Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Links

Platform Kastelen en buitenplaatsen

Met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en Stichting Kastelen Buitenplaatsen Landgoederen (SKBL) werken we samen in het Platform Kastelen en buitenplaatsen. De RCE faciliteert dit platform twee keer per jaar. Platform Kastelen en buitenplaatsen is een open forum voor iedereen die betrokken is bij het beheer en behoud van kastelen of buitenplaatsen en hun historische omgeving.

Het gaat onder meer om mensen die:

  • kastelen en buitenplaatsen, tuinen, parken en ander relevant grondbezit wetenschappelijk of technisch bestuderen
  • betrokken zijn bij het beheren en (commercieel) uitbaten van kastelen en buitenplaatsen
  • kastelen behouden en restaureren
  • publieksgroepen informeren over en enthousiasmeren voor kastelen en buitenplaatsen

Het forum is de plek voor het uitwisselen van informatie, kennis, expertise, vaardigheden en ervaringen. Deelnemers voeren vakinhoudelijke discussies, reflecteren op hun werkpraktijk en leggen verbanden tussen verschillende invalshoeken en werkgebieden. Op deze manier probeert het forum meer maatschappelijk draagvlak te kweken voor het behoud van dit erfgoed.
Deelname aan dit platform is gratis. Op deze website en die van de RCE worden de bijeenkomsten aangekondigd.               

De NKS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar zij linkt vanaf deze pagina.

Kastelenstichtingen en verenigingen
Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen
Vereniging Vrienden der Brabantse Kastelen
Stichting Utrechtse Kastelen
Stichting Staten en Stinzen
Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen

Culturele organisaties
Erfgoedhuis Zuid-Holland
Documentatie.org
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bond Heemschut
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
Ministerie van OC en W
Het Nationaal Restauratie Centrum
Monumenten.nl 
Nederlandse Jeugd Bond Geschiedenis
Nationaal Restauratiefonds
Tuinhistorisch Genootschap Cascade
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Diversen
Vereniging Gastvrije Nederlandse Landgoederen LKC
Kasteelarrangementen
Luchtopnames kastelen
Kastelen in Nederland
Maria Bonten Historisch Toeristisch Bureau
Landgoed kopen, online startpunt voor aan- en verkoop
Europese kastelenlexicon (incl. 130 Nederlandse objecten)
Kleinschalige baggertechnieken geschikt voor hofvijvers en grachten
Châteaux et Résidences Gastronomiques
Landschapsbeheer Groningen (verborgen borgterrreinen)
Raap Archeologisch Adviesbureau
ADC Heritage
Onderzoeks- en adviesbureau BAAC
Kastelen.startpagina: Uitgebreid overzicht van kastelensites
Het kastelenprikbord, voor vragen en discussies over kastelen
Kastelen begint hier
Groninger Borgen
Kastelen te koop
Helicon Conservation Support (onderhoud historisch interieur)
Foto`s kastelen en buitenplaatsen in Nederland en buitenland
Fotosite Kees de Wit
http://landgoedereninoverijssel.nl/
NKS boeken 
Het Buiten

NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488