Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Jubileumbijeenkomst NKS 70 jaar

DE MAATSCHAPPELIJKE ROL VAN ERFGOED EN HET BELANG VAN KENNIS
Zaterdag 28 november 2015 om 13:30 uur Paushuize Utrecht
Tevens wordt deze middag het NKS jubileumboek: Woontorens in Nederland gepresenteerd, gebaseerd op het promotieonderzoek van dr. ir. Taco Hermans en onder redactie van dr. Fred Vogelzang.

Voorprogramma
13:30 – 14:30 Rondleiding Paushuize door Carel Huydecoper, conservator Paushuize (deelname vooraf opgeven
14:30 – 15:00 Ontvangst met thee en koffie 

Programma
15:00 – 15:05
Welkom - Dagvoorzitter drs. ir. Heidi van Limburg Stirum, directeur NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats

15:05 – 16:05  
prof. dr. Marlite Halbertsma-Erfgoedkennis/erfgoedverhalen/erfgoedinformatie. Hoe verhouden zich die tot elkaar? Een korte verkenning door het tekstenlandschap dat ons erfgoed omringt
dr. Fred Vogelzang-Terugblik en Toekomstperspectief 70 jaar NKS
drs. Martijn van de Kaaij-Waarde en waarheid van digitale toegankelijkheid

16:05 – 16:10
Afsluiting - drs. Chris Kalden voorzitter bestuur NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats 

16:10 – 16:30
Boekpresentatie- Korte inleiding over het boek door dr. Taco Hermans en uitreiking van het eerste exemplaar aan gedeputeerde cultuur en erfgoed provincie Utrecht: Mariëtte Pennarts-Pouw

16:30 – 17:30
Afsluiting met een hapje en drankje 

Aanmelden:
Vanwege de beperkte ruimte verzoeken we u uiterlijk 21 november te laten weten of u aanwezig kunt zijn door een e-mail te sturen naar info@kastelen.nl. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. 

Voordrachten en cv van sprekers:

70 jaar NKS
De spreker schetst de rol van de NKS binnen de maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen sinds 1945. De NKS werd direct na de Tweede Wereldoorlog opgericht als expertisecentrum voor de Nederlandse overheid. Door de oorlogshandelingen waren veel kastelen en buitenplaatsen zwaar beschadigd en was er behoefte aan deskundigen om mee te denken over het herstel. Ook had de Nederlandse Staat eigendommen – waaronder diverse kastelen en buitenplaatsen - van Duitse onderdanen geconfisqueerd. Het beheer daarvan werd mede neergelegd bij de nieuwe NKS. De rol van expertisecentrum, en van monumentenzorger zat dus al direct in het DNA van de NKS. 

Dr. Fred Vogelzang (1961) studeerde geschiedenis en museologie in Utrecht en Leiden. Hij werkte zeven jaar als docent en onderzoeker bij de universitaire lerarenopleiding in Utrecht. In 1992 werd hij provinciaal historicus bij het Erfgoedhuis in Utrecht. Als redacteur en auteur was hij betrokken bij vele publicaties op het gebied van lokale en regionale geschiedenis en ondersteunde hij historische verenigingen en lokale erfgoedorganisaties. Sinds enkele jaren is hij werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij NKS en hoofdredacteur van het blad Kasteel&Buitenplaats. 

De Maatschappelijke rol van Erfgoed
Erfgoedkennis – erfgoedverhalen – erfgoedinformatie. Hoe verhouden zich die tot elkaar? De spreker neemt ons mee op een korte verkenning door het tekstenlandschap dat ons erfgoed omringt.  

Prof.Dr. Marlite Halbertsma (1947) is emeritus hoogleraar ‘Historische aspecten van kunst en cultuur’. Van 1989 tot 2012 was zij verbonden aan de Erasmus School of History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij publiceerde veel over de cultuurgeschiedenis van Rotterdam. Haar laatste publicatie was in 2014 ‘Het erfgoeduniversum. Een inleiding in de theorie en praktijk van cultureel erfgoed’ (mede auteur:  M. Kuipers, Rijksdienst Cultureel Erfgoed/T.U. Delft) 

Waarde en Waarheid van digitale toegankelijkheid
Erfgoed komt meer en meer online, maar wat is nu precies de essentie van die digitale toegankelijkheid? Wat voor waarde heeft digitale ontsluiting voor een kenniscentrum als NKS? En hoe kan de erfgoedsector op moderne wijze haar kennis langs digitale wegen verspreiden? De spreker behandelt deze drie vragen op beschouwende wijze. 

Drs. Martijn van der Kaaij (1971) studeerde aan de Universiteit Utrecht en specialiseerde zich als historicus in de toepassing van ICT op geschiedenis en cultuur. Hij is actief als trainer en consultant in informatie-management bij zijn eigen bedrijf Heron Information Management. In de historisch-culturele sector ontwikkelde hij één van de eerste online tentoonstellingen in Nederland ‘Digitale Kanalen: het water van Amsterdam’. Ook werkte hij aan metadatamodellen en – processen voor het eDepot van de Koninklijke Bibliotheek. Buiten de erfgoedsector heeft hij klanten als de Europese Centrale Bank en British Aerospace.

 
NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488