Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats
Publicatielijst J.W.G. van Dijk, MA, wetenschappelijk medewerker

Bekijk de publicatielijst
Publicatielijst J.W.G. van Dijk, MA, wetenschappelijk medewerker

‘Kastelen en Buitenplaatsen: Het thema van de NKS Dag van het Kasteel 2015’. Kasteel & Buitenplaats. Nr. 49, April 2015 (...).

‘Huis te Vliet’. Kasteel & Buitenplaats. Nr. 48, Maart 2015 (11-13). In samenwerking met B. Olde Meierink. 

Paleis Soestdijk: Een cultuurhistorische wandeling. Utrecht: Uitgeverij Matrijs. 2014.

‘Kasteel Huize Ruurlo wordt Carel Willinkmuseum’. Kasteel & Buitenplaats. Nr. 47, December 2014 (11-13).

 ‘Paleis Soestdijk: van sober jachtslot tot hedendaags thuis’. Monumentaal. Nr. 5, Oktober 2014 (27-33).

‘Voorlinden als decor voor moderne kunst: de bouw van een museum op een Wassenaarse buitenplaats’. Kasteelkatern. Nr. 46, September 2014 (18-20).

 ‘Schoon Buitengoed: Fogelsanghstate voorbeeld wooncultuur voorname Noord-Nederlandse familie’. Monumentaal. Nr 3, Juni 2014 (14-17).

‘Herinrichting stationsomgeving Driebergen-Zeist: de omliggende buitenplaatsen in gevaar’. Kasteelkatern. Nr. 45, Mei 2014 (20-22).

‘Anonieme Wereldverbeteraars.’ UvA Erfgoedlab #5: Verbeter de wereld, begin hier. Amsterdam. 2011 (22-27). 

Culturele Planologie in de Steigers?. In opdracht van Monumentenhuis Brabant. Augustus 2010. 

www.monumentenhuisbrabant.nl/culturele-planologie/.

×
Publicatielijst prof. drs. H.L. Janssen, bijzonder hoogleraar (tot 2011)

Bekijk de publicatielijst
Publicatielijst prof. drs. H.L. Janssen, bijzonder hoogleraar (tot 2011)

1964   0. H.L. Janssen, Henry Moore, in: A. den Besten, M. v. d. Plas e.a. Een tien voor de tieners, 6 (Een keuze uit wat er in het cursusjaar 1963-1964 is verschenen in de Nederlandse Schoolpers), 44-48.

1971 1. H.L. Janssen (met een bijdrage van G.J.J. Nieuwenhuis), Kasteel De Haar, z.pl., z.j., (Reeks Nederlandse Kastelen dl. 7), 35 pp. (1973 2e herziene druk, 1976 3e herziene druk, 1980 vierde druk).

1974 2. H.L. Janssen (met een bijdrage van G.J.J. Nieuwenhuis), Castle De Haar, z. pl., 1974 36 pp. Herziene Engelstalige versie van 1.
              
1975 3. H.L. Janssen, The present state of medieval pottery studies in the Netherlands, in: Medieval Pottery Research Group. Abstracts of papers given at Knuston Hall. February 1975 (Knuston Hall, 1975), 14-20.

1976 4. H.L. Janssen en E.H.P. Cordfunke, Nieuwburg te Oudorp, gemeente Alkmaar, Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws 73, 1976, 263-265.

1977 5. H.L. Janssen en A.D. Verlinde, Holten, het bisschoppelijk kasteel De Waardenborg (Archeologische Monumenten in Nederland, 6), Bussum-Amersfoort 1977, 36 pp.

 6. H.L. Janssen, The castles of the bishop of Utrecht and their function in the political and administrative development of the bishopric, in: Chateau Gaillard. Etudes de castellologie médiévale VIII, (Colloque de Bad-MÜnstereifel 1976), Caen 1977, 135-157.         
      
 7. H.L. Janssen, Nieuwburg te Oudorp, gemeente Alkmaar, Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift 9, 1977, 201-203.

 8. H.L. Janssen, The present state of medieval pottery studies in the Netherlands, Notiziario di Archeologia post-classica  (Decembro 1977), 53-54.

1978 9. H.L. Janssen, Nieuwburg te Oudorp, gemeente Alkmaar, Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws 77, 1978, 58-59.

1979 10. H.L. Janssen en P.A. De Paepe, Petrological  Examination of Medieval Pottery from South Limburg and the Rhineland, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 26, 1976 (1979), 217-227.

1980 11. H.L. Janssen, Archeologisch onderzoek in `s-Hertogenbosch 1977-1979. Doelstellingen en resultaten, Brabants Heem 32, 1980, 146-158.

1981 12. H.L. Janssen, Stadsarcheologie in Den Bosch, Tot Uw Dienst. Personeelsblad Gemeentewerken `s-Hertogenbosch, 1, 1981, nr. 3, 3-8.

 13. H.L. Janssen, `s-Hertogenbosch, Markt, Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws 80, 1981, 64-68.

 14. H.L. Janssen en P.A.M. Zoetbrood, `s-Hertogenbosch, Postelstraat, Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws 80, 1981, 68-72.

 15. H.L. Janssen, Archeologisch Onderzoek in `s-Hertogenbosch 1977-1980, Van Stadhuis tot Huis, Informatie over `s-Hertogenbosch (Uitgave van het Gemeentebestuur van `s-Hertogenbosch), `s-Hertogenbosch 1981 (8 pp.).  

 16. H.L. Janssen, `s-Hertogenbosch, stadskern, in: W.J.H. Verwers (ed.), Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1977-1978 (Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem 19), Eindhoven 1981, 72-81.

 17 T.J. Hoekstra, H.L. Janssen en I.W.L. Moerman (eds.), Liber Castellorum. 40 variaties op het thema kasteel, Zutphen 1981 (398 pp.).

 18. H.L. Janssen en T.J. Hoekstra, Inleiding en Verantwoording, in: Hoekstra, T.J., Janssen, H.L. en Moerman, I.W.L. (eds.), Liber Castellorum. 40 variaties op het thema kasteel, Zutphen 1981, 9-14.

 19. T.J. Hoekstra en H.L. Janssen, Levensschets prof. dr. J.G.N. Renaud, in: ibid.,  15-16.

 20. H.L. Janssen, De fortificaties van Ter Eem 1528-1553 en het ontwerp van Rombout Keldermans, in: ibid., 302-318.

1982 21. H.L. Janssen, Een gouden ringbroche uit `s-Hertogenbosch, Westerheem, Tweemaandelijks orgaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN) 31, 1982, 204-211.

1983 22. H.L. Janssen, Later medieval pottery production in the Netherlands, in: R. Hodges and P.J. Davey (eds.), Ceramics and Trade. The Production and Distribution of Later Medieval  Pottery in Northwest Europe, Sheffield 1983, 121-185.

 23. H.L. Janssen, `s-Hertogenbosch, stadskern en Engelen, kerk en kerkhof, in: W.J.H. Verwers, ed., Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1979-1980 (Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem, 23), Waalre 1983, 57-67.

 24. H.L. Janssen (ed.), Van Bos tot Stad. Opgravingen in `s-Hertogenbosch, `s-Hertogenbosch 1983, 319 pp.

 25. H.L. Janssen, Archeologisch onderzoek in `s-Hertogenbosch, Doelstellingen en resultaten, in: H.L. Janssen (ed.), Van Bos tot Stad. Opgravingen in `s-Hertogenbosch, `s-Hertogenbosch 1983, 10-25.

 26. H.L. Janssen, Markt, in ibid., 53-63.

 27. H.L. Janssen, De oudste stadsommuring, in: ibid., 64-73.

 28. H.L. Janssen en P.A.M. Zoetbrood, De Uithof en het Refugiehuis van de Abdij van Postel, in: ibid., 74-88.

 29. H.L. Janssen en P.A.M. Zoetbrood, De Sint-Joriskapel, in: ibid., 101-104.

 30. H.L. Janssen, Bethaniekerk en -klooster, in: ibid., 105-108.

 31. H.L. Janssen, De kerk en het kerkhof van Engelen, in ibid., 109-126.

 32. H.L. Janssen, Archeologische waarnemingen 1977-1979, in  ibid., 153-165.

 33. H.L. Janssen, De vondsten als uitingen van materiële cultuur, in: ibid., 178-183.

 34. H.L. Janssen, Het Middeleeuwse aardewerk: ca. 1200-ca 1550, in: ibid., 188-222.

 35. H.L. Janssen, Metaal, in: ibid., 249-270.

 36. H.L. Janssen, Bewerkt hout, in: ibid., 284-292.

 37. H.L. Janssen, Bewerkt been, in: ibid., 293-302.

 38. H.L. Janssen, Archeologisch Onderzoek in `s-Hertogenbosch, 1977-1982. Uitgave van het Gemeentebestuur van `s-Hertogenbosch (8 pp.), `s-Hertogenbosch 1983.

1984 39. H.L. Janssen, De opgravingen aan de Orthenstraat, in: F. van Lanschot Bankiers NV. Wegwijs bij Van Lanschot, z.j., z. pl.  (`s-Hertogenbosch 1984). (ongepagineerd: 7 pp.).

 40. F. Verhaeghe en H.L. Janssen, Stadsgeschiedenis en stadsarcheologie in de Nederlanden, Archief en Bibliotheekwezen in België, 52, 1982 (1984), 1-52.

 41. F. Verhaeghe en H.L. Janssen, Early medieval Low Countries wares, in: J.P. Allan, Medieval and Post-Medieval Finds from Exeter, 1971-1980 (Exeter Archaeological Reports, 3), Exeter 1984, 18-20.

1985 42. H.L. Janssen, De materiële cultuur van de middeleeuwse stedelijke kloosters in Nederland als probleem, in: J. Andriessen, P. Bange en A.G. Weiler, eds, Geert Grote & Moderne Devotie (Voordrachten gehouden tijdens het Geert Grote Congres, Nijmegen 27-29 sept. 1984). Middeleeuwse Studies, band 1, Publicatie van het Centrum voor Middeleeuwse Studies, Katholieke Universiteit Nijmegen, 201-231; tevens: Ons Geestelijk Erf 59, 1985, 313-343.

 43. H.W. Boekwijt en H.L. Janssen, Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek in `s-Hertogen¬bosch, Monumenten 6 nr. 3-4, 1985, 26-27 (N.B. = samenvat¬ting van nr. 44).
 
 44. H.W. Boekwijt en H.L. Janssen, Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek in `s-Hertogenbosch, Monumenten 6 nr. 11-12, 1985, 4-8.  

 45. H.L. Janssen, Archeologisch Onderzoek in `s-Hertogenbosch, 1977-1984. Uitgave van het Gemeentebestuur van `s-Hertogenbosch (8 pp.), `s-Hertogenbosch 1985.

 46. H.L. Janssen en W.A.B. van der Sanden, Middeleeuws aardewerk uit Geldrop (11de -12de eeuw), Brabants Heem 37, 1985, 151-159.

1986 47. H.L. Janssen, Heeswijk-Dinther, een "moated site", in: W.J.H. Verwers, ed., Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1981-1982 (Bijdragen tot de Studie van het Brabantse  Heem 28), Waalre 1986, 59-73.

 48. H.L. Janssen, `s-Hertogenbosch, stadskern en plan Maaspoort:  Opgravingen en waarnemingen 1981-1982, in, idem, 73-78.

 49. H.L. Janssen, Bricks, Tiles and Roofing-tiles in `s-Hertogenbosch during the Middle Ages, in: D. Deroeux, ed., Terres cuites architecturale au moyen âge (Textes du Colloque de St. Omer, 7-9 juin 1985) (Mémoires de La Commission départementale d`Historie et d`Archéologie du Pas-de-Calais 22/2), Arras 1986, 73-93.

1987 50. H.L. Janssen, The Dating Problem of Early Siegburg Stoneware in the
  Netherlands, in: Protokoll zum 5. Kolloquium zur mittelalterlichen Keramik in
  Schleswig vom 21/22 Novemner 1986, 16-18.

1988 51. H.L. Janssen, `s-Hertogenbosch, opgravingen en waarnemingen 1983-1984, in: W.J.H. Verwers (ed.), Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1983-1984 (Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem 32), Waalre 1988, 48-61.

 52. H.W. Boekwijt en H.L. Janssen (redaktie), Kroniek van Bouwhistorisch en Archeologisch Onderzoek `s-Hertogenbosch 1988 (158 pp.).

 53. H.L. Janssen: Het specialistisch onderzoek in het kader van het uitwerkingsbeleid in `s-Hertogenbosch, in: H.W. Boekwijt en H.L. Janssen (redaktie) 1988, 68-75.

 54. H.L. Janssen, The dating and typology of the earliest Siegburg stoneware in the Netherlands, in: D.R.M. Gaimster, M. Redknap & H.H. Wegner, Zur Keramik des Mittelalters und der beginnenden Neuzeit im Rheinland. Medieval and later pottery from the Rhineland and its markets (BAR International Series 440), Oxford 1988, 311-333.

1990 55. H.L. Janssen, Medieval material culture and the problem of the historical interpretation of archaeological evidence; the example of the town of `s-Hertogenbosch, in: Mensch und Objekt im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Leben-Alltag-Kultur (Veröffentlichungen des Instituts für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit nr. 13= Sitzungsberichte der Oesterreichische Akademie der Wissen¬schaften, Philoso¬phisch-Historische Klasse, 568. Band) Wien 1990, 397-438.

 56. H.L. Janssen & J.R. Treling, `s-Hertogenbosch, een groeistad uit de late middeleeuwen ca. 1150- ca. 1350, in: H. Sarfaty, (ed.) Verborgen Steden, stadsarcheologie in Nederland, Amsterdam 1990, 86-98.

 57. H.L. Janssen, Räumliche Entwicklung, Parzellierung und Hauskonstruktionen in `s-Hertogenbosch zwischen 1150 und 1350, in: Hausbau in den Niederlanden. Bericht Über die Tagung des Arbeitskreises fÜr Hausforschung in Utrecht vom  6 bis 10 juni 1988 (Jahrbuch fÜr Hausforschung, 39, 1988), Marburg 1990, 153-172.

 58. H.L. Janssen, Het verdwenen bisschoppelijk kasteel Stoutenburg bij Amersfoort (1259-1543), Castellogica. Verkenningen en mededelingen van de Nederlandse Kastelen Stichting, II, 1988-1992 (1990), 120-139.

 59. H.L. Janssen, Ten Geleide, in: R.W.J.M. Gruben, Daelenbroeck, bijdrage tot de geschiedenis van heerlijkheid en huis, Delft 1990, 9-10.

 60. H.L. Janssen, The archaeology of the medieval castle in the Netherlands. Results and prospects for future research, in: J.C. Besteman, J. M. Bos & H.A.Heidinga (eds.) , Medieval  Archaeology in the Netherlands. Studies presented to H.H. van Regteren Altena, Assen-Maastricht 1990, 219-264,

1991 61. H.L. Janssen, Rectificatie, Castellogica. Verkenningen en mededelingen van de Nederlandse Kastelenstichting, II, 1988-1992 (1991), 191.

 62. T. Hoekstra en H.L. Janssen, eds., Een Leven vol kastelen. Vrijmoedige vragen aan castelloloog Renaud, Doorn 1991, 56 pp.

1992 63. H.L. Janssen, Het kasteel centraal. Een integrale benadering van een materiëel object. (Oratie 20 februari Rijksuniversiteit Utrecht) Uitgave van de Faculteit der Letteren RUU Utrecht en de Nederlandse Kastelenstichting, Utrecht 1992, 35 pp.

 64. H.L. Janssen and E. Nijhof, Four 16th-century redware spit-supports from `s-Hertogenbosch, in: D. Gaimster and M. Redknap eds., Everyday and Exotic pottery from Europe c. 650--1900. Studies in honour of John G. Hurst, Oxford 1992, 345-358.

 65. H.L. Janssen and F. Verhaeghe, Urban archaeology as a source for urban origins and early urban development in the Low Countries, 1980-1990, in N.C.F. van Sas and E. Witte, eds., Historical Research in the Low Countries (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap nr. 8), Den Haag 1992, 1-17.
 
 66. H.L. Janssen, De betekenis van Anton Bruijn en het onderzoek van keramiek in Nederland, in: H. Clevis, N. Herweijer e.a., eds., Spiegelbeelden. Werra-keramiek uit Enkhuizen 1605, Zwolle 1992, 11-23.

1993 67. H.L. Janssen, Leerstoel Kastelenkunde. Verslag 1 november 1987-1 november 1992, Castellogica. Verkenningen en mededelingen van de Nederlandse Kastelenstichting, II, 1988-1992 (1992), LXXI-LXXVIII.

 68. H.L. Janssen, Recensie N.Arts (ed.), Het kasteel van Eindhoven. Archeologie, ecologie en geschiedenis van een heerlijke woning 1420-1676, Eindhoven 1992, in: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 92, 1993, 72-73.

 69. H.L. Janssen, Het bisschoppelijk kasteel Vreeland ca. 1258-ca. 1700, in: Castellogica, verkenningen en mededelingen van de Nederlandse Kastelen Stichting, III, 1993- (1993-1994), 31-72 (NB: Het tweede gedeelte, pp. 49-72 is gepubliceerd in 1994).

1994 70. H.L. Janssen and E. Nijhof, The `s-Hertogenbosch Classification System for Medieval Pottery, in: H. Clevis and J. Thijssen, eds. Assembled Articles I.( A Symposion on medieval and post-medieval ceramics, Nijmegen 2-3 september 1993), Nijmegen-Zwolle [1994], 87.

1995 71. H.L. Janssen, Van Uithof tot Stadshof. Een functionele analyse van de opgraving van de uithof van Postel te `s-Hertogenbosch, in: S. van de Perre, ed., De stadshoven van de premonstratenzer abdijen in de Nederlanden: refuge, overslagplaats en stedelijke residentie (Verslagen van de vijfde contactdag Abdij van Postel, zaterdag 29 april 1995), Brussel 1995, 27-46.

 72. H.L. Janssen, Nieuws uit Noord-Brabant, Het Brabants Kasteel, 17, 1994, 64-66 [1995].

 73. H.L. Janssen en K. Loeff, De Haar, in: B. Olde Meierink, G. van Baaren, R.G. Bosch van Drakestein e.a. (eds.), Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995, 218-224.

