Is deze e-mail niet goed leesbaar? Ga dan naar de online versie.
Nieuwsbrief van de Nederlandse Kastelenstichting, Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats - 23 December 2016
Nederlandse Kastelenstichting
Nederlandse Kastelenstichting op Facebook
Nederlandse Kastelenstichting op Twitter

In deze digitale nieuwsbrief aandacht voor het volgende:

Een woord van de directeur
Nieuwe functies voor kastelen en buitenplaatsen, een eeuw herbestemmingen
Inspiratiemiddag Dag van het Kasteel voor medewerkers en vrijwilligers
Nijenrode: Burcht Buitenplaats Business Universiteit
Bestuur NKS zoekt nieuwe secretaris
Nieuwe Kasteel & Buitenplaats verschenen
NKS in het nieuws
Nieuw rapport: Van A(mbitie) naar B(estemmingen)
Korte berichten

Een woord van de directeur
Beste lezer, het was een goed jaar voor de NKS. Het jaar stond niet alleen in het teken van het produceren, verzamelen en analyseren van kennis over kastelen, buitenplaatsen en hun historische omgeving. Er is vooral ook hard gewerkt aan het delen van de verhalen over dit erfgoed met een zo groot en zo breed mogelijk publiek. Dit alles was mogelijk door de passie en gedrevenheid van onze wetenschappelijk staf, studenten en medewerkers en de steun van onze sponsoren, donateurs en vrijwilligers. Dank daarvoor!
Meer informatie
Nieuwe functies voor kastelen en buitenplaatsen, een eeuw herbestemmingen
Steeds meer kastelen en buitenplaatsen hebben een nieuwe functie gevonden. Zo zijn er religieuze instellingen, scholen, zorgcentra, musea en gemeentehuizen in kastelen en buitenplaatsen gevestigd. Welke gevolgen heeft zo’n herbestemming? Om hoeveel monumenten gaat het eigenlijk? Op basis van jarenlang onderzoek biedt deze uitgave inzicht in deze en andere vragen. Prijs €14,95. U kunt het boek bestellen via info@kastelen.nl.
Meer informatie
Inspiratiemiddag Dag van het Kasteel voor medewerkers en vrijwilligers
In de aanloop naar de tiende Dag van het Kasteel organiseert de NKS begin 2017 twee inspiratiemiddagen met interessante workshops en een borrel. Bekijk hier het programma. Bent u eigenaren of medewerkers van een kasteel of buitenplaats? Bent u vrijwilliger of geïnteresseerd? U bent van harte uitgenodigd op:
vrijdag 24 februari: Borg Nienoord, Leek, Groningen.
vrijdag 3 maart: Utrechts Archief, Utrecht. De kosten bedragen €10,- pp. Bent u beheerders of vrijwilliger van een kasteel en buitenplaats in Utrecht of Groningen, de focusregio’s in 2017, dan kunt u kosteloos deelnemen! Geef u hier op.

Meer informatie
Nijenrode, Burcht Buitenplaats Business Universiteit
Bij Breukelen aan de Vecht ligt het middeleeuwse kasteel Nijenrode, nu vooral bekend als Nyenrode Business Universiteit. De lange geschiedenis van bewoners, gebouw en park wordt in dit ruim geïllustreerde boek op een toegankelijke manier uit de doeken gedaan. Het boek kost €17,50. Donateurs van de NKS betalen een speciale jubileumprijs: €14,95. U kunt het boek bestellen via info@kastelen.nl.
Meer informatie
Bestuur NKS zoekt nieuwe secretaris
Onze huidige secretaris zal na een aantal jaren, waarin hij met veel plezier energie in onze organisatie heeft gestoken, komend voorjaar zijn functie neerleggen om ruimte te krijgen voor nieuwe dingen. We zoeken dan ook een enthousiaste opvolgster/opvolger voor hem.
Meer informatie
Nieuwe Kasteel & Buitenplaats verschenen
Het laatste nummer van dit jaar bevat vooral artikeken die van wat meer afstand naar kastelen en buitenplaatsen kijken. Nel Viersen gaat in op de bijna afschaffing van een subsidieregeling waardoor het voor particuliere eigenaren erg moeilijk zou worden hun bezit te onderhouden. Annabelle de Gast heeft onder meer gekeken naar hoe de eerste hoogleraar kastlenkunde werkte en hoe moderne onderzoekers op basis van zijn resultaten verder kunnen werken. Susan de Jong houdt de moderne fascinatie met `beleving` tegen het licht: wat betekent dat voor kastelen?
Meer informatie
NKS in het nieuws
Coosje Berkelbach freelance architectuurhistorica en journaliste was afgelopen september te gast bij de Nederlandse Kastelenstichting. Zij heeft van haar bevindingen een mooi artikel geschreven voor het decembernummer van het blad Heemschut. Hierin kunt u niet alleen kort de geschiedenis van de NKS lezen maar vooral waar we mee bezig en hoe we onze toekomst zien. Veel leesplezier. 
Meer informatie
Nieuw rapport: Van A(mbitie) naar B(estemmingen)
Wat willen gemeenten met hun erfgoed - en specifiek met kasteelplaatsen - en welke borging passen zij vervolgens toe? De achtergrond van deze vraag vormen de bedreigingen en kansen die ontwikkelingen bieden voor het behoud van erfgoed – en specifiek kasteelplaatsen. Voor dit onderzoek is gekeken hoe drie onderzochte gemeenten (Houten, Nieuwegein en Utrecht) erfgoed en cultuurhistorie definiëren en welke doelen en ambities zij hebben vastgelegd voor het erfgoed en de cultuurhistorie op hun grondgebied.
Meer informatie
Korte berichten
Landschappen treden toe tot Nationale Monumentenorganisatie
Buitenlandse kastelenreis van Stichting Utrechtse Kastelen
Tentoonstelling Kerstifal in het Catherijneconvent t/m 8 januari
 

© 2016 | Nederlandse Kastelenstichting, Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats