Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Buitenplaats Berbice in Voorschoten

Datum:           Vrijdag 22 juni 2018
Bestemming:  Buitenplaats Berbice in Voorschoten
Tijd:               13.00-ca. 17.00
Afsluiting:      borrel en hapje in Berbice
Kosten:           € 55,- 

Eeuwenlang stond op de plek van de huidige buitenplaats Berbice een hofstede met de naam Allemansgeest, die vele families in de zomer onderdak bood. In 1822 kocht Hendrik Staal het huis. Hij had met zijn echtgenote een groot deel van zijn leven in de Zuid-Amerikaanse kolonie Berbice gewoond. De uitdrukking: ‘Naar de berbiesjes gaan’ belooft niet veel goeds, maar Staal had blijkbaar andere ervaringen en noemde zijn nieuwe bezit Berbice. Geluk bracht het hem niet: Staal overleed al binnen twee jaar. Het onder vorige eigenaren gemoderniseerde huis gemoderniseerd was gelegen in een door Zocher ontworpen park en ging in de negentiende eeuw van hand tot hand. In 1857 kocht een Utrechtse zilverfabrikant het huis, dat ging dienstdoen als directievilla, er naast verrees een nieuwe fabriek. In de tuin nabij de oorspronkelijke 17e-eeuwse boerderij ligt een moestuin met een bijzondere oranjerie en experimentele fruitmuren gebouwd omstreeks 1700 door Pieter de la Court van der Voort. 

De laatste bewoonster, die op het landgoed begraven ligt, stelde haar leven in dienst van het behoud van deze buitenplaats. Doordat er in 2014 en 2016 bijzonder veel animo voor deze excursie bestond, hebben wij de huidige eigenaar, Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen, opnieuw bereid gevonden ons bij hoge uitzondering weer met maximaal 18 personen te ontvangen.

Om 13.00 uur worden we in de oranjerie verwacht waar koffie met taart wordt geserveerd.
Hierna volgt een lezing en een rondleiding door het park.
Aansluitend bezoeken we het hoofdhuis.
We sluiten de middag af rond 15.30 met een borrel en een hapje.

Bereikbaarheid: Leidseweg 221, Voorschoten is bereikbaar per openbaar vervoer, trein naar station Leiden, verder met de bus en lopen.
Parkeren aan de Leidseweg.

 
NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488