 74. H.L. Janssen en D. Bente, Stoutenburg, in: ibidem, 425-428.

 75. H.L. Janssen en D. Bente, Vreeland, in: ibidem, 455-459.

 76. H.L. Janssen, Ter Eem, in: ibidem, 187-191.

 77. H.L. Janssen, Kastelenbouw in het graafschap Holland circa 1150-1300, in: M. de Roever (ed.), Het "Kasteel van Amstel". Burcht of bruggehoofd?, Amsterdam 1995, 59-75.

 78. M. Bock, C.M.J.M. van den Heuvel, H.L. Janssen, E. de Jong, A.J.J. Mekking, K.A. Ottenheym, H. Sarfatij, E.R.M. Taverne, C.L. Temminck Groll, F.W. van Voorden, D.J. de Vries (eds.). Tijdschriftredactie. Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 94 (1995).

1996 79. H.L. Janssen en W. Hupperetz, De bouwkundige ontwikkeling van middeleeuwse kastelen in Limburg, in: W.M.H. Hupperetz, J.H.M.M. van Hall, E.M. Kloek en L.H.M. Wessels (eds.), Middeleeuwse kastelen in Limburg. Verschijningsvormen van het kasteel, zijn adellijke bewoners en hun personeel (Publicaties van het Limburgs Museum 3), Venlo 1996, 41-60.

 80. H.L. Janssen, Ten Geleide, Jubileum-uitgave Het Brabants Kasteel 16, 1993 (1996), 7-9.

 81.  H.L. Janssen, J.M.M. Kylstra-Wielinga en B. Olde Meierink (eds.), 1000 jaar kastelen in Nederland. Functie en vorm door de eeuwen heen, Utrecht 1996 (280 pp.).

 82. [H.L. Janssen, J.M.M. Kylstra-Wielinga en B. Olde Meierink], Verantwoording, in: Janssen, Kylstra-Wielinga en Olde Meierink (eds.) 1996, 11-14.

 83. H.L. Janssen m.m.v. D.G.M. Hermans, Tussen woning en versterking. Het kasteel in de middeleeuwen, in: Janssen, Kylstra-Wielinga en Olde Meierink (eds.) 1996, 15-111.

 84. H.L. Janssen, Een archeologische inventarisatie van Rosmalen en Empel, `s-Hertogenbosch. Driemaandelijks tijdschrift over de geschiedenis van `s-Hertogenbosch, 4, 1996, 152-153.

 85. M. Bock, W.F. Denslagen, C.M.J.M. van den Heuvel, H.L. Janssen, E. de Jong, A.J.J. Mekking, K.A. Ottenheym, H. Sarfatij, E.R.M. Taverne, C.L. Temminck Groll, F.W. van Voorden, D.J. de Vries (eds.). Tijdschriftredactie. Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 95 (1996).

1997 86. H.W. Boekwijt en H.L. Janssen (eds.), Bouwen en wonen in de schaduw van de St. Jan. (Kroniek Bouwhistorisch en Archeologisch onderzoek `s-Hertogenbosch nr. 2) `s-Hertogenbosch 1997 ( 260 pp.).

 87. H.W. Boekwijt en H.L. Janssen, Inleiding en Bibliografie van het Bouwhistorisch en Archeologisch onderzoek in `s-Hertogenbosch, in: Boekwijt en Janssen (eds.) 1997, 9-19.

 88. D.M. van de Vrie en H.L. Janssen m.m.v. E. Nijhof, Het archeologisch onderzoek van de middeleeuwse bebouwing op het Sint Janskerkhof, in: Boekwijt en Janssen (eds.) 1997, 48-139.

 89. H.L. Janssen m.m.v. H.W. Boekwijt, Het Sint Janskerkhof als multi-disciplinair onderzoeksproject: een evaluatie, in: Boekwijt en Janssen (eds.) 1997, 241-252.

 90. M. Bock, W.F. Denslagen, C.M.J.M. van den Heuvel, H.L. Janssen, E. de Jong, A.J.J. Mekking, K.A. Ottenheym, H. Sarfatij, E.R.M. Taverne, F.W. van Voorden, D.J. de Vries (eds.). Tijdschriftredactie. Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 96 (1997).

1998 91. H.L. Janssen, Woontoren en muntschat `Achter het Verguld Harnas`,`s-Hertogenbosch. Driemaandelijks tijdschrift over de geschiedenis van `s-Hertogenbosch, 6, 1998, 21-22.

 92. M. Bock, W.F. Denslagen, C.M.J.M. van den Heuvel, H.L. Janssen, E. de Jong, A.J.J. Mekking, K.A. Ottenheym, H. Sarfatij, F.W. van Voorden, D.J. de Vries (eds.). Tijdschriftredactie. Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 97 (1998).

1999 93. H.L. Janssen en E. Nijhof, Ceramiek uit drie beerputten onder de stadswal (1542-1543) van `s-Hertogenbosch (Corpus Middeleeuws Aardewerk [CMA], afleveringen 14, 15 en 16), `s-Hertogenbosch 1999 (XXIV, 124, 4, 42 pp.).

 94. H.L. Janssen en A.H. van Drunen, Woord Vooraf, in: M. Portegies, Dood en begraven in `s-Hertogenbosch. Het Sint-Janskerkhof 1629-1858 (Bouwhistorische en Archeologische Studies `s-Hertogenbosch, dl. 1), Utrecht 1999, 7-8.

 95. H.L. Janssen, Ten Geleide, in: M. Portegies, Dood en begraven in `s-Hertogenbosch. Het Sint-Janskerkhof 1629-1858 (Bouwhistorische en Archeologische Studies `s-Hertogenbosch, dl. 1), Utrecht 1999, 9-11.

 96. M. Portegies, Dood en begraven in `s-Hertogenbosch. Het Sint-Janskerkhof 1629-1858 (Bouwhistorische en Archeologische Studies `s-Hertogenbosch, dl. 1, Ed. Series: H.L. Janssen) Utrecht 1999 (232 pp.).

 97. M. Bock, W.F. Denslagen, C.M.J.M. van den Heuvel, H.L. Janssen, E. de Jong, A.J.J. Mekking, K.A. Ottenheym, H. Sarfatij, F.W. van Voorden, D.J. de Vries (eds.). Tijdschriftredactie. Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 98 (1999).

2000 98. H.L. Janssen, Onderzoek Poederoyen, Nieuwsbrief SKLN, 5 nr. 1., 2000, 2.

 99. H.L. Janssen, De burchten van Kuinre, Nieuwsbrief SKLN, 5 nr. 1, 3-4, eveneens verschenen in: Kasteelkatern, [Nieuwsbrief] Nederlandse Kastelenstichting nr. 1, 2000, 3.

         100. H.L. Janssen, Archeologisch onderzoek Poederoyen, Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over `s-Hertogenbosch, 2 nr. 2, 2000, 57-58.

 101. H.L. Janssen, BAM Berichten: Archeologie, Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over `s-Hertogenbosch, 2 nr. 2, 2000, 70-71.

 102. E. Nijhof en H.L. Janssen, Tekens voor heiligen. Symbolen voor de heilige Catharina, Barbara en Agatha in `s-Hertogenbosch in de eerste helft van de zestiende eeuw, in: D. Kicken, A.M. Koldeweij en J.R. ter Molen, eds., Gevonden voorwerpen. Opstellen over middeleeuwse archeologie voor H.J.E. van Beuningen [Lost and Found. Essays on medieval archaeology for H.J.E. van Beuningen] (Rotterdam Papers 11), Rotterdam 2000, 257-281.

 103. H.L. Janssen, T.J. Hoekstra and B. Olde Meierink, Fortifications of castles in the Northern Netherlands during the Gelre-Habsburg conflict (1492-1543), in: Château Gaillard. Etudes de castellologie médiévale XIX (Actes du Colloque international de Graz [Autriche], 22-29 août 1998), Caen 2000, 124-148.

 104. H.L. Janssen, BAM Berichten: Archeologie, Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over `s-Hertogenbosch, 2 nr. 4, 2000, 138-139

 105. A.Vos, J. Buiks, H.L. Janssen en T. Hoogbergen (eds.) Redactie Tijdschrift Bossche Bladen. Cultuurhstorisch magazine over `s-Hertogenbosch, 2 (2000), vanaf afl.2.

 106. M. Bock, W.F. Denslagen, C.M.J.M. van den Heuvel, H.L. Janssen, A.J.J. Mekking, K.A. Ottenheym, H. Sarfatij, F.W. van Voorden, D.J. de Vries (eds.). Tijdschriftredactie. Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 99 (2000).

2001.  107. H.L. Janssen, Metaal, in: A. Thelen, ed., Het Hooghuis te Gemert. Archeologisch en historisch onderzoek betreffende het middeleeuws kasteel van de heren van Gemert (Bijdragen tot de geschiedenis van Gemert, 27), Gemert 2001, 53-64.

 108. H.L. Janssen, De opgraving van het kasteel van Gemert in een archeologisch-historisch perspectief, in: A. Thelen, ed., Het Hooghuis te Gemert. Archeologisch en historisch onderzoek betreffende het middeleeuws kasteel van de heren van Gemert (Bijdragen tot de geschiedenis van Gemert, 27), Gemert 2001, 123-132.

 109. H.L. Janssen, Onbekend zegelstempel gardiaan Minderbroedersklooster, Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over `s-Hertogenbosch, 3 nr.2, 2001, 57-60.

 110. H.L. Janssen, Ceramic and Metal Objects, in: J. Koldewey, B. Vermet, eds., Hieronymus Bosch. New Insights into his Life and Work, Rotterdam 2001, 171-186.

 111. H.L. Janssen, Opgravingen BAM in 2001, Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over `s-Hertogenbosch, 3 nr. 4, 2001, 133-134.

 112. H.L. Janssen, Gebruiksvoorwerpen met een boodschap. Een aspect van de beeldtaal van Jeroen Bosch (1), Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over `s-Hertogenbosch, 3 nr. 4, 2001, 139-143.

 113. A.Vos, J. Buiks, H.L. Janssen, J. de Hond en T. Hoogbergen (eds.) Redactie Tijdschrift Bossche Bladen. Cultuurhstorisch magazine over `s-Hertogenbosch, 3 (2001).

 114. M. Bock, W.F. Denslagen, C.M.J.M. van den Heuvel, H.L. Janssen, M.C. Kuipers, A.J.J. Mekking, K.A. Ottenheym, H. Sarfatij, F.H. Schmidt, F.W. van Voorden, D.J. de Vries (eds.). Tijdschriftredactie. Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 100 (2001).

2002 115. H.L. Janssen, Gebruiksvoorwerpen met een boodschap. Een aspect van de beeldtaal van Jeroen Bosch (2), Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over `s-Hertogenbosch, 4 nr. 1, 2002, 17-24.

 116. H.L. Janssen, Opgravingen Middeleeuwen gemeente`s-Hertogenbosch (NL), in: Archaeologia Medievalis 25, 2002, 60-62.

 117. H.L. Janssen, Patrician and Aristocratic Town Residences in `s-Hertogenbosch ca 1250-ca 1550. The archaeological evidence, in: G. Helmig, B. Scholkmann, M. Untermann, eds., Centre.Region.Periphery. Medieval Europe Basel 2002 (Preprinted Papers 3rd International Conference of Medieval and Later Archaeology, Basel 10-15 september 2002), 3 vols., II, 140-148.

 118. H.L. Janssen, Put en pomp op de Markt. De materiële gegevens, Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over `s-Hertogenbosch, 4 nr. 3, 2002, 80-82.

 119. H.L. Janssen, Een middeleeuwse dobbelaar? Een benen voorwerp uit de Zuidwal, Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over `s-Hertogenbosch, 4 nr. 3, 2002, 100-101.

 120. H.L. Janssen, Een wachthoorn uit het kasteel de Nieuwburg (gem. Alkmaar), in: P.J. Woltering, W.J.H. Verwers en G.H. Scheepstra, eds., Middeleeuwse Toestanden. Archeologie, geschiedenis en monumentenzorg, aangeboden aan Herbert Sarfatij bij zijn 65e verjaardag, Amersfoort 2002, 183-200.

 121. H.L. Janssen, Munitiedepot van natuurstenen kogels. Unieke vondst achter het stadhuis, Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over `s-Hertogenbosch, 4 nr. 4, 2002, 127-128.

 122. A.Vos, J. Buiks, H.L. Janssen, J, de Hond, T. Hoogbergen, G. Welten en A. Wouters (eds.) Redactie Tijdschrift Bossche Bladen. Cultuurhstorisch magazine over `s-Hertogenbosch, 4 (2002).

 123. M. Bock, W.F. Denslagen, C.M.J.M. van den Heuvel, H.L. Janssen, M.C. Kuipers, A.J.J. Mekking, K.A. Ottenheym, H. Sarfatij, F.H. Schmidt, D.J. de Vries (eds.). Tijdschriftredactie. Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 101 (2002).
 
 124. T.J. Hoekstra, R.H.M. van Immerseel, H.L. Janssen, J.M.M. Kylstra-Wielinga, H.M.J. Tromp. Redactie Nederlandse Kastelen, Kleine Reeks: Middachten.Huis en Heerlijkheid, Utrecht 2002 (136 pp.)

2003 125. H.L. Janssen, Van eenmanszaak tot kenniscentrum. 25 jaar stadsarcheologie in `s-Hertogenbosch, Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over `s-Hertogenbosch, 5 nr. 4, 2003, 125-132.
 
 126. A. Vos, J. Buiks, H.L. Janssen, J. de Hond, T. Hoogbergen, G. Welten en A. Wouters (eds.) Redactie Tijdschrift Bossche Bladen. Cultuurhstorisch magazine over `s-Hertogenbosch, 5 (2003).

 127. M. Bock, W.F. Denslagen, C.M.J.M. van den Heuvel, H.L. Janssen, M.C. Kuipers, A.J.J. Mekking, K.A. Ottenheym, H. Sarfatij, F.H. Schmidt, D.J. de Vries (eds.). Tijdschriftredactie. Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 102 (2003).

 128. T.J. Hoekstra, R.H.M. van Immerseel, H.L. Janssen, J.M.M. Kylstra-Wielinga, H.M.J. Tromp. Redactie Nederlandse Kastelen, Kleine Reeks: Amstenrade. Een adellijk woonhuis in Zuid-Limburg, Utrecht 2003 (96 pp)

2004 129. H.L. Janssen, Gemert Castle, The first occupation phase 1050-1150, in: Château Gaillard. Etudes de castellologie médiévale 21 (La Basse-cour. Actes du colloque international de Maynooth [Irlande], 23-30 août 2002), Caen 2004, 119-126.

 130. H.L. Janssen, Een middeleeuwse gordelsluiting, Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over `s-Hertogenbosch, 6 nr. 3, 2004, 101-102.
 
 131. H.L. Janssen, Zwischen Befestigung und Residenz. Zur Burgenforschung in den Niederlanden, Forschungen zu Burgen und Schlössern (Herausgegeben von der Wartburg-Gesellschaft zur Erforschung von Burgen und Schlössern in Verbindung mit dem Germanischen Nationalmuseum), 8, 2004, 11-36.

 132. A. Vos, J. Buiks, H.L. Janssen, J. de Hond, P. Huys Janssen, G. Welten en A. Wouters (eds.) Redactie Tijdschrift Bossche Bladen. Cultuurhstorisch magazine over `s-Hertogenbosch, 6 (2004).

 133. M. Bock, W.F. Denslagen, C.M.J.M. van den Heuvel, H.L. Janssen, M.C. Kuipers, A.J.J. Mekking, K.A. Ottenheym, H. Sarfatij, F.H. Schmidt, D.J. de Vries (eds.). Tijdschriftredactie. Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 103 (2004).

2005 134. H.L. Janssen en W. Hupperetz, De bouwkundige ontwikkeling van middeleeuwse kastelen in Limburg, in: W. Hupperetz, B. Olde Meierink en R. Rommes (eds.), Kastelen in Limburg. Burchten en Landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 43-60.

 135.  A. Vos, J. Buiks, H.L. Janssen, E. Hoffman, P. Huys Janssen, G. Welten en A. Wouters (eds.) Redactie Tijdschrift Bossche Bladen. Cultuurhstorisch magazine over `s-Hertogenbosch, 7 (2005).

 136. M. Bock, W.F. Denslagen, C.M.J.M. van den Heuvel, H.L. Janssen, M.C. Kuipers,  K.A. Ottenheym, H. Sarfatij, F.H. Schmidt, D.J. de Vries (eds.). Tijdschriftredactie. Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 104 (2005).

 137. H.L. Janssen, Tekens van Leven, Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over `s-Hertogenbosch, 7 (2005), 144-145..

 138.  T.J. Hoekstra, R.H.M. van Immerseel, H.L. Janssen, J.M.M. Wielinga, H.Ronnes, H.M.J. Tromp. Redactie Nederlandse Kastelen, Kleine Reeks: Fogelsanghstate. Een Groninger schat in een Friese state, Utrecht 2005 (96 pp.).

2006 139. M. Bock, W.F. Denslagen, R. Dettingmeier, C.M.J.M. van den Heuvel, H.L. Janssen, M.C. Kuipers,  K.A. Ottenheym, H. Sarfatij, F.H. Schmidt, D.J. de Vries (eds.). Tijdschriftredactie. Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 105 (2006).

 140.  A. Vos, J. Buiks, H.L. Janssen, E. Hoffman, P. Huys Janssen, G. Welten en A. Wouters (eds.) Redactie Tijdschrift Bossche Bladen. Cultuurhstorisch magazine over `s-Hertogenbosch, 8 (2006).

2007 141. Janssen, H.L.,  Een bokaal uit Siegburg voor Floris van Egmond en Margaretha van Bergen, Vormen uit vuur. Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas, 198 (2007/2-3), 18-25.

 142.     Janssen, H.L.,. `s-Hertogenbosch, een novum oppidum in de Meierij ca. 1200-1350.   De stadsarcheologie als bron voor de kennis van groei en stagnatie van                    middeleeuwse steden, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, 10 (2007),  95-    140.

143. Janssen, H.L.,  Kastelen,  in: K. Bosma, A.J.J. Mekking, K. Ottenheym & A. van der Woud (eds.), Bouwen in Nederland 600-2000, Zwolle/Amsterdam 2007, 93-98.
 
144 Janssen, H.L. & Mekking, A.J.J., Residenties en kastelen, in:  K. Bosma, A.J.J. Mekking, K. Ottenheym & A. van der Woud (eds.), Bouwen in Nederland 600-2000,  Zwolle/Amsterdam 2007, 206-221.

