Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Robidé van der Aa

(1791 - 1851), «Oud Nederland in Burgen en Kasteelen»
Oud-Nederland in Burgen en Kasteelen :

Ruim 10 jaar vóór het verschijnen van de overbekende boeken van Jacob van Lennep's «Merkwaardige Kasteelen in Nederland» zag reeds in 1841 te Nijmegen, bij Uitgeverij C.A. Vieweg, een soortgelijk uitgave het licht, namelijk

« Oud-Nederland in de uit Vroegere Dagen, Overgeblevene Burgen en Kasteelen»,
... lees meer
Oud-Nederland in Burgen en Kasteelen :

Ruim 10 jaar vóór het verschijnen van de overbekende boeken van Jacob van Lennep's «Merkwaardige Kasteelen in Nederland» zag reeds in 1841 te Nijmegen, bij Uitgeverij C.A. Vieweg, een soortgelijk uitgave het licht, namelijk

« Oud-Nederland in de uit Vroegere Dagen, Overgeblevene Burgen en Kasteelen»,
geschetst en afgebeeld door Mr. C.P.E. Robidé van der Aa.

Het betrof hier een soort abonnement op een serie van twaalf afleveringen, met per aflevering een korte beschijving van 3 «kasteelen». Dat was in die tijd zeer gebruikelijk: men regelde vaak zelf het inbinden van de katerns tot een volwaardig boek - vgl. bijvoorbeeld de achtste uitgave van "Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal", die de intekenaren in 1960/61 ook nog in afleveringen ontvingen, zelf moesten opensnijden, en met een kant en klaar aangeleverde kaft/omslag naar een boekbinder van eigen keuze konden brengen.
Vanwege het succes werd de serie enkele jaren later voortgezet met nog eens twaalf afleveringen (de inhoudsopgave bij deze laatste reeks draagt als datum 1861).

Mr. C.P.E. Robidé van der Aa (Christianus Petrus Eliza) werd 10 oktober 1791 geboren in Amsterdam als zoon van de advocaat en schrijver Pierre Jean Baptiste Charles van der Aa, en overleed in Oosterbeek 14 mei 1851. Hij studeerde in Leiden rechten, promoveerde er op 27 december 1811, en ging er aan de slag in de praktijk van zijn vader, die helaas 12 mei 1812 overleed.
Deze familieomstandigheden brachten hem naar Friesland (enkele gemeentelijke betrekkingen), waar hij in 1816 trouwde met Eelkje Poppes (dichteres van het bundeltje «Eerstelingen»), en waar hij in 1818 procureur werd te Leeuwarden. Enkele jaren later onverleed zijn vrouw.
In 1830 huwde hij de eigenares van Den Hemelschen berg, bij Oosterbeek. Hij vestigde zich daarom in 1834 te Arnhem, werd er rechter, en overleed na een lang lichamelijk lijden op 14 mei 1851.

J.F. Christ (Johannes Franciscus, 1790 - 1845) was een in Nijmegen geboren, getogen, en overleden schilder. De meeste lithografieën in het boek zijn gemaakt aan de hand van zijn tekeningen.

In 1978 werd onder auspiciën van de NKS een facsimile uitgave uitgebracht door De Walburg Pers Zutphen (ISBN 90.6011.224.5). ×NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488