Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Abraham de Haen

(1707 - 1748), net als Jan de Beijer "Het Verheerlykt Nederland"

Het Verheerlykt Nederland: Zie ook de inleiding bij Jan de Beijer over « Het verheerlykt Nederland, of Kabinet van Hedendaagsche gezigten van steden, dorpen, sloten, adelyke huizen [...] dienende tot opheldering der beschryvinge van den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nede ... lees meer

Het Verheerlykt Nederland: Zie ook de inleiding bij Jan de Beijer over « Het verheerlykt Nederland, of Kabinet van Hedendaagsche gezigten van steden, dorpen, sloten, adelyke huizen [...] dienende tot opheldering der beschryvinge van den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden.»


De in totaal 754 prenten uit deze 9 prentenboeken zijn getekend door: Jan de Beijer (398) Cornelis Pronk (265) Abraham de Haan (78) Hendrik Spilman (6) H.d.W. (6) A. van Swyndrecht (1).


Abraham de Haen was dichter, etser en vooral een van de grote tekenaars van de 18e eeuw. Abraham werd geboren op 6 april 1707 in Amsterdam en gedoopt op 10 april in de Oude Kerk, als zoon van Abraham de Haen (’de oudere’) en Anna Preyger, en overleed na een kort ziekbed op 8 augustus 1748. Hij werd begraven op 13 augustus 1748 op het Heilige en Leidseweg Kerkhof, waar zijn vader hem een jaar eerder was voorgegaan. Deze was eerst korenkoper en later boekhouder (1669 - 1747), en trouwde in 1706, 38 jaar oud, met de 16 jaar jongere Anna (1684 - 1727). Het echtpaar kreeg twee kinderen: in 1707 Abraham (de jonge) en het jaar erna een dochter Anna.


Bij de begrafenis van beide Abrahams werd als adres opgegeven: op de Leydse Gracht by de Leydse dwarsstraat. Vermoedelijk heeft Abraham junior, die ongehuwd bleef, zijn hele leven in het ouderlijk huis gewoond. Hij kreeg van zijn ouders een uitstekende opvoeding mee, was van zijn jeugd af al de Latijnse en Franse taal machtig, en werd opgeleid tot rechtskundige. Zijn interesse lag echter op een geheel ander terrein, namelijk de tekenkunst, en hij was al snel leerling van Cornelis Pronk, in die tijd de enige echte meester op het terrein van de topografische tekenkunst. Volgens tijdgenoten had de leerling de meester al spoedig voorbijgestreefd ’in ’t Kunstperk’.

×NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488