145. Janssen, H.L., De vondsten van het Loeffplein, in: H.L. Janssen & A.A.J. Thelen (eds.),  Tekens van Leven. Opgravingen en vondsten in het Tolbrugkwartier in ’s-Hertogenbosch, Utrecht 2007, 104-107

146 Janssen, H.L.,  Insignes, persoonlijke sieraden en kledingaccessoires, in: H.L.                   Janssen & A.A.J. Thelen (eds.), Tekens van Leven. Opgravingen en vondsten in het          Tolbrugkwartier in ’s-Hertogenbosch,  Utrecht 2007, 110-146.

147. Janssen, H.L., Vrije tijd en muziek, in: H.L. Janssen & A.A.J. Thelen (eds.),               Tekens van Leven. Opgravingen en vondsten in het Tolbrugkwartier in ’s-Hertogenbosch, Utrecht 2007, 249-255.

148.      Nijhof, E. & Janssen, H.L., Huisraad, in: H.L. Janssen & A.A.J. Thelen (eds.), Tekens              van Leven. Opgravingen en vondsten in het Tolbrugkwartier  in ’s-Hertogenbosch,                 Utrecht 2007, 190-217.

149. Janssen, H.L. & Thelen, A.A.J.,  Inleiding, in: H.L. Janssen & A.A.J. Thelen (eds.),  Tekens van Leven. Opgravingen en vondsten in het Tolbrugkwartier in ’s-Hertogenbosch, Utrecht 2007, 9-19.

 150. Janssen, H.L. & Thelen, A.A.J. (eds.), Tekens van Leven. Opgravingen en vondsten in het Tolbrugkwartier in ’s-Hertogenbosch,  Utrecht 2007 (288 pp.).

 151. Hoekstra, T.J  & H.L. Janssen,  In memoriam prof.dr. J.G.N. Renaud (20-2-1911- 25-4-2007), Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 106 (2007) 277-278.

 152. Janssen, H.L.,  Nieuw licht op de studie van de vroege burchten in Nederland,
  [Voorwoord bij  “De vroege burchten in Nederland” , Neerslag van een symposium (Boxmeer 26 maart 2006)], Het Brabants Kasteel  28 (2005)  [verschenen Tilburg 2007], 4-8.

 153. T.J. Hoekstra, R.H.M. van Immerseel, H.L. Janssen, J.M.M. Wielinga, H.Ronnes, H.M.J. Tromp. Redactie Nederlandse Kastelen, Kleine Reeks: Zwijnsbergen. Herrezen uit de as, Utrecht 2007 (96 pp.).

 154 J. Buiks, H.L. Janssen, E. Hoffman, P. Huys Janssen, G. Welten, R. Kok, A. Vos, (eds.) Redactie Tijdschrift Bossche Bladen. Cultuurhstorisch magazine over `s-Hertogenbosch, 9 (2007)

 155.. M.. Bock, W.F. Denslagen, R. Dettingmeier, C.M.J.M. van den Heuvel, H.L. Janssen, M.C. Kuipers,  K.A. Ottenheym, H. Sarfatij, F.H. Schmidt, D.J. de Vries (eds.). Tijdschriftredactie. Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 106 (2007).

2008 156. H.L. Janssen, Een bokaal uit Siegburg. Huwelijksgeschenk voor Floris van Egmond?, Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over ’s-Hertogenbosch, 10 (2008/2) 49-55. [ N.B.: Bewerkte versie van nr. 141]
 
 157. H.L. Janssen, Medieval Castle Research in the Netherlands, Château Gaillard 23. Etudes de castellologie médiévale. Bilan des recherches en castellologie (Actes du colloque international de Houffalize (Belgique) 4-10-septembre 2006), Caen 2008, 237-251.

 158. H.L. Janssen and T.J. Hoekstra, In memoriam Jacques Renaud (1911-2007), Château Gaillard 23. Etudes de castellologie médiévale. Bilan des recherches en castellologie (Actes du colloque international de Houffalize (Belgique) 4-10-septembre 2006), Caen 2008, 3-4.

 159. H.L. Janssen, De betovering van de liefde?. Een mal van het Loeffplein, Bossche Bladen. Cultuurhstorisch magazine over `s-Hertogenbosch, 10 (2008), 142-145.
            
 160. A.F.W. Bosman, W.F. Denslagen, R. Dettingmeier,  H.L. Janssen, M.C. Kuipers,  K.A. Ottenheym,  F.H. Schmidt,M.T.A. van Thoor, D.J. de Vries (eds.). Tijdschriftredactie. Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 107 (2008).

 161. J. Buiks, H.L. Janssen, E. Hoffman, P. Huys Janssen, G. Welten, R. Kok, A. Vos, (eds.) Redactie Tijdschrift Bossche Bladen. Cultuurhstorisch magazine over `s-Hertogenbosch, 10 (2008)

 162. E. Nijhof en H.L. Janssen, Beeldmerken van heiligen. De verering van Catharina, Barbara en Agatha in laatmiddeleeuws ’s-Hertogenbosch, Brabants Heem. Tijdschrift voor archeologie, geschiedenis en volkskunde 60 (2008) 92-101 [ Bewerkte versie van nr. 102]

2009 163. H.L Janssen en W. Landewé (eds.), Middeleeuwse kastelen in veelvoud. Nieuwe studies over oud erfgoed (Academic Studies Series Nederlandse Kastelenstichting, 2), Wijk bij Duurstede 2009  (333 pp.)

 164. H.L. Janssen, Het kasteel Coevorden. 15e- en 16e-eeuwse inventarissen als bron voor de bouwgeschiedenis, in: H.L Janssen en W. Landewé (eds.), Middeleeuwse kastelen in veelvoud. Nieuwe studies over oud erfgoed (Academic Studies Series Nederlandse Kastelenstichting, 2), Wijk bij Duurstede 2009, 101-131.

 165. H.L. Janssen en W. Landewé, Inleiding en Verantwoording, in: H.L. Janssen en W. Landewé, eds., Middeleeuwse kastelen in veelvoud. Nieuwe studies over oud erfgoed (Academic Studies Series Nederlandse Kastelenstichting, 2), Wijk bij Duurstede 2009, 7-11.

166. H.L. Janssen, `s-Hertogenbosch. A `novum oppidum` and its Hinterland ca 1200-1350. The archaeological Evidence for Growth and Stagnation of Medieval Towns, in: N. Engberg, A, Noergaard Joergensen, J. Kieffer-Olsen, P.K. Madsen and C. Radtke, Archaeology of Medieval Towns in the Baltic and North Sea Area (Publications of the National Museum. Studies in Archaeology and History, 17), Copenhagen 2009, 29-47.

 167. J. Buiks, H.L. Janssen, E. Hoffman, P. Huys Janssen, G. Welten, R. Kok, A. Vos, (eds.) Redactie Tijdschrift Bossche Bladen. Cultuurhstorisch magazine over `s-Hertogenbosch, 11 (2009).

 168. A.F.W. Bosman, W.F. Denslagen, R. Dettingmeier,  H.L. Janssen, M.C. Kuipers,  K.A. Ottenheym, G.H.P. Steenmeijer M.T.A. van Thoor, D.J. de Vries (eds.). Tijdschriftredactie. Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 108 (2009).


2010    169. H.L. Janssen and E. Nijhof, Fifteenth century Pottery Production in ’s-Hertogenbosch. The excavation of two pottery workshops, in: K. De Groote, D. Tys and M. Pieters, eds., Exchanging Medieval Material Culture. Studies on archaeology and history presented to Frans Verhaeghe (Relicta Monografieën 4), Brussel 2010, 93-135.

  170. A.F.W. Bosman, W.F. Denslagen, R. Dettingmeier,  H.L. Janssen, M.C. Kuipers, K.A. Ottenheym, G.H.P. Steenmeijer, M.T.A. van Thoor, D.J. de Vries (eds.). Tijdschriftredactie. Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 109 (2010).

  171. H.L. Janssen, Ten geleide: het onderzoek van kastelen, Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 109 (2010), 49.

  172. J. Buiks, H.L. Janssen, E. Hoffman, P. Viskil, R. Glaudemans, G. Welten, R. Kok, A. Vos, (eds.) Redactie Tijdschrift Bossche Bladen. Cultuurhstorisch magazine over `s-Hertogenbosch, 12 (2010) afl. 1-2..

 173. T.J. Hoekstra, R.H.M. van Immerseel, H.L. Janssen, J.M.M. Wielinga, H.Ronnes, H.M.J. Tromp. Redactie Nederlandse Kastelen, Kleine Reeks: Eyckenstein. Op de grens van zand en veen. Utrecht 2010 (96 pp.).

2011 174. H.L. Janssen, Voorwoord, in: K. Dijkstra, H. Van Galen, S. Jansen en E. Weber, Slot Loevestein ontrafeld. 650 jaar bouwgeschiedenis, Poederoijen 2011, 5-7. .

 175. T.J. Hoekstra, R.H.M. van Immerseel, H.L. Janssen, J.M.M. Wielinga, H.Ronnes, H.M.J. Tromp. Redactie Nederlandse Kastelen, Kleine Reeks: Zoelen. Symbool van macht en weelde. Utrecht 2011 (96 pp.):

 176. H.L. Janssen en J.R. Treling (eds.), Van penningen en groten. De schatvondst  Achter het Verguld Harnas in ‘s-Hertogenbosch, Utrecht 2011 ( 208 pp.).

 177 H.L. Janssen en J.R. Treling, Inleiding, in: H.L. Janssen en J.R. Treling (eds.), Van penningen en groten. De schatvondst  Achter het Verguld Harnas in ‘s-Hertogenbosch, Utrecht 2011, 9-11.

 178. H.L. Janssen, De infrastructuur van de stedelijke ruimte in ’s-Hertogenbosch rond 1300, in: H.L. Janssen en J.R. Treling (eds.), Van penningen en groten. De schatvondst  Achter het Verguld Harnas in ‘s-Hertogenbosch, Utrecht 2011, 13-43.

 179. H.L. Janssen, Politieke en sociale beroering in ’s-Hertogenbosch rond 1300, in: H.L. Janssen en J.R. Treling (eds.), Van penningen en groten. De schatvondst  Achter het Verguld Harnas in ‘s-Hertogenbosch, Utrecht 2011, 44-48.

 180. H.L. Janssen, De verpakking van de schat: Inleiding, in: H.L. Janssen en J.R. Treling (eds.), Van penningen en groten. De schatvondst  Achter het Verguld Harnas in ‘s-Hertogenbosch, Utrecht 2011, 76.

 181. H.L. Janssen, De muntpot, in: H.L. Janssen en J.R. Treling (eds.), Van penningen en groten. De schatvondst  Achter het Verguld Harnas in ‘s-Hertogenbosch, Utrecht 2011, 78-81.

 182. H.L. Janssen, De zilveren gespbroche, in: H.L. Janssen en J.R. Treling (eds.), Van penningen en groten. De schatvondst  Achter het Verguld Harnas in ‘s-Hertogenbosch, Utrecht 2011, 83-86.

 183. H.L. Janssen, Slotbeschouwing: de schatvondst in de context van zijn tijd, in: H.L. Janssen en J.R. Treling (eds.), Van penningen en groten. De schatvondst  Achter het Verguld Harnas in ‘s-Hertogenbosch, Utrecht 2011, 193-198.

2012  184. H.L. Janssen,  Introduction, in: Château Gaillard 25. Etudes de castellologie médiévale. L’Origine du château médiéval.(Actes du colloque international de Rindern (Allemagne), 28 août -3 septembre 2010) Caen 2012, 1-2.

2014 185 Hans L. Janssen, The Border Castles of the Bishopric of Utrecht c. 1050-1528- From Military Strongholds to Seats of Power and Authority, in: Peter Ettel, Anne-Marie Flambard Héricher and Kieran O`Conor, eds., Château Gaillard 26. Etudes du castellologie médiévale. Château et frontiére. Actes du colloque international d`Aabenraa (Danemark, 24-31 août 2012), Publications du CRAHAM/Château Gaillard. Presses Universitaires de Caen, 2014, 225-241

In voorbereiding

 186. Tijdschriftredactie MMM (Medieval and Modern Matters), deel 2.
 187. De vroegste geschiedenis van ‘s-Hertogenbosch
 188. Een 14e eeuwse gouden ring uit ‘s-Hertogenbosch
 189. Herziene editie `1000 jaar kastelen in Nederland`.
 190. De opgraving van het kasteel van Vianen in 1970/1971
 191. De opgraving van de burcht van Leiden in 1968-1970
 192. De opgraving van het kasteel van Valkenburg 1972-1976

 
 

 

×
Publicatielijst drs. W. Landewé, wetenschappelijk medewerker NKS (tot 2010), bestuur NKS

Bekijk de publicatielijst
Publicatielijst drs. W. Landewé, wetenschappelijk medewerker NKS (tot 2010), bestuur NKS

2010 W. Landewé, The Image of the Castle: the Castle as a Motif in Medieval Marriage Ideology, in: P. Ettel, A.-M. Flambard H’reicher en T.E. McNeill (eds), Château Gaillard 24. Études de castellologie medieval. Chateau et representations. Actes du colloque international Tenu a Stirling 2008, Caen 2010, 15-172.

2009 H. L. Janssen en W. Landewé (eds.), Middeleeuwse Kastelen in Veelvoud. Nieuwe Studies over Oud Erfgoed, Wijk bij Duurstede 2009. Wetenschappelijke Reeks Nederlandse Kastelenstichting dl 2.

2009 W. Landewé, Burchten met een boodschap. Kastelen en kuisheid in de Middelnederlandse literatuur, in: H. L. Janssen en W. Landewé (eds.), Middeleeuwse Kastelen in Veelvoud. Nieuwe Studies over Oud Erfgoed, Wijk bij Duurstede 2009, 309-329. Wetenschappelijke Reeks Nederlandse Kastelenstichting dl 2.

2008 W. Landewé, Die Frau im Turm. Burgenbilder im Blick der Mann-Frau-Beziehungen im Mittelalter, Burgen und Schlösser 4(2008), 262-267. Een publicatie n.a.v. colloquium `Das Junge Forum 2008` van de Deutsche Burgenvereinigung.

2008 W. Landewé, Limburgse kastelen. Vier publicaties over Limburgse kastelen nader bekeken, in: Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis 14, Zwolle 2008, 197-207.

2008 W. Landewé, De ‘tekentafelkastelen’ van Hans Bol (1534-1593), Het Brabants Kasteel 3(2004), 53-70.

2007 L. Wevers en W. Landewé, ’Zwijnsbergen pronkt nu weer met al zijn charmes’. De bouwgeschiedenis van kasteel Zwijnsbergen 1552-2001, in: T.J. Hoekstra, R.H.M. van Immerseel, H.L. Janssen, H. Ronnes, J.M.M. Wielinga en H.M.J. Tromp (eds.), Zwijnsbergen herrezen uit de as, Utrecht 2007, 9-39.

2007 W. Landewé, Hoofse taferelen voor de Haar (2). Een eerste onderzoek naar vier ‘verhalende voorstellingen’ uit het archief van kasteel de Haar, Cuypersbulletin 2 (2007), 12-19. 2007 W. Landewé, Terug naar de Middeleeuwen: een negentiende-eeuwse schaking op kasteel de Haar, Madoc. Tijdschrift over Middeleeuwen 2 (2007), 87-96.

2007 W. Landewé, Hoofse taferelen voor de Haar (1). Een eerste onderzoek naar vier ‘verhalende voorstellingen’ uit het archief van kasteel de Haar, Cuypersbulletin 1(2007), 16-19.

2007 W. Landewé. Estafettecolumn: Kasteelvrouwen, Kasteelkatern 20 (2007), 2.

2005 W. Landewé en N. Winkler Prins Postma, De collectie Van Iddekinge: een boedel met historie, in: T.J. Hoekstra, R.H.M. van Immerseel, H.L. Janssen, H. Ronnes, J.M.M. Wielinga en H.M.J. Tromp (eds.), Fogelsangstate, Een Groninger schat in een Friese state, Utrecht 2005, 65-85.

2005 W. Landewé, Fogelsanghstate in Veenklooster, in: T.J. Hoekstra, R.H.M. van Immerseel, H.L. Janssen e.a. (eds.), Fogelsangstate. Een Groninger schat in een Friese state, Utrecht 2005, 9-35.

2005 A. Wielinga, W. Landewé, M. Kock, P. te Brake e.a., Heel veel kasteel. Multimediale educatieve uitgave van de Nederlandse Kastelenstichting en Stichting Leerplanontwikkeling. Wijk bij Duurstede en Enschede 2005.

2002 W. Landewé, Bestormingen met een boodschap, Kasteelkatern 6 (2002), 7.

2001 W. Landewé, Hartveroverende belegeringen. De belegering van het liefdeskasteel in de middeleeuwse kunst, Madoc Tijdschrift over Middeleeuwen 3 (2001), 139-149.

1998 W. Landewé, In de ban van de ring: magische objecten in middeleeuwse avonturen, in: F.P.C. Brandsma, K. Delen, W. Landewé, en B. Schaap (eds.), Wonderlike Avonture. Een bundel opstellen over avontuur in middeleeuwse verhalen samengesteld door een werkgroep van Utrechtse Letterenstudenten. Utrecht 1998, 123 -139.

×
Publicatielijst drs. Ben Olde Meierink, wetenschappelijk medewerker

Bekijk de publicatielijst
Publicatielijst drs. Ben Olde Meierink, wetenschappelijk medewerker

Publicaties betreffende Kastelen en buitenplaatsen Stand 2018. [onderzoeksrapporten zijn niet opgenomen].  

OLDE MEIERINK, B., Conflict over het behoud van een feodaal verleden; De Gruytemastins in Sneek, in Kasteel &  buitenplaats, jaargang 19 (2017), nr. 59,  p. 24-29.

OLDE MEIERINK, B., Buitenplaatslandschappen, in Kasteel &  buitenplaats, jaargang 19 (2017), nr. 58,  p. 22-29.

E. DEMESMAEKER, F. VOGELZANG & B. OLDE MEIERINK, m.m.v. T. Hermans en C. Oldenburger, Kernhem, Een adellijk slot aan de rand van de Veluwe,  Wijk bij Duurstede, Nederlandse Kastelenstichting, Kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats 2017.

OLDE MEIERINK, B., Buitenleven in de Noordelijke Nederlanden in de zestiende eeuw, in  C. Gietman e.a. (red.) Huis en Habitus, Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen, Opstellen voor prof. dr. Y. Kuiper, Hilversum 2017, p. 56-71.

OLDE MEIERINK, B., Lanen op en rond buitenplaatsen, in Kasteel &  buitenplaats, jaargang 19 (2017), nr. 57,  p. 8-11.

