zo is de Expertgroep geformeerd die zich richt op inhoudelijke zaken die van belang zijn om de rol van pleitbezorger nationaal, lokaal en regionaal doeltreffend te vervullen. We zochten in het afgelopen jaar de samenwerking met andere pleitbezorgers voor cultureel erfgoed zoals Bond Heemschut, de Stichting Menno van Coehoorn en de Nederlandse Tuinenstichting. Ook komend jaar trekken we met deze drie organisaties op waar het gaat om onder meer pleitbezorging.

De organisatie is inmiddels op volle sterkte gekomen met het aantreden van een drietal nieuwe bestuursleden en een wetenschappelijk adviseur. Daarover leest u meer in deze Nieuwsbrief. De jaarlijkse Dag van het Kasteel heeft dit jaar een solide structuur gekregen, waardoor een meer structurele relatie met de cultuurfondsen kon worden bewerkstelligd.

Voor 2022 staan de nodige nieuwe activiteiten op de rails, bijvoorbeeld rond het belang van kasteelensembles en het thema kastelen en klimaatadaptatie.We bereiden voor volgend jaar tevens een interessant excursieprogramma voor met vijf aantrekkelijke excursies, verspreid over het land. We hopen dat de coronamaatregelen het mogelijk maken om elkaar vanaf het voorjaar 2022 weer te treffen op deze bijzondere locaties. U ontvangt daarover als donateur begin komend jaar nader bericht.
Ik wens u allen een mooie Kerst toe en een gelukkig en gezond 2022!

Robert J. Quarles van Ufford
Voorzitter

Benoeming prof. dr. Yme Kuiper als bestuurslid NKS

Per 7 december 2021 is prof. dr. Yme Kuiper benoemd als bestuurslid van de Nederlandse Kastelenstichting. Emeritus hoogleraar Yme Kuiper (1949) bekleedde tot september 2017 de bijzondere leerstoel...

Lees verder
Verbouwingsplannen kasteel Gemert afgekeurd door Rijk en Erfgoedorganisaties

De Nederlandse Kastelenstichting, Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Nederlandse Tuinenstichting verwelkomen en onderschrijven het negatieve advies van het Rijk inzake de verbouwplannen voor ...

Lees verder
Nieuw bestuurslid Joost Wagenaar voor de Nederlandse Kastelenstichting

Joost Wagenaar: al van kinds af aan ben ik geboeid door monumenten. Kerken en paleizen maar in het bijzonder ook kastelen en buitenplaatsen. Ik ben opgegroeid op de Utrechtse Heuvelrug waar het ...

Lees verder
Verzet tegen verstening landgoed in Twello

In monumentaal.com aandacht voor de verstening van landgoed Beekwolde in Twello waar voorheen de ijsvogels over de vijver vlogen. Waar zijn ze gebleven? In de vijver zwemmen kamsalamanders, maar ...

Lees verder
Dr. Elyze Storms-Smeets benoemd tot wetenschappelijk adviseur Nederlandse Kastelenstichting

Dr. Elyze Storms-Smeets (1975) is vandaag benoemd tot wetenschappelijk adviseur van het bestuur van de Nederlandse Kastelenstichting. Zij adviseert het bestuur in het bijzonder over ...

Lees verder
Afscheidsbundel Artis-hoogleraar Erik A. de Jong

Bij uitgeverij Verloren is onlangs de afscheidsbundel van Artis-hoogleraar Erik A. de Jong verschenen. De Jong kreeg tijdens zijn professoraat aan de Universiteit van Amsterdam landelijke ...

Lees verder
Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22 | 3818 KG Amersfoort
033 - 51 00 577
info@kastelen.nl | www.kastelen.nl

       

 
Bekijk online - Uitschrijven voor deze nieuwsbrief