Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Jet Bussemaker is niet goed bezig

Voorgestelde belastingmaatregelen brengen onderhoud in gevaar

Volgens onderzoek van NKS Kenniscentrum voor Kasteel en buitenplaats zijn van de nog ca 1.000 kastelen en buitenplaatsen die Nederland rijk is ca. 300 in particulier bezit. Waarschijnlijk wordt niet meer dan de helft daarvan ook particulier bewoond. Minister Jet Bussemaker is voornemens de fiscale aftrek voor onderhoud en restauratie van particuliere Rijksmonumenten af te schaffen. Er zijn 60.000 rijksmonumenten met een particuliere eigenaar voor wie deze maatregel hard aankomt. Steun de petitie tegen deze voorgenomen bezuiniging die tot verval zal leiden. De ca. 150 kastelen en buitenplaatsen zijn maar een fractie van de 60.000 rijksmonumenten met een particuliere eigenaar. Bewoning is een effectieve en kostenefficiënte manier van instandhouding! Laten we zuinig zijn op het erfgoed dat we hebben en opkomen voor particulieren – medebewaarders – van onze monumenten. 

Steun de petitie tegen de voorgenomen bezuiniging door de afschaffing van de fiscale aftrek van onderhoudskosten voor particuliere monumenteneigenaren.  Deze bezuinigingen zullen zorgen voor uitstel en afstel van periodiek onderhoud aan rijksmonumenten en leiden tot verval. 

De NKS doet op dit moment onderzoek naar de particuliere bewoning van kastelen en buitenplaatsen. In de loop van 2017 zullen de resultaten bekend gemaakt worden.

 Lees meer achtergrond informatie via onderstaande linken.

  • Artikel van Particulier Grondbezit
  • Leidt bezuiniging op den duur tot verkrotting van monumenten? uitzending Nieuwsuur 6 oktober 2016
  • Brief opgesteld door het VPHB, 28 september
NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488