OLDE MEIERINK, B., Koepel, Buitenplaats of Ondernemersvilla , Weltevreden of De Ezel te Zaltbommel,  in Kasteel &  buitenplaats, 19 (2017) , nr. 56,  p. 16-22.

OLDE MEIERINK, B., Koetshuizen en paardenstallen , in Kasteel &  buitenplaats, jaargang 19 (2017), nr. 56,  p. 13-14.

OLDE MEIERINK, B., m.m.v. G. Immerzeel en H. Horsten, Nijenrode, Burcht Buitenplaats Business Universiteit, Wijk bij Duurstede 2016.

OLDE MEIERINK, B., De familie Bentinck en haar buitenplaatsen,  , in Kasteel &  buitenplaats, 18 (2016), nr. 53,  p. 10-14.

OLDE MEIERINK, B., Han Schulte in Memoriam, in: Kasteel &  buitenplaats, 18 (2016), , nr. 52,  p. 29..

OLDE MEIERINK, B., Completeren van kasteel Hernen, in: Kasteel &  buitenplaats, jaargang 18 , nr. 52 (2016) p. 16-19.

GEVERS, A., A. MENSEMA & B. OLDE MEIERINK, Buitenplaatscultuur in Overijssel, Havezaten en Spikers in de zeventiende eeuw, In:  KUIPER, Y., & OLDE MEIERINK, B., (red.) 2015, p. 208-237.

OLDE MEIERINK, B.,& E. STORMS-SMEETS, Transformatie en nieuwbouw, Adellijke en burgelijke buitenplaatsen in Gelderland, In KUIPER, Y., & OLDE MEIERINK, B., (red.) 2015, p. 178-207.

KUIPER, Y., & OLDE MEIERINK, B., (red.) Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw; De  Rijkdom van het Buitenleven in de Republiek, Hilversum 2015.

OLDE MEIERINK, B. & T. HERMANS, Oud-Alkemade in Warmond, Een reconstructie van de bouwgeschiedenis van een zeventiende-eeuws ‘kasteel’ in: Kasteel &  buitenplaats, jaargang 17 (2015), nr. 49,  p. 11-16.

DIJK, J. VAN & B.OLDE MEIERINK, Huis te Vliet,  Kasteel &  buitenplaats, jaargang 17 (2015), nr. 48,  p. 16-18.

OLDE MEIERINK, B., Buitenplaatsen binnen de stad, Behouden, verdwijnen of transformeren, Kasteelkatern, Periodiek van de Nederlandse Kastelenstichting  16 (2014), nr. 46, p. 3-8.

OLDE MEIERINK, B., Kasteel Loenersloot, Luxe kamers en dienstvertrekken, Kasteelkatern, Periodiek van de Nederlandse Kastelenstichting  16 (2014), nr. 45, p. 13-15.

OLDE MEIERINK, B., Burgen von Pröpsten und Kanonikern in den Niederlanden, Burgen und Schlösser, 2014 nr. 1 , 28-39.  

OLDE MEIERINK, B., De hercreatie van de voorvaderlijke burcht, De Haar in context, in :   , Kasteelkatern, Periodiek van de Nederlandse Kastelenstichting  16 (2014), nr. 44, p. 13-17.

OLDE MEIERINK, B., & A.VIERSEN, De Kapel, in : . Heijenbrock, J., G. Steenmeijer K. Timmers (ed.) . m.m.v. C. Bouwstra. B. Olde Meierink, K. Schuiringa & M. Twigt,  Tien eeuwen Kasteel De Haar; wat een weelde, Zwolle 2013, p. 364-405.  

VIERSEN, A.,  & B. OLDE MEIERINK, De herbouw van het Kasteel 1892-1912,  in: Heijenbrock, J., G. Steenmeijer K. Timmers (ed.) . m.m.v. C. Bouwstra. B. Olde Meierink, K. Schuiringa & M. Twigt,  Tien eeuwen Kasteel De Haar; wat een weelde, Zwolle 2013, p. 142-167. 

Heijenbrock, J., G. Steenmeijer K. Timmers (ed.) . m.m.v. C. Bouwstra. B. Olde Meierink, K. Schuiringa & M. Twigt,  Tien eeuwen Kasteel De Haar; wat een weelde, Zwolle 2013. 

HAARTSEN, A., & B. OLDE MEIERINK, Kasteel Culemborg en het ‘heerlijke’  buitenplaatslandschap, Kasteelkatern, Periodiek van de Nederlandse Kastelenstichting 14 (  2012), nr. 36, p. 6-9.

OLDE MEIERINK, B., kastelen van proosten en kapittels in Nederland, in AARTS, B., W. LANDEWE, B. OLDE MEIERINK & F. VOGELZANG (RED.) 2012, p. 241-258.

AARTS, B., W. LANDEWE, B. OLDE MEIERINK & F. VOGELZANG (RED.), Ambitie in steen, Bijdragen tot de kastelenkunde in Nederland, Wijk bij Duurstede 2012..

VOGELZANG, F.,& L.WEVERS, m.m.v. B. OLDE MEIERINK, Zoelen: symbool van macht en weelde, Utrecht 2011. 

OLDE MEIERINK, B., Adellijk bouwen “Dies- und jenseits” van de Duits-Nederlandse grens in de zeventiende en achttiende eeuw, in: Maarten van Driel, Meinhard Pohl, Bernd Walter (Hrsg.), Adel verbindet – Adel verbindt. Elitenbildung und Standeskultur in Nordwestdeutschland und den Niederlanden vom 15. bis 20. Jahrhundert / Elitevorming en standscultuur in Noordwest-Duitsland en de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw, (Forschungen zur Regionalgeschichte Band 54/ Werken van de Werkgroep Adelsgeschiedenis 6), Paderborn 2010, pp. 115-154. 

OLDE MEIERINK, B, De Loowaard, Kasteelkatern, periodieke uitgave van de Nederlandse kastelenstichting 11 (2009) nr. 27, p. 4-8. 

OLDE MEIERINK, B, Religieus Erfgoed op kastelen, Kasteelkatern, periodieke uitgave van de Nederlandse kastelenstichting 10 (2008) nr. 24, p. 9. 

OLDE MEIERINK, B., Het Koningshuis te Rhenen, Een paleis voor koninklijke asielzoekers in de Republiek, L. Bultje-Van Dillen e.a. (ed.) Geschiedenis van Rhenen, Utrecht 2008, p. 214-225. 

OLDE MEIERINK, B., Buitenplaatsen aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug; Ontstaan en ontwikkeling van de Rhenense buitenplaatsen, in: L. Bultje-Van Dillen e.a. (ed.) Geschiedenis van Rhenen, Utrecht 2008, p. 202-213 

OLDE MEIERINK, B., Architectuur en interieur: ontwikkelingen bij Limburgse kastelen (circa 1525-1900) In: HUPPERETZ, W., ,B. OLDE MEIERINK & R. ROMMES . [redactie en samenstelling]. Kastelen in Limburg : burchten en landhuizen (1000-1800) / - Utrecht : Matrijs, 2005, p. 75-88. 

HUPPERETZ, W., ,B. OLDE MEIERINK & R. ROMMES (redactie en samenstelling). Kastelen in Limburg : burchten en landhuizen (1000-1800) / - Utrecht : Matrijs, 2005. – 

LOS, E. & B. OLDE MEIERINK, Gelukkig op Geerestein : het landelijke leven van een Amsterdamse patricier op het Utrechtse platteland, 1834-1839, In: Rob van der Laarse en Yme Kuiper (redactie) Ben Olde Meierink (beeldredactie) Beelden van de buitenplaats : elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw. Hilversum 2005, p. 49-70. 

OLDE MEIERINK, B. ‘Der Grossse Turm: ein Adelssymbol’, Forschungen zu Burgen und Schlösser. Herausgegeben von der Wartburg-Gesellschaft zur Erforschung von Burgen und Schlössern, 8 (2005), pp.9-34. 

STENVERT, R., C. KOLMAN, S. BROEKHOVEN &, B. OLDE MEIERINK m.m.v. M. Tenten, Monumenten in Nederland: Gelderland, Zeist/ Zwolle 2000. 

VLAARDINGERBROEK & B. OLDE MEIERINK, Jacob van Campen, In: A.J.M. Koenheim (ed.), Johan Wolfert van Brederode 1599-1655, een Hollands edelman tussen Nassau en Oranje, Zutphen 1999. 

STENVERT, R., C. KOLMAN, B. OLDE MEIERINK & S. BROEKHOVEN m.m.v. R. Alma, Monumenten in Nederland: Groningen, Zeist/ Zwolle 1998 P. 

STENVERT, R., C. KOLMAN & B. OLDE MEIERINK m.m.v. J. ten Hove, M. Knuijt & B. Kooij, Monumenten in Nederland: Overijssel, Zeist/ Zwolle 1998 

OLDE MEIERINK, B. & J.C. BIERENS DE HAAN, Huis Hackfort, bijgebouwen, park en boerderijen. In: F. Keverling Buisman (ed.) Hackfort, Huis & landgoed, Utrecht 1998, p. 75-123. 226-231, 237-246.

JANSSEN, H.L., T.J. HOEKSTRA .& B. OLDE MEIERINK, B. (2000).Fortifications of Castles in the Northern Netherlands during the Gelre-Habsburgconflict (1492-1543). In Flambard Héricher, A.M. (Ed.),Château Gaillard. Etudes de castellologie médiévale 1998..Caen: Publications du CRAM, . 

OLDE MEIERINK, B. Historische experimentele fruitmuren, in de provincie Utrecht, Mededelingen Stichting Utrechtse Kastelen, 1997, nr. 4, p. 10-11, 13-17. 

KOOIJ, B.H.J.N & B. OLDE MEIERINK. Fruitmuren in Nederland; studie over slangemuren, slingermuren en andere historische experimentele leifruitmuren.; bijlage 17 van het Restauratie Vademecum, een uitgave van de Rijksdienst Monumentenzorg in samenwerking met Sdu Uitgevers. ‘s-Gravenhage, 1997.

KOLMAN, C., B. OLDE MEIERINK & C. STENVERT, m.m.v. N. Reijs, T. Kappelhof, B. Kooij, Monumenten in Nederland: Noord-Brabant, Zeist/ Zwolle 1997 

OLDE MEIERINK, B. & A. BAKKER, A., The Utrecht Elite as Patrons and Collectors, Catalogue Exhibition Masters of Light, Baltimore, San Francisco, London 1997, 72-85. 

KOLMAN, C., B. OLDE MEIERINK, C. STENVERT & M. THOLENS, m.m.v. B. Kooij & R. Rommes, Monumenten in Nederland: Utrecht, Zeist/ Zwolle 1996. 

B. OLDE MEIERINK, ‘’De zeventiende eeuw ‘JANSSEN, H.L., J.M.M. KYLSTRA-WIELINGA, .& B. OLDE MEIERINK. (Eds).)1000 jaar kastelen in Nederland. Functie en vorm door de eeuwen heen.Utrecht, 1996,.  

JANSSEN, H.L., J.M.M. KYLSTRA-WIELINGA, .& B. OLDE MEIERINK. (Eds.).1000 jaar kastelen in Nederland. Functie en vorm door de eeuwen heen.Utrecht: Uitgeverij Matrijs, 280 pp. 1996.  

OLDE MEIERINK, B., (m.m.v. J. Kamphuis en L. Wevers), `Bouwge­schiedenis van het Nijenhuis`, B. Ouwerkerk, B. Olde Meie­rink en L. Albers, Kasteel Het Nijenhuis, Van Buitenplaats tot Museum, Heino/Wijhe 1995, 59-77. ‘ 

OLDE MEIERINK, B., `Kasteel Schonauwen bij Houten, een bouw­kundige inspectie uit de 17de eeuw`, in: Het Kromme-Rijnge­bied; Tijdschrift van de His­torische Kring `Tussen Rijn en Lek`, 29, 1995, p. 29-34.  

OLDE MEIERINK, B., (m.m.v. H. Tromp & A. Bakker), Geerestein en zijn bewoners. De geschiede­nis van Huize Gee­restein in Woudenberg, Woudenberg 1995.  

OLDE MEIERINK, B., en J. VAN MEERWIJK, ‘Een 16de eeuws familiekroniekje van het huis Rijssenburg’ Mededelingen Stichting Utrechtse Kastelen, nr. 51 (1995), p. 20, 23-26.  

OLDE MEIERINK , B., & I. VOERST VAN LYNDEN, ‘Appendix ’, . Olde Meierink e.a. (eds.), 1995, 536-556.  

HARDEMAN, H. & B. OLDE MEIERINK , ‘Zeist’, . Olde Meierink e.a. (eds.), 1995, 512-516.  

SCHOUTEN, Y., & B. OLDE MEIERINK, ‘Wayenstein’, Olde Meierink e.a. (eds.), 1995, 472-474. 

WTTEWAALL, O, J.SMITS, B.OLDE MEIERINK & E. DE LIGT, ‘Schalkwijk’, Olde Meierink e.a. (eds.), 1995, 405-409 

OLDE MEIERINK, B., `Rijnhuizen`, Olde Meierink e.a. (eds.), 1995, 391-395.  

E. DE LIGT, & B. OLDE MEIERINK, `Rijnestein`, Olde Meierink e.a. (eds.), 1995, 389-390.  

E. DE LIGT, & B. OLDE MEIERINK, `Rijnenburg`, Olde Meierink e.a. (eds.), 1995, 385-388. 

WTTEWAALL, O, J.H. HUITING, B.OLDE MEIERINK, ‘Nijeveld’, Olde Meierink e.a. (eds.), 1995, 347-350. 

OLDE MEIERINK, B. & F. VOGELZANG, `Maarsbergen`, Olde Meierink e.a. (eds.), 1995, 300-305.  

OLDE MEIERINK, B., `Loenersloot`, Olde Meierink e.a. (eds.), 1995, 289-294.  

RENAUD, J., B. OLDE MEIERINK & F. VOGELZANG, `Levendaal’, Olde Meierink e.a. (eds.), 1995, 274-277. 

OLDE MEIERINK, B., `Geerestein`, Olde Meierink e.a. (eds.), 1995, 196-200. SIEPMAN VAN DEN BERG, A., & B. OLDE MEIERINK, ‘Groenestein`, Olde Meierink e.a. (eds.), 1995, 205-208.

OLDE MEIERINK, B., `Drakestein`, Olde Meierink e.a. (eds.), 1995, 175-179. 

OLDE MEIERINK, B., `Drakenburg`, Olde Meierink e.a. (eds.), 1995, 170-174. 

HUITING, J.H., & B. OLDE MEIERINK, ‘Clarenborg`, Olde Meierink e.a. (eds.), 1995, 158-159. 

SIEPMAN VAN DEN BERG, A., & B. OLDE MEIERINK, ‘Bergestein`, Olde Meierink e.a. (eds.), 1995, 129-131. 

RENAUD, J., J.H.HUITING & B. OLDE MEIERINK, ‘Aastein`, Olde Meierink e.a. (eds.), 1995, 92-95.  

HUITING, J.H., & B. OLDE MEIERINK, ‘Ter Aan`, Olde Meierink e.a. (eds.), 1995, 89-91. 

OLDE MEIERINK, B., `Architectuur van kastelen en ridderhofste­den na de middeleeuwen`, Olde Meierink e.a. (eds.), 1995, 30-40. 

RENAUD, J., & B. OLDE MEIERINK, `Architectuur van kastelen en ridderhofste­den na de middeleeuwen`, Olde Meierink e.a. (eds.), 1995, 23-29. 

RENAUD, J., B. OLDE MEIERINK, F. VOGELZANG & O. VERVAART, `Kastelen in de Stichtse middeleeuwse politiek’, Olde Meierink e.a. (eds.), 1995, 11-22. 

Olde Meierink e.a. (eds.), 1995, 8-10.  

OLDE MEIERINK, B. ‘Verantwoording’, in: OLDE MEIERINK, B. e.a. (eds.),1995, 

OLDE MEIERINK, B. e.a. (eds.), Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995. 

OLDE MEIERINK, B, A. BAKKER & H. TROMP, Kastelen (Nederland Dichterbij) Amsterdam 1995. 

OLDE MEIERINK, B., `Die Baupraxis im Ostniederländisch-Westfälischen Raum um 1700 am Beispiel der Gildehauser Baumeisterfamilie Hagen`, in: Jahrbuch für Hausforschung 42 (1994) 129-146, 180. 

OLDE MEIERINK, B., ´bouwgeschiedenis´, E. Gelderman & J. Hagedoorn (eds.), Een aardsch paradijs. De Buitenplaatsen Boschwijk, Landwijk en Veldwijk nabij Zwolle, Zwolle 1994, 118-148. 

OLDE MEIERINK, B., `De Buitenplaats`, E. Gelderman & J. Hagedoorn (eds.), Een aardsch paradijs. De Buitenplaatsen Boschwijk, Landwijk en Veldwijk nabij Zwolle, Zwolle 1994, 13-23., 176-177 

OLDE MEIERINK , B., Huis Doorn, ‘Naschrift’ , Castellogica 3 (1993-99), p. 118. 

OLDE MEIERINK, B., Twickel in de eerste helft van de achttiende eeuw: “’t Slot behoort nu aan eenen graaf Van Wassenaer…’’, Twickelblad 2 (1992) , nr. 3, p.8-11. 

OLDE MEIERINK, B., Zeventiende- en achttiende-eeuwse ontwikkelingen in het oosten van Utrecht` Veenland‑Heineman, K.M. (ed.), Tuin & Park. Historische buiten­plaat­sen in de provincie Utrecht , Utrecht 1992, 47-42. 

OLDE MEIERINK, B., `De Gildehauser bouwmeestersfami­lie Hagen`, in: Jaarboek Monumentenzorg 1991, Zeist 1991, 139-157. 

OLDE MEIERINK, B., Arnt Johannsen, Baumeister von Schloss Horst, Beiträge zur Renaissance zwischen 1520 und 1570, (Materialien zur Kunst- und Kulturgeschichte in Nord- und Westdeutschland nr. 19), Marburg 1991, p. 103-114. .  

TROMP, H., & B. OLDE MEIERINK, Het paradijs versterkt: Fortificaties als motief bij huis en tuin, in: Maisons d’Hier et d’aujourd’húi / De woonstede door de eeuwen heen, nr. 86 , 1990, p. 49-55. 

