Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats

is sinds 2014 de naam die de Nederlandse Kastelenstichting (NKS) naar buiten toe gebruikt


NKS bestuur, adviseurs, medewerkers, vrijwilligers en studenten

Vrijwilligers
Bij NKS werken op dit moment bijna 20 vrijwilligers, die verschillende taken verrichten vanuit huis of in Wijk bij Duurstede. Zij doen onder meer onderzoek naar kastelen, organiseren excursies voor NKS- donateurs, fotograferen kastelen en buitenplaatsen, voeren bibliotheekwerkzaamheden uit, archiveren en digitaliseren beeld- en andere materialen voor ons documentatiecentrum enz. Momenteel zijn we op zoek naar collega`s.

Bestuur
Voorzitter: drs. C.J. (Chris) Kalden
Penningmeester: drs. M. (Max) Schimmelpenninck
Secretaris: mr. drs. R.J. (Rijckert) van der Flier
Algemeen: mw. drs. W. (Wendy) Landewé; drs. J.F.R. (Joost) de Weichs de Wenne; mw. drs. ir. I. (Iris) Broersma en mw. drs. H.M. (Hester) Schölvinck, mr. T.A. (Tom) Peijster

Medewerkers
Directeur: mw. drs. ir. Heidi van Limburg Stirum
Hoofd Onderzoek: drs. Ben Olde Meierink
Wetenschap en projecten: dr. Fred Vogelzang
Informatievoorziening: vacature
Projectleider Dag van het Kasteel en Wetenschap: mw. Janneke van Dijk, MA
Office manager: mw. Martien Verdenius

Beloning medewerkers
Salariëring van de medewerkers geschiedt conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Beloning Directie
De statutair directeur wordt door het bestuur aangesteld. Het bestuur stelt de directiebeloning vast. Het beloningsbeleid bij de NKS gaat uit van passende beloning voor de zwaarte en omvang van de directiefunctie met inachtneming van het maatschappelijke karakter van de NKS. Er worden geen bonussen toegekend.

Beloning Bestuurders
De bestuursleden ontvangen geen salaris of vakantiegeld. Aan hen kunnen de ten behoeve van de NKS gemaakte onkosten zoals reis- en verblijfskosten worden vergoed.

 

NKS | Postadres: Postbus 123, 3960 BC Wijk bij Duurstede | Bezoekadres: Karel de Grotestraat 30, 3962 CL Wijk bij Duurstede | T 0343 578 995 | E | KvK nr.: 41149488