Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Het Binnenhof

Binnenhof
2513 AA Den Haag (Zuid-Holland)
T
E
Graaf Floris IV van Holland kocht in 1229 een hof van een Vrouwe Meilendis in Den Haag. Daar bouwde hij een rechthoekig woonkwartier met een rechthoekige toren en een traptoren. De fundamenten van dit ... lees meer
Graaf Floris IV van Holland kocht in 1229 een hof van een Vrouwe Meilendis in Den Haag. Daar bouwde hij een rechthoekig woonkwartier met een rechthoekige toren en een traptoren. De fundamenten van dit huis liggen nog onder de huidige Ridderzaal. Dit woonkwartier werd in 1256 vergroot tot een grote zaal in gotische stijl, de voorloper van de huidige Ridderzaal. Deze zaal is in de veertiende en vijftiende eeuw diverse malen verbouwd en uitgebreid. Rond deze Ridderzaal werden verschillende bijgebouwen neergezet, zoals de huidige Lairessezaal uit de veertiende eeuw en de even oude hofkapel. In 1367 werd daar een kapittel van twaalf kanunniken en een deken gevestigd. In de zeventiende eeuw werd de kapel door vuur verwoest en moest worden herbouwd. Later is de kapel nog diverse malen verbouwd en vergroot.
De graven verbleven slechts incidenteel op hun hof in Den Haag. Pas onder Albrecht van Beieren werd in de tweede helft van de veertiende eeuw deze residentie uitgebreid. Aan de kant van de hofvijver werd het Beierse huis gebouwd voor de vrouw van de graaf. De begane grond, die erg vochtig bleek, werd gebruikt als opslagruimte, terwijl de gravin daarboven woonde. Dit huis werd uitgebouwd en door een overdekte galerij met het oudere gedeelte van de hof verbonden. Ook latere gravinnen lieten dit gebouw met nieuwe vertrekken uitbreiden. Toen Karel V op bezoek zou komen, werd dit deel van de Binnenhof ingrijpend verbouwd en ook de galerij werd gemoderniseerd. Na de Opstand tegen Spanje namen de Hollandse Staten hun intrek en bouwden voor hun ambtenaren nieuwe onderkomens. Ook werd een nieuwe Statenzaal gebouwd. Ernaast kwam een audiŽntiezaal, de huidige Treveszaal.
Aan de westzijde bevonden zich de gebouwen van de stadhouder en zijn familie. Het begon met enkele vertrekken naast de hofkapel, die later werden uitgebreid met een poortgebouw en enkele bijgebouwen. Eind zestiende eeuw werd een vijf verdiepingen tellende torengebouw. Later werd op de plek van de gesloopte poort een nieuwe woonvleugel gebouwd. In de zeventiende eeuw werd dit deel flink uitgebreid. Daarin kwam ook een zaal voor de Raden en op de verdieping een zaal voor de Statenleden. Dit is nu de zaal voor de Eerste Kamer.
In de achttiende eeuw ontstond er aan de zuidzijde een nieuwe vleugel met een feestzaal en dienstvertrekken. Sindsdien is het complex regelmatig verbouwd. De komende jaren zal het Binnenhof opnieuw een ingrijpende restauratie doormaken.×
Afbeeldingen van Het Binnenhof

NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488