OLDE MEIERINK, B., `Die Rezeption der Frührenais­sance durch den Adel in den nördlichen Niederlan­den`, U. Großmann (ed.), Renais­sance in Nord-Mit­teleuropa I, (Schriften des Weserrenaissance-Museum Schloß Brake 4), München-Berlin 1990, 73-91. 

OLDE MEIERINK, B., `Herinneringen aan een versterkt verleden`, in: Monumenten 10 (1989) p. 24-29. 

OLDE MEIERINK, B., & S.G. VAN DOCKUM,  ‘Buitenplaatsen van de vroegere textielfabrikanten in Twente’ , Heemschut 65 (1988) , nr. 11-12, p. 22-24. 

HAGENS, H., & B. OLDE MEIERINK, Twente te Pronk: drie eeuwen verbeeld in prenten, tekeningen en aquarellen 1600-1900, Utrecht 1986. 

AKSE, E., B.OLDE MEIERINK, G. VAN DER VEEN, ‘Boren naar een havezathe; Archeologische terreinkatering in Twente’, Fibula 26 (1985), p. 30-34. 

OLDE MEIERINK, L.H.M., Het ontstaan en de ruimtelijke ontwikkeling van Vollenhove, In:   V.T. van Vilsteren & D.J. de Vries (red.) , Van Beek en land en mensenhand, Feestbundel voor R. van Beek bij zijn zeventigste verjaardag, Utrecht 1985, p. 101-119.

OLDE MEIERINK, B, Buitenplaatsen in Nederland, Fibula 24 (1983), p. 10-14. 

OLDE MEIERINK, B., `Un resultat inconnu de la revolution industrielle: la construction de maisons de plaisance par les industriels / De Twentse fabrikantenbuiten­plaats. Een verkenning naar een onbekend verschijn­sel van de industriële revolutie`, in: Maisons d’Hier et d’aujourd’húi /De Woonstede door de eeuwen heen 60 (1983) 42-69.

HULSHOFF, A.L., & B.OLDE MEIERINK, Op zoek nar de havezathe Hachmeule, ’t Inschrien 1982, nr. 4, p. 57. 

BOEIJINGA, M, & B. OLDE MEIERINK, De Hachmeule in Twente, Fibula 23 (1982), p. 22-26. 

OLDE MEIERINK, B., `Le chateau d’Ampsen /Kasteel Ampsen bij Lochem`, in: Maisons d’Hier et d’aujourd’húi /De Woonstede door de eeuwen heen 56 (1982), 44-67. 

OLDE MEIERINK, B., ‘’De vader van de NJBG’ [=J.G.N. Renaud], Fibula 1981., p. 4-5.

OLDE MEIERINK, B., ‘De Assumburg’, AA (blad van de NJBG-afdeling Amsterdam), maart 1981, p. 4-8. 

OLDE MEIERINK, L.H.M. [= B.], Ampsen. De geschiedenis van een Gelders kasteel en zijn bewoners, Lochem 1981. 

OLDE MEIERINK, L.H.M. [= B.], De Monumenten van Losser; Inventa­risatie en beschrijving van de bestaande en verdwenen monumen­ten van cultuur en geschiedenis in de gemeente Losser 1, Losser 1980. [Borg-Beuningen, Schultinkhof, Bever, Duivelshof]. 

OLDE MEIERINK, B., ‘Twickel… wat de spade er over vertelde’ ’t Inschrien 1979, nr. 3 p. 43-44, nr. 4, 51-54, 1980 nr. 1, p. 1-5. 

OLDE MEIERINK, B.,Twickel, Fibula 1979. 

OLDE MEIERINK, B., ‘Het geslacht Hillering’, ’t Inschrien 1979, nr. 1, p. 14-15. 

OLDE MEIERINK, L.H.M. [= B.], ‘Het Huys tho Hasselo’, ’t Inschrien 1978, nr. 3 

×
Publicatielijst prof. dr. J.G.N. Renaud, bijzonder hoogleraar (tot 1981)

Bekijk de publicatielijst
Publicatielijst prof. dr. J.G.N. Renaud, bijzonder hoogleraar (tot 1981)

Samengesteld door W.C. Mank 1991 - Opgenomen in Hoekstra en Janssen 1991 (noot 102) - aangevuld en gecompleteerd door Taco Hermans 2007. N.B. Artikelen van overwegend journalistieke aard, in de regel verschenen in dag- en weekbladen, zijn niet in deze bibliografie opgenomen. Afkortingen B(K)NOB: Bulletin van de(n) (Koninklijke) Nederlands(ch)e(n) Oudheidkundige(n) Bond BROB Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Castellogica: Castellogica verkenningen, mededelingen van de Nederlandse Kastelen Stichting NKNOB: Nieuwsbulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 1935 1. ‘Het kasteel De Binckhorst’, Buiten 29 (1935), p. 152-153. 2. ‘Het kasteel De Binckhorst’, Eigen Haard 61 (1935), p. 377-378. 3. ‘Honderd jaar uit de kronieken van den Binckhorst’, Die Haghe 1935, p. 12-36. 1936 4. ‘Een ridder en een bagijntje voor den Leenhof van Holland’, Historia 2 (1936), p. 90-94. 5. ‘Uit de bouwgeschiedenis van den Binckhorst’, Oudheidkundig Jaarboek (BNOB, 4de serie) 5 (1936) nr. 1, p. 23-31. 1938 6. ‘Uit de bouwgeschiedenis van het Slot op den Hoef’, Oudheidkundig Jaarboek (BNOB, 4de serie) 7 (1938), p. 65-83. 7. ‘De datering van middeleeuws gebruiksaardewerk’. Verslag van het vierde congres van Ned. Historici; 31-08-1938. 1939 8. ‘Hoe heeft het slot te Egmond er uit gezien?’, Elsevier’s Maandschrift 49 (1939), p. 162-174. 9. ‘Middeleeuwsch aardewerk in het Gemeentemuseum’, Mededeelingen van den Dienst voor Kunsten en Wetenschappen der Gemeente ‘s-Gravenhage, 6 (1939/40), 1ste stuk (nov. 1939), p. 36-41. 10. Recensie: E. Schirmer, Die deutschen Irdenware des 11.-15. Jahrhunderts im engeren Mitteldeutschland (Jena 1939), Oudheidkundig Jaarboek (BNOB, 4de serie) 8 (1939), p. 78-79. 1940 11. ‘De iconografie van het slot te Egmond’, Maandblad voor beeldende kunsten 1940, p. 338-345. 12. ‘Mysterieuze kruiken’, Mededeelingen van den Dienst voor Kunsten en Wetenschappen der Gemeente ‘s-Gravenhage 6 (1939/40), 2de stuk (aug. 1940), p. 113-116. 13. ‘De middeleeuwsche scherven van Teylingen’, Oudheidkundig Jaarboek (BNOB, 4de serie) 9 (1940), p. 41-49. 1941 14. ‘Om en nabij het voormalige kasteel te Heumen aan de Maas’, Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre 44 (1941), p. 175-184. 15. ‘Vondsten op den Doornenburg’, Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre 44 (1941), p. 185-188. 16. ‘De zoogenaamde Jacobakannetjes’, Oudheidkundig Jaarboek (BNOB, 4de serie) 10, (1941), p. 16-20. 17. ‘Ontdekkingstocht door middeleeuwsch Rotterdam’, De Maastunnel 4 (1940/41), p. 214-223. 18. ‘Uit de geschiedenis van de pottenbakkersschijf’, Natuur en Techniek 11 (1941) nr. 5, p. 187-188. 19. ‘De weg en de Oudheidkunde’, in: Hamer 1 (1940/41), nr. 5, p. 22 e.v. 20. ‘Vruchten van één stam’, in: Hamer 1 (1940/41), nr. 6, p. 24 e.v. 21. ‘Op zoek naar het oude Santhorst’, in: Hamer 1 (1940/41), nr. 8, p. 14 e.v. 22. ‘Oude ambachtskunst’, in: Hamer 1 (1940/41), nr. 11, p. 12 e.v. 1942 23. ‘Polanen, de geschiedenis van een stamhuis’, Oudheidkundig Jaarboek (BNOB, 4de serie) 11 (1942) nr. 3-4, p. 56-62. 24. ‘Oudheidkundige onderzoekingen in en om Rotterdam’, Rotterdamsch Jaarboekje, 4de reeks, 10 (1942), p. 121-151. 25. ‘In den Spreeuwpot’, in: Hamer 2 (1942/43), nr. 2, p. 18 e.v. 26. ‘Licht en luchters’, in: Hamer 2 (1942/43), nr. 3, p. 7 e.v. 27. ‘Het kasteel van Dussen, zijn geschiedenis en zijn toekomst’, in: Hamer 2 (1942/43), nr. 6, p. 26 e.v. 28. ‘Houtbewerkingskunst uit vroeger eeuwen’, in: Hamer 2 (1942/43), nr. 9/10, p. 27 e.v. 1943 29. Oude ambachtskunst (Amsterdam 1943). 30. ‘Houten gedraaide gebruiksvoorwerpen uit de Middeleeuwen’, Oudheidkundig Jaarboek (BNOB, 4de serie) 12 (1943), p. 41-52. 31. ‘Middeleeuwsch glas in Nederland’, Oudheidkundig Jaarboek (BNOB, 4de serie) 12 (1943), p. 102-111. 32. ‘Spangen en de Van der Spangen’s’, Rotterdamsch Jaarboekje, 5de reeks, 1 (1943), p. 203-212. 33. ‘Starrenburg’, Rotterdamsch Jaarboekje, 5de reeks, 1 (1943), p. 213-233. 1944 34. ‘Het huis te Balgoy’, Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre 47 (1944), p. 21-40. 1946 35. ‘Iets over tinmerken’, Oudheidkundig Jaarboek (BNOB, 4de serie) 13 (1946), p. 7-14. 36. ‘Spreeuwpotten’, Oudheidkundig Jaarboek (BNOB, 4de serie) 13 (1946), p. 67-69. 37. Recensie: A. Rieth, Die Entwicklung der Töpferscheibe, in Zusammenarbeit mit G. Groschopf (Leipzig 1939), Oudheidkundig Jaarboek (BNOB, 4de serie) 13 (1946), p. 27-28. 1947 38. ‘De Geertekerk te Utrecht op de ontleedtafel van de archaeoloog’, BNOB, 5de serie, 1 (1947/48), p. 110-114. 39. ‘Het oersteenkerkje te Horst’, De Maasgouw 66 (1947), p. 68-70. 40. ‘Het middeleeuwse kasteel en de archaeologie’, in: Een kwart eeuw oudheidkundig bodemonderzoek in Nederland (Gedenkboek A.E. van Giffen) (Meppel 1947), p. 427-444. 1948 41. Oud gebruiksaardewerk, Amsterdam 1948. (Heemschutserie, 56) 1949 42. ‘Het middeleeuws kasteel te Heusden’, Brabants Jaarboek 1949, p. 45-55. 43. ‘Weer die olielampjes!’, Hobby 9 (1948/49), p. 154-155. 44. ‘Kastelen in Gelderland’, Heemschut 26 (1949), p. 19-22. 45. ‘Rapport omtrent een proefonderzoek verricht door de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek naar het voormalig Huis te Velsen’, z.p. 1950 46. ‘Kastelen in Noord-Brabant’, Brabants Jaarboek 1950, p. 59-78. 47. ‘De onderzoekingen op het Gravenhof te Zutphen’, BKNOB, 6de serie, 3 (1950) nr. 1, p. 15-34. 48. ‘Monumentenzorg en oudheidkundig bodemonderzoek’, De Maasgouw 69 (1950), p. 75-80. 49. ‘Een en ander over oud tin’, in: Petra Clarijs (et al.), Tin door de eeuwen, Tentoonstelling van oud tin in het Museum het Prinsenhof van 15 juli tot 1 oktober 1950 (Delft 1950), p. 35-59. 50. ‘Problemen en perspectieven van de middeleeuwse archaeologie’, in: Verslagen van het vijfde en zesde congres van Nederlandse historici gehouden te ‘s-Gravenhage, Groningen 1949 (Tijdschrift voor Geschiedenis 63 (1950)), p. 240-242. 51. Recensie: Kasteelen in Gelderland (Arnhem 1948), BKNOB, 6de serie, 3 (1950), p. 70-71. 52. Recensie: A. Roussel, Danmarks middelalderborge (Kopenhagen 1942), BKNOB, 6de serie, 3 (1950), p. 71-73. 53. Recensie: B. Rackham, Medieval English Pottery (London 1948), BKNOB, 6de serie, 3 (1950), p. 73-75. 1951 54. Spangen, de geschiedenis van een kasteel, opgegraven uit de bodem en naar oude perkamenten (Amsterdam 1951) (A.O.-boekje, 359). 55. ‘Het kerkhof van Paveijen’, BKNOB, 6de serie, 4 (1951), p. 118-22. 56. ‘Probleme der mittelalterlichen Keramik’, Proceedings of the State Service for Archaeological Investigations in the Netherlands, 1 (1951), p. 39-41. 1952 57. Enkele gegevens omtrent Adriaan Pauw en het slot van Heemstede, III: Het huis en de heren van Heemstede tijdens de Middeleeuwen (Heemstede 1952). 58. ‘Onderzoek van de ruïne op de burchtheuvel Kessel (prov. Limburg)’, BROB 3 (1952), p. 13-14. 59. ‘Middeleeuwse gebruiksvoorwerpen, Spangen (Zuid-Holland)’, BROB 3 (1952), p. 53-62. 60. ‘De burcht van Leiden’, BKNOB, 6de serie, 5 (1952) nr. 1, p. 1-32. 61. ‘De Rijnlandse kastelen in hun krijgsbouwkundige betekenis’, in: S.J. Fockema Andreae, J.G.N. Renaud en E. Pelinck, Kastelen, ridderhofsteden en buitenplaatsen in Rijnland (Leiden 1952), p. 21-52. 62. Recensie: J.A.J. Jousma, De oudheid van Vlaardingen (Vlaardingen 1947), Tijdschrift voor Geschiedenis 65 (1952), p. 210-213. 63. Recensie: Fornvannen, een uitgave van de Kon. Akademie voor Letteren, Geschiedenis en Oudheidkunde en de Zweedse Oudheidkundige Bond 1940-1950, BKNOB, 6de serie, 5 (1952), p. 105-110. 64. Recensie: Hella S. Haase, Het versterkte huis (Amsterdam 1951), BKNOB, 6de serie, 5 (1952), p. 236-240. 1953 65. ‘Kastelen in het Land van Altena en het overige gebied tussen de Maasarmen’, Brabantia 2 (1953), p. 25-48. 66. ‘De middeleeuwse woontoren in Nederland’, Heemschut 30 (1953) nr. 3, p. 49-55. 67. ‘Een en ander over het Huis Rozenburg’, Leids Jaarboekje 45 (1953), p. 107-112. 68. ‘Die Frühburgen des benachbarten holländischen Maasgebietes’, Der Niederrhein 20 (1953), p. 50-56. 69. ‘Vondsten van Spangen, Rotterdams Jaarboekje, 6de reeks, 1 (1953), p. 112-129. 70. Recensie: G. Fischer, Norske Kongeborger, Bind I (Oslo 1951), BKNOB, 6de serie, 6 (1953), p. 31-33. 71. Recensie: A. Tuulse, Borgar i västerlandet (Stockholm 1952), BKNOB, 6de serie, 6 (1953), p. 33-36. 1954 72. Uit het levensboek van de spaarpot (z.p. [Deventer] z.j. [1954]). Uitgave van de Nederlandse Spaarbankbond. 73. ’Ter Does, ein Rundling des 13. Jahrhunderts, Prov. Zuid-Holland’, BROB 5 (1954), p. 137-153. 74. ‘De bouwgeschiedenis van het Muiderslot; een correctie op Berden’, BKNOB, 6de serie, 7 (1954) nr. 5, p. 193-212. 75. ‘Ter Does’, Leids Jaarboekje 46 (1954), p. 50-89. 76. ‘Huis te Riviere’, Zuid-Hollandse Studiën IV (1954), p. 24-49. 77. Recensie: F. Gorissen, Kleve (Niederrheinischer Städte-Atlas, 1) (Kleve 1952) - Id., Kalkar (Niederrheinischer Städte-Atlas, 2) (Kleve 1953), BKNOB, 6de serie, 7 (1954), p. 189-192. 1955 78. ‘De karolingische muntvondst van Zelzate’, België, BROB 6 (1955), p. 86-87. 79. ‘De pottenbakkersoven te Brunssum’, Limburg, BROB 6 (1955), p. 106-125. 80. ‘Het huis te Riviere, Zuid-Holland’, BROB 6 (1955), p. 126-139. 81. ‘Een middeleeuwse hoeve in de polder Boudewijn Hartsland’, BROB 6 (1955), p. 140-150. 82. ‘De opgraving van het huis Ter Lips’, Leids Jaarboekje 47 (1955), p. 80-89. 83. ‘De klokketoren van de middeleeuwse kerk te Leiderdorp’, Leids Jaarboekje 47 (1955), p. 90-92. 84. ‘Een middeleeuwse hoeve in de polder Boudewijn Hartsland’, Rotterdams Jaarboekje, 6de reeks, 3 (1955), p. 80-95. 85. ‘Uit het randgebied van archaeologie en philologie’, in: Handelingen van het 23ste Nederlands philologen-congres 1954 (Groningen 1955), p. 83-84. 1956 86. ‘Het Huis van ridder Dirk van Hodenpijl, Zuid-Holland’, BROB 7 (1956), p. 81-84. 87. ‘De borg te Wedde, Groningen’, BROB 7 (1956), p. 89-94. 88. ‘Zandenburg, Zeeland’, BROB 7 (1956), p. 95-108. 89. ‘Huis Windenburg te Dreischor, Zeeland’, BROB 7 (1956), p. 85-88. 90. ‘Een middeleeuwse vuurstolp’, BROB 7 (1956), p. 109-110. 91. ‘Onderzoekingen in de Sint Bavo te Aardenburg’, BKNOB, 6de serie, 9 (1956), p. 189-196. 92. ‘Blotinge of wel Hodenpijl’, Die Haghe (1956), p. 6-21. 93. ‘Onbekend keukengereedschap’, Westerheem 5 (1956) nr. 11-12, p. 116-118. 94. ‘Fundamenten van Huis te Riviere gedeeltelijk ontgraven.’, in: Westerheem 5 (1956) nr. 11-12, p. 122. 95. Recensie: S. Curman och J. Roosval (utg.), Sveriges kyrkor, II/4-5, VI/1, VII/1 (Stockholm 1955/56), BKNOB, 6de serie, 9 (1956), p. 264-266. 96. Recensie: Antikvariska Studier, IV (Stockholm 1950), BKNOB, 6de serie, 9 (1956), p. 266-268. 1957 97. ‘Het huis Windenburg te Dreischor’, BKNOB, 6de serie, 10 (1957) nr. 1, p. 1-20 en p. 277-278. 98. ‘Franse laat-middeleeuwse ceramiek in Nederland’, Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek (1957) nr. 7, p. 1-7. 99. ‘Laat-middeleeuwse majolica uit Nederlandse bodem’, Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek (1957) nr. 8, p. 1-11. 100. ‘Le comte Florent V comme constructeur de châteaux forts’, Revue internationale d’histoire militaire 9 (1957), p. 313-322. 1958 101. ‘Enkele opmerkingen over het bodemprofiel en de middeleeuwse scherven op de burcht Valkenburg (Limburg)’, BROB 8 (1957/58), p. 172-178. 102. ‘Graaf Floris V als burchtenbouwer’, BROB 8 (1957/58), p. 158-171 103. ‘Middeleeuws aardewerk uit de pottenbakkersoven te Schinveld’, Limburg, BROB 8 (1957/58), p. 179-191. 104. ‘Middeleeuwse glasfragmenten uit Maastricht’, BKNOB, 6de serie, 11 (1958) nr. 1, p. 1-8. 105. ‘Kastelen in het rivierengebied’, BKNOB, 6de serie, 11 (1958) nr. 3, p. 115-128. 106. ‘Het middeleeuwse kasteel in de archeologie, Jaarverslag van de Nederlandse Kastelenstichting 1957 (1958), p. 8-20. 107. ‘Aardewerk met versiering in sgrafitto-techniek, Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek (1958) nr. 10, p. 5-11. 108. ‘Middeleeuwse vloertegels, Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek (1958) nr. 12, p. 6-13. 109. Recensie: J.R.C. Hamilton, Excavations at Jarlshof, Shetland (Edinburgh 1956) (Archaeological Reports, 1), BROB 8 (1957/58), p. 201-202. 1959 110. Wie was Gijsbrecht werkelijk? (Amsterdam 1959), A.O.-boekje, 792. 111. (Met E. van Dijk) Het huis te Wedde (Groningen 1959). 112. ‘Archeologisch onderzoek in middeleeuwse kastelen’, Antiquity and Survival 2, no. 5-6, 1959 (Honderd eeuwen Nederland), p. 246-264. 113. ‘Aardewerkvondsten van het klooster Mariendael’, BROB 9 (1959), p. 199-224. 114. ‘Nogmaals de kerk van Zelhem’, BROB 9 (1959), p. 189-198. 115. ‘Voorlopers van ‘Delfts’ uit opgravingen’, BROB 9 (1959), p. 238-244. 116. ‘Laat-middeleeuws aardewerk met ornament in sgrafitto’, BROB 9 (1959), p. 225-237. 117. ‘De Hellenburg, BKNOB, 6de serie, 12 (1959) nr. 1, p. 51-66. 118. (Met G. van der Mark) ‘Middeleeuws Amersfoort; enige notities over zijn versterkingen en woonhuizen’, BKNOB, 6de serie, 12 (1959), p. 193-226. 119. ‘Das Hohlglas des Mittelalters unter besonderer Berücksichtigung der neuesten in Holland und anderswo gemachten Funde’, Glastechnische Berichte 32 K, 1959, Heft 8 (Sonderband V. Internationaler Glaskongress), p. 29-33. 120. ‘Een nieuw museum voor ceramiek te Langerwehe’, Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek (1959) nr. 17, p. 27-28. 121. ‘Gevolgen van de moord op Aleida van Poelgeest; kroniekverhaal en resultaten der middeleeuwse archaeologie’, in: Verslag van het tiende congres van Nederlandse historici, gehouden te ‘s-Gravenhage 27 april 1957 (Tijdschrift voor Geschiedenis 72 (1959)), p. 21-22. 122. ‘De Doorwerth’, in: Stichting ‘Vrienden der Geldersche Kasteelen’ 1948-1958 (Arnhem 1959), p. 119-125. 123. ‘De ruïne van `t Huis te Riviere. Geen dode steenklomp maar levend verleden’, in: Schiedamse Gemeenschap, 10 (1959) nr. 10, p. 235. 124. Recensie: W. Dexel, Keramik, Stoff und Form, Braunschweig enz. 1958, Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek (1959) nr. 14, p. 25-26. 1960 125. ‘Opgraving van het kasteel Oud-Haerlem’, Samen 29 (1960), p. 245-247. 126. ‘Kasteel ‘Nyendoren’ bij Krabbendam (N.H.) hervonden en opgegraven’, Westerheem 9 (1960), p. 38-41. 127. ‘Middeleeuws Amersfoort, aanvulling’, BKNOB, 6de serie, 13 (1960) nr. 1, p. 65-66. 128. ‘Archeologisch nieuws’ in NKNOB (1960): Krabbendam, 84; Montferland, p. 107-108; Heemskerk, 108-109; Krabbendam, 109; Montferland, 132; Heemskerk, p. 133-134; Montferland, 146-167; Heemskerk, 147; Rotterdam, 148; Montferland, 165; Heemskerk, 166-167; Diepenheim, 189; Montferland, 189; Heemskerk, 191; Diepenheim, 215; Montferland, 215. 129. Recensie: F. Enaud, Les châteaux forts en France (Paris 1958), BKNOB, 6de serie, 13 (1960), p. 227-228. 1961 130. ‘Oosterwijk in Kennemerland; relaas van een onderzoek’, BROB 10-11 (1960/61), p. 508-25. 131. ‘Middeleeuwse kastelen in Limburg’, BKNOB, 6de serie, 14 (1961) nr. 3, p. 109-140. 132. ‘Oud-Haerlem bij Heemskerk’, Fibula 2 (1961) nr. 1, p. 12. 133. ‘De Hellenburg’, Fibula 2 (1961) nr. 1, p. 13-14. 134. ‘Zomerkamp in Millen’, Fibula 2 (1961) nr. 5, p. 46-50. 135. ‘Kleyne luyden’, Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek (1961) nr. 23, p. 10-12. 136. ‘Archeologisch nieuws’ in NKNOB (1961): Overschie, 5; Sittard, 5-6; Maassluis, 36-37; Veenwouden, 54; Herwijnen, 55-56; Malden, 71; Malden, 90; Maastricht, 94; Heenvliet, 106-107; Waardenburg, 185; Krabbendam, 185-186; Millen, 186; Waardenburg, 206; Muiden, 206; Muiden, 221; Culemborg, 239-240; Waardenburg, 240. 1962 137. ‘Glas uit het einde der Middeleeuwen’, BKNOB, 6de serie, 15 (1962), p. 101-114. 138. ‘Enkele archeologische opmerkingen betreffende het kasteel Wisch’, BKNOB, 6de serie, 15 (1962) nr. 3, p. 223-232. 139. ‘Bloempotten en tuinvazen’, Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek (1962) nr. 27, p. 1-7. 140. ‘Blootlegging van muur en weergang van de voorburcht van het kasteel Riviere (Mathenesse)’, in: Westerheem 11 (1962) nr. 3-4, p. 34. 141. ‘Archeologisch nieuws’ in NKNOB (1962): Culemborg, 3; Waardenburg, 5; Culemborg, 22; Schiedam, 41-42; Hardenberg, 67; ‘s-Gravenhage, 81; Swalmen, 124; Swalmen, 145; Akersloot, 157; Etten-Leur, 160; ‘s-Hertogenbosch, 160; Berne, gemeente Kerkwijk, 186-187. 1963 142. (Met A. Bruijn) In kannen en kruiken; Nederlands gebruiksaardewerk van de elfde tot de zestiende eeuw (Rotterdam 1963). 143. ‘Twee vondsten van middeleeuws brons’, BKNOB, 6de serie, 16 (1963) nr. 1, p. 1-12. 144. ‘Het kasteel Wisch en de archeoloog’, BKNOB, 6de serie, 16 (1963), p. 43-50. 145. ‘Het onderzoek van de Oudborg onder Swalmen’, Fibula 4 (1963) nr. 1, p. 1-5. 146. ‘Nieuws van de Hellenburg’, Fibula 4 (1963) nr. 1, p. 9. 147. ‘Nieuwe wegen in de castellologie’, NKNOB (1963), p. 79-80. 148. ‘Archeologisch nieuws’ in NKNOB (1963): Krabbendam, 99; Haastrecht, 100; Haastrecht, 158-9; Groningen, 197; Vuren, 228. 149. Recensie: W. Dexel, Das Hausgerät Mitteleuropas (Brunswijk-Berlijn 1962), BKNOB, 6de serie, 16 (1963), p. 50-55. 1964 150. ‘Een handkanon uit de dagen van Vrou Jacop’, BROB 14 (1964), p. 160-163. 151. (Met J.E. Bogaers) Opgravingen in Noord-Brabant, Brabants Heem 16 (1964), p. 94. 152. ‘Nieuwe vondsten van aardewerk met ornament in slib-krastechniek’, Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek (1964) nr. 34, p. 1-7. 153. ‘Le donjon dans les châteaux des Pays-Bas’, in: Château Gaillard, I: Colloque des Andelys 1962 (Caen 1964), p. 101-124. 154. ‘Kasteelnamen’, in: Handelingen van het 28ste Nederlands filologencongres (Nijmegen/Groningen 1964), p. 191-192. 155. ‘Archeologisch nieuws’ in NKNOB (1964): ‘s-Gravenhage, 101-102; Vuren, 132; Leiden, 141; ‘s-Heerenberg, De Munt, 149; Vuren, Leyenburg, 149-150; Jutphaas, Rijnhuizen, 151; Rijswijk, Steenvoorde, 152; Vuren, De Leyenburg, 177-178; Oegstgeest, 179; Voorburg, Het Loo, 222; (met J.E. Bogaers) Cuyk, 223; Geysteren, 223; Haamstede, 285; Cuyk, 286; Renkum, 309; Haamstede, 311. 156. Recensie: H. Durst, Rittertum und Hochadel im Aargau (Schloss Lenzburg 1962), 2. Aufl. 1964, Westerheem 13 (1964), p. 134-135. 1965 157. ‘De ruïne van het huis te Heenvliet’, BKNOB 64 (1965), p. 109-117. 158. ‘Een driekoningenkan uit Baarland’, Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek (1965) nr. 41, p. 1-2. 159. ‘Schotels met slibversiering’, Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek (1965) nr. 41, p. 3-5. 160. ‘Veldflesje van bruin geglazuurd steenwerk’, Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek (1965) nr. 41, p. 6-8. 161. ‘Un verre à boire du 14e siècle’, in: Comptes rendus du Vile Congrès international du verre (Bruxelles 1965), 267, p. 1-2. 162. ‘Ten geleide’, in: P.E. van Reyen, Middeleeuwse kastelen in Nederland (Bussum 1965) (Fibulareeks, 9), p. 5-6. 163. ‘Archeologisch nieuws’ in NKNOB (1965): Loenen aan de Vecht, 5; Haamstede, 6; ‘s-Gravenhage, 66; Haamstede, 67; Loenen aan de Vecht, 82; Heenvliet, 82-3; Haamstede, gemeente Westerschouwen, 84; Warmond, 121; Bergen op Zoom, 121; Geysteren, 121-2; Ede, 125; Lobith, 125; Warmond, 128. 1966 164. Variaties op het thema kasteel (Assen 1966) (Openbare les, Utrecht). 165. ‘Nieuwe vondsten van Oosterwijk in Kennemerland’, BROB 15-16 (1965/1966), p. 185-197. 166. ‘Modern Rotterdam congresstad voor archeologen’, Studium Generale 12 (1966) nr. 3, p. 16-19. 167. ‘Kastelen in Zeeland (résumé van een lezing)’, Zeeuws Tijdschrift 16 (1966), p. 28. 168. ‘‘t Gheduldich huysraet’, in: Symposion Rotterdam (Rotterdam 1966), p. 27-51. 169. ‘Wegwijzer’, in: H. Borremans et R. Warginaire, La céramique d’Andenne; recherches de 1956-1965 (Rotterdam 1966), p. 6-8. 170. ‘Archeologisch nieuws’ in NKNOB (1966): Sint Maartensdijk, 62-63; Geysteren, 94-95. 1967 171. ‘Archeologisch nieuws’ in NKNOB (1967): Uddel, gemeente Apeldoorn, 8; St. Maartensdijk, 67; Geysteren, gemeente Wanssum, 103-104; Sluis, 105-106; Leiden, Paddenpoel, 122-123. 1968 172. ‘Graaf Floris V als bouwer van kastelen’, Jaarboekje Nederlandse Kastelenstichting 1967 (1968), p. 24-31. 173. ‘Les découvertes de céramique du Beauvaisis aux Pays-Bas’, Bulletin de Groupe de Recherches et d’Études de la Céramique de Beauvaisis 2 (1968), p. 60-65. 174. ‘Spaanse majolica uit Nederlandse bodem’, Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek (1968) nr. 53, p. 14-17. 175. ‘De derde dimensie in de middeleeuwse geschiedenis’, in: Verslag van het vijftiende congres van Nederlandse historici, gehouden te Leiden 20 april 1968 (Tijdschrift voor Geschiedenis 81 (1968)), p. 506-507. 176. ‘Archeologisch nieuws’ in NKNOB (1968): Doorwerth, gemeente Renkum, Kasteel Doorwerth, 53; Rheden, Kasteel Middachten, 53-54; St. Maartensdijk, 55; Coevorden, 83-84; Halsteren, 140-141. 1969 177. ‘Heer Dirk’s huis van Teylingen te Warmond’, in: A.G. van der Steur (red.), Heeren en bueren; bijdragen tot de geschiedenis van Warmond (Den Haag 1969), p. 13-19. 178. ‘Quelques remarques concernant le ‘Hunneschans’ au Lac d’Uddel’, Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 22, 1968, Château Gaillard IV (Gent 1969), p. 191-199. 179. ‘Archeologisch nieuws’ in NKNOB (1969): Leiden - De Burcht, 5-6; Boxtel, kasteel Stapelen, 22-23; Westenholte (Zwollerkerspel), gemeente Zwolle, 47; Haamstede, gemeente Westerschouwen, 51-52; Prinsenbeek, 101-102; Blitterswijk, gemeente Meerlo, 103; Horst, 104. 180. Recensie: O. Piper, Burgenkunde; Bauwesen und Geschichte der Burgen zunächst innerhalb des deutschen Sprachgebietes, Nachdr. der 3. Aufl. 1912 (Frankfurt am Main 1967), BKNOB 58 (1969), p. 18-19. 1970 181. Tentoonstelling Utrechtse kastelen in ‘t Slot te Zeist (Zeist 1970). 182. ‘De Nuwendoren’, Alkmaars Jaarboekje 6 (1970), p. 51-60. 183. ‘La situation dans les Pays-Bas...’, Bulletin de l’Institut International des Châteaux Historiques 23, 1967 (1970), p. 40-42. 184. ‘Middeleeuwse kastelen in het Maasgebied’, Jaarboekje Nederlandse Kastelenstichting 1969 (1970), p. 31-34. 185. ‘Opgraving bij het Slot Zuylen’, Jaarboekje Nederlandse Kastelenstichting 1969 (1970), p. 44-45. 186. ‘Verslag betreffende het ingesteld oudheidkundig onderzoek van de Burcht te Leiden’, Verslag Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 1969 (1970), p. 126-128. 187. ‘Ten geleide’, in: Schoon gevormd, goed gebakken: 2000 jaar aardewerk (Amersfoort 1970), p. 1. 188. ‘Archeologisch nieuws’ in NKNOB (1970): Zuilen, p. 3. 189. Recensie: L. Gerö, Ungarische Burgen, Gyoma 1969, BKNOB 69 (1970), p. 118-119. 1971 190. ‘De Nieuwburg bij Oudorp, opgraving en historische achtergronden’, Alkmaars Jaarboekje 7 (1971), p. 50-66. 191. ‘Moermond’, BKNOB 70 (1971), p. 76-78. 192. (Met T. van Straalen) ‘Kasteel Haamstede’, BKNOB 70 (1971), p. 79-84. 193. ‘Archeologie als derde dimensie in de middeleeuwse geschiedenis, Westerheem 20 (1971), p. 265-284. 194. ‘Stand der Burgenforschung in den Niederlanden’, in: Burgen- und Siedlungs- archäologie des Mittelalters (Wien 1971) (Veröffentlichungen der österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Ur- und Frühgeschichte, 5), p. 100-102. 195. ‘Archeologisch nieuws’ in NKNOB (1971): Oudorp, 41; Leiden, de Burcht, 42-43; Vianen, de Bol, 45. 196. Recensie: Tussen hete vuren, dl. I door C.J.F. Slootmans, dl. II door L.J. Weys, C.J.J. van de Wetering en C.J.F. Slootmans (Tilburg 1970), Brabantia 20 (1971), p. 262-263. 1972 197. ‘In memoriam Theo de Vries’, Jaarboekje Nederlandse Kastelenstichting 1971 (1972), p. 4-5. 198. ‘Het kasteel vanaf de dertiende eeuw tot het einde der Middeleeuwen’, in: Middeleeuwse burchten (Tongeren 1972) (Publicaties van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum te Tongeren, 17), p. 20-21. 199. ‘Archeologisch nieuws’ in NKNOB (1972): Blitterswijk, 18; Grubbenvorst, 18-19; Oudorp, 19-20. 1973 200. ‘Enige aantekeningen betreffende de ruïne van Valkenburg’, BKNOB 72 (1973), p. 112-115. 201 ‘Rhodesteyn, schatkamer der middeleeuwse ceramiek’, Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek (1973) nr. 71, p. 3-52. 202 ‘Kastelen, oorsprong en ontwikkeling’, in: Noord-Limburg kastelenland (Venlo 1973), p. 3-7. 203. ‘Archeologisch nieuws’ in NKNOB (1973): Apeldoorn, 19; Grubbenvorst, 21; Horst, 21-22; (met A.D. Verlinde) Holten, 57; Valkenburg, 133-134; Horst, 134; Grubbenvorst, 134. 1974 204. De Leidse Burcht, (Muiderberg 1974) (Nederlandse Kastelen, 20) 205. ‘Kastelen in het Markiezaat Bergen op Zoom’, Jaarboekje Nederlandse Kastelenstichting 1973 (1974), p. 19-24. 1975 206. ‘Le château du XIIIe siècle aux Pays-Bas’, BROB 23, 1973 (1975), p. 435-458. 207. ‘De vondsten gedaan bij het archeologisch onderzoek naar het voormalige Kartuizer klooster buiten Delft’, in: R. Rothfusz (red.), De Kartuizers en hun Delftse klooster (Delft 1975), p. 37-99. 208. ‘Iets over de typologie van het kasteel in Limburg’, in: J.T.H. de Win, ‘Kastelen’ in Limburg (Hoensbroek 1975), p. 5-10. 1976 209. Middeleeuwse ceramiek; enige hoofdlijnen uit de ontwikkeling in Nederland (Den Haag 1976) (A.W.N.-monografie, 3). 1977 210. ‘Middeleeuwse kastelen in de Vechtstreek’, Jaarboekje Nederlandse Kastelenstichting 1976 (1977), p. 21-28. 211. ‘Uit de keuken en de glazenkast van de kastelein van de Nuwendoorn’, in: Dertig jaar opgraven in Nederland (kalender 1978) (Amersfoort enz. 1977), februariblad. 212. ‘Kasteel te Montfoort 25 juni t/m 6 augustus (archeologisch werkkamp)’, Fibula 18 (1977) nr. 2, p. 21-22. 1978 213. ‘Het kasteel als archiefstuk’, Jaarboekje Nederlandse Kastelenstichting 1977 (1978), p. 21-24. 214. ‘Het kasteel Duurstede’, Spiegel Historiael 13 (1978), p. 328-334. 215. ‘Introduction’, in: W. Ubregts, Le château de Corroy (Gembloux-sur-Orneau 1978), p. 5-6. 216. Recensie: P.H. Sawyer (ed.), Medieval settlement (London 1976), Tijdschrift voor Geschiedenis 91 (1978), p. 633-635. 1979 217. Kasteel van Valkenburg, (Muiderberg 1979) (Nederlandse Kastelen, 39). 218. ’Niederländische Backsteinburgen des 13. und 14. Jahrhunderts’, in: Burgen aus Holz und Stein (Burgenkundliches Kolloquium in Basel 1977) (Olten-Freiburg im Brsq. 1979) (Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters, 5), p. 95-105. 219. ‘Bouwen in Floris’ dagen’, in: Floris V, leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw (Symposium Muiderberg 1978) (Den Haag 1979), p. 42-50. 220. ‘Een greep uit de vondsten van het Kartuizerklooster’, in: De stad Delft, cultuur en maatschappij tot 1572 (Delft 1979), I, p. 61-63; II, fig. 91-108. 1980 221. ‘Mittelalterliche Realienkunde in den Niederlanden’, in: Europäische Sachkultur des Mittelalters (Wien 1980) (Veröffentlichungen des Instituts für mittelalterliche Realienkunde Österreichs, 4), p. 113-122. 222. ‘Kastelen, oorsprong en ontwikkeling’, in: Noord-Limburg kastelenland (Venlo 1980, 2de dr.), p. 3-7. 223. Recensie: M.W. Barley (ed.), European towns, their archaeology and early history (London enz. 1977), Tijdschrift voor Geschiedenis 93 (1980), p. 89-90. 1981 224. ‘Klein gedraaid houten huisraad uit de Middeleeuwen’, Nederlands kunsthistorisch jaarboek 31, 1980 (1981), p. 24-35. 1982 225. ‘Contribution à l’histoire de la verrerie médiévale aux Pays-Bas’, in: Mélanges d’archéologie et d’histoire médiévales en l’honneur du Doyen Michel de Boüard (Genève-Paris 1982), p. 319-325. 226. ‘Het kasteel van Well, waarheid en Dichtung’, in: Verwoord verleden, aangeboden aan J.G.M. Stoel (Lomm 1982), p. 85-91. 227. Recensie: J.A.L. de Meyere en J.M.M. Ruijter, Kasteel Batestein te Vianen, Alphen aan den Rijn 1981, BKNOB 81 (1982), p. 226-228. 1983 228. ‘Castellologie in Overijssel’, in: Het kasteel Voorst (Zwolle 1983), p. 3-16. 229. Recensie: A.W. Reinink en J.G. Vermeulen, IJskelders, koeltechnieken van weleer (Nieuwkoop 1981), BKNOB 82 (1983), p. 163-164. 1984 230. ’Warmond of Voorhout?’, Castellogica 1, 1983-1987 (1984), p. 53-70. 231. ’Ziele und Aufgaben der ‘Rotterdam Papers’’, in: Die Erforschung von Alltag und Sachkultur des Mittelalters (Wien 1984) (Veröffentlichungen des Instituts für mittelalterliche Realienkunde Österreichs, 6), p. 77-80. 232. ‘Over de bouwgeschiedenis van het kasteel van Valkenburg, verantwoording van een tussenbalans’, Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg 120 (1984), p. 285-308. 233. ‘Een brokje actualiteit: de restauratie van de vierkante toren te Wijk bij Duurstede is aangevangen’, Castellogica 1, 1983-1987 (1984), p. 89-90. 1985 234. De ruïne van Duurstede (Muiderberg 1985) (Nederlandse kastelen, nieuwe reeks, 9). 235. ‘Klein gedraaid houten huisraad uit de Middeleeuwen’, Archeologische vereniging Breda 2 (1985) nr. 7, p. 8-13. 236. ‘Nieuws uit het duivenhok van de middeleeuwse pottenbakker’, in: Van beek en land en mensenhand, Feestbundel voor R. van Beek bij zijn zeventigste verjaardag (Utrecht 1985), p. 67-75. 237. ‘Warmond of Voorhout II’, Castellogica 1, 1983-1987 (1985), p. 105-118. 238. ‘Grunsfoort: een oude koe uit de sloot’, Castellogica 1, 1983-1987 (1985), p. 119-126. 239. ‘En de boer hij ploegde voort …’, BKNOB 84 (1985), p. 16-18. 240. ‘De Vierkante Toren van de ruïne Duurstede in restauratie’, Jaarbericht Stichting Utrechtse Kastelen 1984 (1985), p. 13-20. 241. Recensie: D.H. Duco, Merken van Goudse pijpenmakers (Lochem/Poperinge 1982), BKNOB 84 (1985), p. 21-22. 242. Recensie: A. Brown/M. Prestwick/C. Coulsen, Europese kastelen, een historisch reisboek (Haarlem 1981), BKNOB 83 (1984), p. 294-296. 243. Recensie: T.J. Hoekstra, H.J. Janssen en I.M.I. Moerman (red.), Liber castellorum (Zutphen 1981), BKNOB 83 (1985), p. 185-187. 244. Recensie: J.A.L. de Meyere/J.M.M. Ruijter, De Lekpoort te Vianen, aspecten uit de historie van een stadje aan de Lek (Alphen aan den Rijn 1982), BKNOB, 84 (1985), p. 231-232. 1986 245. ‘Over de gedaantewisselingen van het Huys Geysteren’, in: Munster in de Maasgouw (Maastricht 1986), 72-93. 246. ’Verres du moyen age découverts a Maastricht’, in: Annales du 9e congrès international d’étude historique du verre, Nancy 1983 (Liège 1985), p. 195-207. 247. ‘Nieuws van het bleekveld te Zuylen, Castellogica 1, 1983-1987 (1986), p. 200-204. 248. ‘Het kasteel van Heusden’, BKNOB 85 (1986), p. 241-242. 249. Recensie: A. Lehr, Fulgurafrango (Asten 1983), BKNOB 85 (1986), p. 186. 1987 250. (Met A.I.J.M. Schellart en H. Nieuwenhuis) Kasteel Rosendael (Doorn 1987) (Nederlandse kastelen, nieuwe reeks, 21) 251. ‘Mosterd na de maaltijd: andermaal Grunsfoort’, Castellogica 1, 1983-1987 (maart 1987), p. 223-227. 252. ‘Bokhoven’s kasteel; een onverwachte ontdekking’, BKNOB 86 (1987), p. 42-43. 253. ‘Vondsten onder het huis te Arcen’, BKNOB 86 (1987), p. 43-44. 254. ‘In memoriam A.I.J.M. Schellart’, Castellogica 1, 1983-1987 (dec. 1987), p. 269-273. 255. ‘Waar zat Hendrik van Montfoort....?’, Castellogica 1, 1983-1987 (dec. 1987), p. 279-282. 256. Recensie: F.Th.W. Smeets, A.B.J.M. Goosen en P.M. le Blanc (red.), Lemborgh: het kasteel en zijn Sint Salviuskerk te Limbricht (Assen 1984), BKNOB 86 (1987), p. 39-41. 257. Recensie: M. Agterberg, De bodebus in de Lage Landen (Pijnacker 1985), BKNOB 86 (1987), p. 247-249. 1988 258. ‘Het wijnglas van Aelbertsberg’, Haarlems bodemonderzoek 20 (1986), p. 57-60. 259. ‘Huys Geysteren’, Castellogica 2, 1988-1992 (1988) nr. 1, p. 7-17 260. ‘De woontoren van Dever - een vreemde eend in de vaderlandse bijt’, in: Rondom Dever, opstellen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting Dever (Alphen aan den Rijn 1988), p. 1-8. 261. ‘Moet dat zo nu wel? Overpeinzingen in het kasteelpark van Heusden’, BKNOB 87 (1988), p. 131-133. 262. ‘Dossier Valkhof/Nijmegen’, BKNOB 87 (1988), p. 244-246. 263. ‘Huis Middachten: aangaande de bouwdatum van het middeleeuwse kasteel’, in: Herma M. van den Berg et al. red., De stenen droom, opstellen over bouwkunst en monumentenzorg (liber amicorum van prof.dr.ir. C.L. Temminck Groll) (Zutphen 1988), p. 236-240. 264. ‘Uit het leven van het huis Ter Horst’, in: P.A.M. Geurts e.a. (red.), Horster historiën, 2: Van heren en gemeentenaren, opgedragen aan A.L.G. Steeghs bij zijn afscheid als burgemeester van Horst (Horst 1988), p. 95-116. 265. Recensie: C. Koeman, Geschiedenis van de kartografie van Nederland, (Alphen aan den Rijn 1985, 2de dr.) NKNOB 87 (1988), p. 156-157. 266. Recensie: H. Wonink, Twickel: zijn heeren en vrouwen, zijn have en goed (z.p. 1986), BKNOB 87 (1988), p. 229. 267. Recensie: D.J.G. Buurman (red.), Ammersoyen (Zutphen 1986), BKNOB 87 (1988), p. 23-24. 1989 268. ‘De Keverberg oftewel de burcht van Kessel’, Castellogica 2, 1988-1992 (1989) nr. 1, p. 49-64. 269. ‘Vijftig jaar slibkras-aardewerk’, Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek (1989) nr. 134, p. 4-12. 270. Recensie: H. Clevis en J. Kotman, Weggegooid en teruggevonden; catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Museum De Waag in Deventer (Deventer 1989), Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek (1989) nr. 134, p. 28-29. 271. ‘In memoriam Michel de Boüard’, Castellogica 2, 1988-1992 (1989) nr. 2, p. 86-88. 272. ‘Waar woonde de middeleeuwse schrijver Dirc Potter nu werkelijk?’, Castellogica 2, 1988-1992 (1989) nr. 2, p. 95-98. 1990 273. ‘Waar woonde Dirc Potter werkelijk? II: Nieuws uit Leiden’, Castellogica 2, 1988-1992 (1990) nr. 2, p. 148-152. 274. ‘De ruïne van Huys ter Kleef onder Haarlem’, Castellogica 2, 1988-1992 (1990) nr. 3, p. IL. 275. ‘Kasteel Culemborg in zicht’, in: Castellogica 2, 1988-1992 (1990) nr. 3, p. XLVI-IL 276. ‘Waarheen met de broden van heer Jan van Polanen?’, Castellogica 2, 1988-1992 (1990) nr. 3, p. L-LII. 1991 277. ‘Woerden, Woerden en nog eens Woerden’, Castellogica 2, 1988-1992 (1991) nr. 1, p. 186-191. 278. ‘Over Amersfoorts oude stadhuis’, Flehite 21, nr. 1/2 (mei 1991), p. 15. 279. ‘Inleiding: Kastelen in het land van Kessel’, in: Kastelen in het land van Kessel. Tentoonstellingscatalogus Oudheidkamer Horst, p. 5-8. 1992 280. ‘Heemstede en Heemstede’, in: Castellogica 2, 1988-1992 (1992) nr. 3, p. 319-322. 281. ‘Tussen droom en wake. Naar aanleiding van een mysterieuze brief over Egmond op den Hoef’, Castellogica 2, 1988-1992 (1992) nr. 3, p. 323-330. 282. (met M. Flokstra), De Borggraaf te Lottum (Doorn 1992) (Serie Nederlandse kastelen, nieuwe reeks nr. 25) 1994 283. ‘Het verdwenen kasteel Abcoude’, in: Mededelingen Stichting Utrechtse Kastelen (1994) nr. 1, p. 15-21. 284. ‘Harmelen’, in: Mededelingen Stichting Utrechtse Kastelen (1994) nr. 2, p. 2-6. 1996 285. ‘De belangstelling voor het middeleeuwse kasteel’, in: H.L. Janssen, J.M.M. Kylstra-Wielinga, B. Olde Meierink, red., 1000 jaar kastelen in Nederland : functie en vorm door de eeuwen heen (Utrecht 1996), p. 241-250. 286. ‘Van mot tot slot. Naar aanleiding van een bijzondere tentoonstelling die de grote pers niet haalde!’, Castellogica 3, 1993-1999 (1996) nr. 1/2, p. 201-202. 1997 287. ‘Een bisschop als oorlogscorrespondent vóór Puttensteyn’, Castellogica 3, 1993-1999 (1997) nr. 2/3, p. 277-278. 1999 288. ‘Iets over de gedaantewisselingen van het kasteel van Baarlo’, Castellogica 3, 1993-1999 (1999) nr. 1, p. 361-364. 2000 289. ‘Gedaantwisselingen van het kasteel Baarlo’, in: J.G.N. Renaud, M. Flokstra, J. Wijnhoven, De borcht te Baarlo (Baarlo 2000), p. 9-17. 2005 290. ‘Kastelen in het land van Kessel’, in: M. Flokstra, Kastelen in het land van Kessel (Venray 2005), p.1-11. Onbekend 291. Een en ander over het huis Harmelen, z.p. [Den Haag] (typoscript in bibliotheek RACM-Zeist).

×
Publicatielijst dr. F. Vogelzang, wetenschappelijk medewerker

Bekijk de publicatielijst
Publicatielijst dr. F. Vogelzang, wetenschappelijk medewerker

Als (mede-) auteur

F. Vogelzang, ‘Een bijbels paradijsje. Nederlandse dominees en hun buitenplaatsen’, Kasteel en Buitenplaats nr. 62, winter 2018, p. 3-7

F. Vogelzang, ‘Waarom verhalen verborgen blijven. De invloed van bronnen en maatschappelijke ontwikkelingen op onze kennis van kastelen en buitenplaatsen’, Kasteel en Buitenplaats nr. 61, zomer 2018, p. 22-26

F. Vogelzang, ‘Van Rome naar Zeeland: het verhaal van Zuylen. Een historiografie van een Utrechts kasteel. Dl 3.’, Slot Zuylen Nieuwsbrief nr. 2, jrg 20, (2018), p. 6-7

F. Vogelzang, ‘Van Rome naar Zeeland: het verhaal van Zuylen. Een historiografie van een Utrechts kasteel. Dl 2.’, Slot Zuylen Nieuwsbrief nr. 1, jrg 20, (2018), p. 8-9

F. Vogelzang, ‘Adel op de pastorie. Aristocratische huwelijken van predikanten in de negentiende eeuw’, in: Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis nr. 24 (2017), p. 129-150

F. Vogelzang, ‘Van Rome naar Zeeland: het verhaal van Zuylen. Een historiografie van een Utrechts kasteel. Dl 1.’, Slot Zuylen Nieuwsbrief nr. 2, jrg 19, (2017), p. 13-15

F. Vogelzang, `Adel en ridderhofsteden in Utrecht. De veranderende betekenis van een adellijk symbool`, in: C. Gietman e.a. red., Huis en habitus. Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen (Hilversum 2017), p. 372-383

F. Vogelzang, ‘Rumfordse soep als politiek lijmmiddel? Een voedselbank in IJsselstein rond 1800’, in: Jaarboek Oud Utrecht 2017, p. 112-125

Fred Vogelzang, ‘De vele levens van de Utrechtse ridderschap’, Kasteel en Buitenplaats mei 2017 (19), nr. 57, p. 29-32

Fred Vogelzang, `Provincie Limburg beetje `buitenland in eigen land`, Monumentaal nr 5, 2017, p. 51-52

Fred Vogelzang, `Ruine Heerlickheit Montfort als attractie`, Monumentaal nr. 5, 2017, p. 54-59

Fred Vogelzang, `Verdwenen Petersburg kent bewogen verleden`, Monumentaal nr 5, 2017, p. 70-71

Fred Vogelzang, Nieuwe functies voor kastelen en buitenplaatsen. Een eeuw herbestemming (Wijk bij Duurstede 2016)

Fred Vogelzang, `Amerongen, Leersum en hun gedeelde burgemeesters`, Hoetwas. Kwartaalblad van de Historische Vereniging Leersum, de Heemkundige Stichting Amerongen en het Tabaksteeltmuseum jrg 21 (2016), nr. 2, p. 4-9

Fred Vogelzang, `De gek en de vrek op Hackfort. Sommige vroegere bewoners maakten het wel erg bont`, Monumentaal. Nationaal magazine over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance, nr. 3, jun 2016, p. 40-43

Fred Vogelzang, `Lieux de pouvoir. Symbolen van bestuurlijke en militaire macht rond 1500`, Kasteel en Buitenplaats april 2016, nr. 53, jrg 18, p. 18-24

Fred Vogelzang, `Friese state voor arme vrouwen. Droom van stichter Henricus Popma ijlt nog steeds na`, Monumentaal. Nationaal magazine over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance, nr. 4, sep 2016, p. 70-74

Fred Vogelzang, `Amerongen, Leersum en hun gedeelde burgemeesters`, Hoetwas. Kwartaalblad van de Historische Vereniging Leersum, de Heemkundige Stichting Amerongen en het Tabaksteeltmuseum jrg 21 (2016), nr. 2, p. 4-9

Fred Vogelzang, `Strijd op het secreet. Facties in IJsselstein in het midden van de 18e eeuw`, Oud Utrecht, feb 2016, jrg 89, p. 10-13

Fred Vogelzang en Bouke van Gorp, `Gemankeerde monumenten. De betekenis van kasteelruïnes in Nederland`, Vrijetijdsstudies 2016, nr. 1, jg 34, p. 21-34

Fred Vogelzang, `Woontoren als vestzakkasteel. Voor verdediging, bewoning, statussymbool en landmark`, Monumentaal. Nationaal magazine over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance, nr 1 feb 2016, p. 28-33

Fred Vogelzang, `Elites and country house culture in nineteenth century Limburg`, in: Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis. 2015, p. 147-170

Fred Vogelzang, `70 jaar NKS`, Kasteel en Buitenplaats jrg 17 (2015), nr. 51, p. 3-7

Fred Vogelzang, "Een Paradijs, schier soeter en veel meer, als oyt de Werelt zagh`. Buitens in Utrecht (1609-1672)`, in: Y. Kuiper en B. Olde Meierink (red.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw. De rijkdom van het buitenleven in de Republiek (Hilversum 2015), p. 154-177

F. Vogelzang, `De vele levens van Vaalsbroek`, in Monumentaal. Nationaal magazine over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance,  september 2015, nr. 5, p. 38-43. Lees hier het artikel.

F. Vogelzang, "`Sorchvuldich van eere ende reputatie". Adellijke militairen in Staatse dienst in de zeventiende en achttiende eeuw`, in: Jaarboek Oud-Utrecht 2015, p. 133-158. Lees hier het artikel.

F. Vogelzang, ‘Centrum van de gemeenschap. Steeds minder kastelen en buitenplaatsen doen dienst als gemeentehuis’, Monumentaal. Nationaal magazine over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance,  juni 2015, nr. 3, p. 76-80

F. Vogelzang, ‘Stedelijke aanvaringen. Economische treiterijen tussen Utrecht en IJsselstein’, Oud-Utrecht. Tijdschrift voor geschiedenis van stad en provincie Utrecht, 88 (2015), juni, nr. 3, p. 76-79

F. Vogelzang, ‘Het nuttige en het aangename. Buitenplaatsen als investering’, Kasteel & Buitenplaats 17 (2015), nr. 48, p. 3-8

F. Vogelzang, ‘Blauw bloed in het lokale bestuur. Adellijke burgemeesters in de provincie Utrecht in de negentiende eeuw’, in: Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 21 (2014), p. 111-128

F. Vogelzang, ‘Berbice bant doem. Buitenplaats bood niet iedere bewoner voorspoedig verblijf’, Monumentaal. Nationaal magazine over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance, december 2014, nr. 6, p. 27-33

F. Vogelzang, ‘Buitenplaatsen als exportproduct? Een relatie tussen Italië, de Zuidelijke Nederlanden en de Republiek’, Kasteel & Buitenplaats 16, (2014), nr. 47, p. 3-8

F. Vogelzang, ‘De buitenplaats Rijnwijk als uitdrukking van sociale mobiliteit’, Tijdschrift Oud Utrecht 87 (2014), oktober, nr. 5, p. 152-157.

F. Vogelzang, ‘Een klooster als buitenhuis. Oostbroek bij De Bilt: bijna duizend jaar geschiedenis’, Monumentaal. Nationaal magazine over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance, augustus 2014, nr. 5, p. 65-71

F. Vogelzang, ‘Buitenplaats Vaeshartelt bij Maastricht. De droom van Petrus Regout’, Monumentaal. Nationaal magazine over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance, april 2014, nr. 2, p. 14-20

F, Vogelzang, ‘Isolement in het hart van Nederland. Infrastructuur in het zuidwesten van Utrecht’, Heemtijdinghen 2014, jg. 50, nr. 2, p. 21-42. Lees hier het artikel.

F. Vogelzang & G. van Os, ‘Broekhuizen: hoogtepunt van het Stichtse neoclassicisme (1-4)’, Hoetwas. Historische Vereniging Leersum, jg 19, nr. 1, 2, 3, 4, 2014

F. Vogelzang, ‘Door het veen. Infrastructuur in noordwest Utrecht 1800-1930’, in: Jaarboek Niftarlake 2013, p. 74-97

F. Vogelzang, ‘Het kasteel van Ooit’, Kasteelkatern 15 (2013), nr. 42, p. 13-15

F. Vogelzang, ‘Veranderend gebruik’, in: Jorien Jas e.a., red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, p. 91-102

F. Vogelzang, ‘Buren’, in: idem, p. 188-189

F. Vogelzang, ‘Zoelen’, in: idem, p. 193-196

F. Vogelzang, ‘Crayestein’, in: idem, p. 244-246

F. Vogelzang, ‘Reigersvoort’, in: idem, p. 248-249

F. Vogelzang, ‘Brugdijk’, in: idem, p. 278-279

F. Vogelzang, ‘Schoonderbeek’, in: idem, p. 411-412

F. Vogelzang en G. van Os, ‘De buitenplaats Broekhuizen: hoogtepunt van het Stichtse neoclassicisme. De rol van architect en opdrachtgever’, Mededelingen Stichting Utrechtse Kastelen 2013, nr. 1, p. 2-42

F. Vogelzang, ‘Archeologische kasteelplaatsen in Zuid-Holland’, Kasteelkatern 15 (2013), nr. 40, p. 3-7

F. Vogelzang, ‘Een familie van buitenplaatsen in Zeist’, Kasteelkatern 15 (2013), nr. 40, p. 8-11

F. Vogelzang, ‘Stadhouderlijke burchten’, Kasteelkatern 15 (2013), nr. 41, p. 3-6

F. Vogelzang, ‘Vaeshartelt en de Oranjes,’ Kasteelkatern 15 (2013), nr. 41, p. 12-14

F. Vogelzang en R. Raven, sam. Van wildernis tot oase. Landschapsgeschiedenis van landgoed Oostbroek bij De Bilt, Utrecht 2013

F. Vogelzang, ‘De invloed van het onzichtbare’. Verdwenen buitenplaatsen in Utrecht’, Tijdschrift Oud Utrecht 85 (2012), nr. 1, p. 18-22

F. Vogelzang, ‘Upstairs, downstairs. De ambivalente relatie tussen buitenplaatsbewoners en hun personeel’, Tussen Vecht en Eem. Tijdschrift voor regionale geschiedenis 30 (2012), nr. 3, sept. 2012, p. 212-221

F. Vogelzang, ‘Groninger borgen en buitenplaatsen’, Golden Raand. Het Groninger Landschap 28 (2012), nr. 4, winter 2012, p. 8-9

F. Vogelzang, `Een bijzonder gevoel voor buitenplaatsen`, Mijn Landschap, herfst 2012, p. 4-8 

F. Vogelzang en J. Vroemen, `2012. Jaar van de Historische buitenplaats`, GM2 12 (2012), nr 45, p. 4-6 

F. Vogelzang, `Een aangenaam oord. De buitenplaats Oostbroek`, GM2 12 (2012), nr. 45, p. 26-29 

F. Vogelzang, ‘Kaalslag in kastelenland’, Kasteelkatern 14 (2012), nr. 38, p. 15-17

F. Vogelzang, ‘Buitenplaatsen in Nederland’, Kasteelkatern 14 (2012), nr. 36, p. 3-5 

F. Vogelzang, ‘Na de oorlog. Wederopbouw voor kastelen en buitenplaatsen?’, Kasteelkatern 14 (2012), nr. 36, p. 10-13

Fred Vogelzang, `Revolutie in Utrecht. Steden en platteland 1795-1798`, in: Wisseling van de wacht? Stichtse bestuurders in een roerige eeuw’, in: Jaarboek Oud-Utrecht 2011, p.175-188

Fred Vogelzang, `Een nieuw koninkrijk, een nieuwe bestuurselite? De ontwikkelingen rond 1813`, in Wisseling van de wacht? Stichtse bestuurders in een roerige eeuw. Jaarboek Oud-Utrecht 2011, p. 223-236 

Fred Vogelzang, `Venieuwing of continuïteit? Provinciale Staten van Utrecht rond 1848`, Wisseling van de wacht? Stichtse bestuurders in een roerige eeuw’, in: Jaarboek Oud-Utrecht 2011, p. 255-270 

Paul Vesters en Fred Vogelzang, Kasteel Loenersloot. Eiland in de tijd, De Bilt 2011 

Fred Vogelzang, `Staverden: landgoed op de Veluwe`, Kasteelkatern 13 (2011), nr. 34, p. 7-9 

Fred Vogelzang, `Bommen en granaten. De Nederlandse kastelen en historische buitenplaatsen tijdens de Tweede Wereldoorlog`, Kasteelkatern 13 (2011), nr. 34, p. 11-15 

Fred Vogelzang en Leo Wevers, m.m.v. Ben Olde Meierink, Zoelen. Symbool van macht en weelde. Utrecht 2011 

F. Vogelzang, ‘Kasteelruïnes in Nederland. Tussen romantiek en zakelijkheid’, Kasteelkatern 13 (2011), nr. 33, p. 3-6

R. van Immerseel, L. van Boetzelaer, O. van Boetzelaer, I. Slootweg en Fred Vogelzang, Eyckenstein. Op de grens van zand en veen, Utrecht 2010

Fred Vogelzang, `De kosten van een kasteel`, Kasteelkatern 12 (2010), nr. 30, p. 14-17

Henk Deys en Fred Vogelzang, Rhenen.Geschiedenis en architectuur, Utrecht 2010.

F. Vogelzang, ‘Personeel!’, Kasteelkatern 12 (2010), nr. 29, p. 6-10

F. Vogelzang, Van boevenoord tot belastingparadijs. Het leven in IJsselstein in de achttiende eeuw, IJsselstein 2010

F. Vogelzang, ‘Een woonplaats voor fatsoendelijke luyden’. De soevereine baronie IJsselstein 1720-1820. Proefschrift Utrecht 2010. Lees hier het proefschrift.

F. Vogelzang, ‘Van Staten naar Representanten naar Provinciale Staten. De omwentelingen in het gewestelijk bestuur van Utrecht tussen 1795 en 1816’, in: Jaarboek Oud Utrecht 2009, p. 110-156.

F. Vogelzang, ‘Behangschilderijen in Drakesteyn’, Kasteelkatern 11 (2009), nr. 27, p. 12-13

F. Vogelzang, ‘Lokale geschiedenissen’, GM2 9 (2009), nr. 33, p. 10-11

F. Vogelzang, ‘Tuinen en parken. De biotoop van kastelen en buitenplaatsen’, Kasteelkatern 11 (2009), nr. 26, p. 14-17

F. Vogelzang, ‘De keuken in het kasteel’, Kasteelkatern 11 (2009), nr. 25, p. 14-15

F. Vogelzang, ‘Allemaal familie’. Onderzoek naar de bestuurlijke elite in Utrecht in de achttiende en negentiende eeuw, GM2 2009 (jg. 9), nr. 34, p. 4-6.

F. Vogelzang, Woonplaats voor fatsoendelijke luijden. Baronnie van Ysselstein tussen 1670 en 1820. Catalogus Stadsmuseum IJsselstein, IJsselstein 2009

F. Vogelzang, ‘Fantaseren over het verleden’, GM2 8 (2008), nr 31, p. 8-11

F. Vogelzang, ‘Een enclave van rust, 1780-1788’, in: L. Bultje-Van Dillen e.a. red., Geschiedenis van Rhenen, Utrecht 2008, p. 268-277

F. Vogelzang, ‘Rhenen in de Bataafse tijd, 1794-1806’, in: L. Bultje-Van Dillen e.a. red., Geschiedenis van Rhenen, Utrecht 2008, p. 278-285

F. Vogelzang, `Herstelplannen na de verwoestingen van mei 1940 : onderzoeker Cramer schetst somber beeld`, in: L. Bultje e.a, red., Geschiedenis van Rhenen, Utrecht 2008, p. 430-439

F. Vogelzang, ‘Dodenakkers’, GM2 2007, nr. 2, p. 18-21

F. Vogelzang, ‘Weyerman in IJsselstein, op zoek naar ‘De Vergulde Wagen’, Mededelingen van de stichting Jacob Campo Weyerman, 30 (2007), nr 2, p. 140-145

F. Vogelzang, `Enkele gedachten over vestigingsfactoren van kastelen langs de Vecht`, Tijdschrift Historische Kring Breukelen 22 (2007), nr. 2, p. 73-77.

F. Vogelzang, ‘Nostalgie’, GM2 7 (2007) nr 28, p. 20-23

F. Vogelzang, ‘Erfgoed en wetenschap’, GM2 2007, nr. 2, p. 24-27 

F. Vogelzang, ‘Waarnemen en immaterieel erfgoed’, GM2 2007, nr. 1, p. 10-12

F. Vogelzang, `Sigurd von Ilsemann (1884-1952). Adjudant van de keizer`, in: H.L.Ph. Leeuwenberg en F. Vogelzang, De Utrechtse Heuvelrug - Zuid. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit de gemeenten Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Veenendaal, Utrecht 2006, p. 67-73.

F. Vogelzang, ‘De middenstand’, GM2 2006, nr. 4, p. 12-14

F. Vogelzang, ‘Wulphert van Ginkel (1755-1832), schoolmeester en patriots bestuurder’, in: H.L.Ph. Leeuwenberg en F. Vogelzang, De Utrechtse Heuvelrug - Zuid. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit de gemeenten Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Veenendaal, Utrecht 2006, p. 49-55

E.J.M. Maes en F. Vogelzang, Soestbergen, Utrechts aardse paradijstuin. De eerste algemene begraafplaats in Utrecht, Utrecht 2006

F. Vogelzang, ‘De lange duur: landschap en geschiedenis’, GM2 2006, nr. 2, p. 16-20

F. Vogelzang, `Loenersloot onder de loep. Gesprek met gedreven bouwhistorici in opleiding`, GM2 2005, nr. 2, p. 26-29.

M. Breij, B. Hogenkamp, J. de Kruif, A. Pietersma en F. Vogelzang, Na gedane arbeid. Gids voor de geschiedenis van de cultuurbeoefening en vrijetijdsbesteding in de provincie Utrecht, Utrecht 2005

F. Vogelzang, ’15 x Boerderij van het Jaar’, GM2 2005, nr. 4, p. 16-19

F. Vogelzang, ‘Erfgoed, identiteit en integratie’, GM2 2005, nr. 4, p. 20-23

F. Vogelzang, ‘Emotie en geschiedenis’, GM2 2005, nr. 2, p. 4-8

F. Vogelzang, ‘Het jaarboek Oud Utrecht 80 jaar’, in Jaarboek Oud Utrecht 2005, p. 183-204. Lees hier het artikel.

Michiel Zeilmaker en Fred Vogelzang, Buitenplaatsen in Utrecht, Utrecht 2004.

F. Vogelzang, ‘Landschapsontwikkelingsplannen. Het landschap als geschiedenisboek’, GM2 2004, nr. 4, p. 4-6

F. Vogelzang, ‘Als de molenaar nept en de bakker schept...’, GM2 2004, nr. 2, p. 18-21

F. Vogelzang, ‘Een aarzelende machtsstrijd: IJsselstein tijdens de eerste patriotse opstand 1785-1788’, in Jaarboek Oud-Utrecht 2004, p. 63-118

F. Vogelzang, ‘Erfgoed op televisie, ontdek je plekje in Utrecht’, GM2 2004, nr. 1, p. 30-31

F. Vogelzang, `Betsy Both Hendriksen (1809-1880). Rentenierster`, in: H.L.Ph. Leeuwenberg, F. Vogelzang en J.J.W. Vroemen, red., De Utrechtse Heuvelrug - Noord. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit de gemeenten De Bilt, Zeist en Driebergen-Rijsenburg, Utrecht 2004, p. 41-46.

F. Vogelzang, `Jan Jacob de Geer (1714-1781), heer van Rijnhuizen, De Geer, Wijnestein, `t Gein`, in: H.L.Ph. Leeuwenberg en F. Vogelzang, red., Tussen de Lek en de Hollandsche IJssel. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit Oudewater, Montfoort, Linschoten, IJsselstein, Nieuwegein en Lopik, Utrecht 2003, p. 55-59.

F. Vogelzang, ‘Cornelis de Jong van Rodenburgh (1762-1838), marineofficier en grondbezitter’, in: H.L.Ph. Leeuwenberg en F. Vogelzang, red., Tussen de Lek en de Hollandsche IJssel. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit Oudewater, Montfoort, Linschoten, IJsselstein, Nieuwegein en Lopik, Utrecht 2003, p. 88-93

F. Vogelzang, De Staten in Stukken. Gids voor historisch onderzoek naar het Provinciaal Bestuur van Utrecht na 1813, Utrecht 2003. Lees hier het artikel.

F. Vogelzang, ‘Cultuur op de kaart’, GM2 2003, nr. 1, p. 16-18

F. Vogelzang, `Adriaan de Wael van Vronesteyn (1520-1568). Edelman`, in: H.L.Ph. Leeuwenberg en F. Vogelzang, red., Tussen de Lek en de Hollandsche IJssel. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit Oudewater, Montfoort, Linschoten, IJsselstein, Nieuwegein en Lopik, Utrecht 2003, p. 204-208.

F. Vogelzang, ‘Johannes Jacobus Abbink Spaink (1897-1964). Burgemeester’, in: H.L.Ph. Leeuwenberg en F. Vogelzang, red., Tussen de Lek en de Hollandsche Ijssel. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit Oudewater, Montfoort, Linschoten, IJsselstein, Nieuwegein en Lopik, Utrecht 2003, p. 9-14

F. Vogelzang, ‘Pieter van der Meulen (1729-na 1804). Schout en substituutdrost’, in: H.L.Ph. Leeuwenberg en F. Vogelzang, red., Tussen de Lek en de Hollandsche IJssel. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit Oudewater, Montfoort, Linschoten, IJsselstein, Nieuwegein en Lopik, Utrecht 2003, p. 118-124

F. Vogelzang, ‘Jan Hendrik van Lynden van Lunenburg (1765-1854) regent’, M.A. van der Eerden-Vonk, H.L.Ph. Leeuwenberg en F. Vogelzang, red., Het Kromme Rijngebied, Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit het Kromme Rijngebied, Utrecht 2002, p. 123-128.

F. Vogelzang, ‘Constantijn Theodoor van Lynden van Sandenburg (1826-1885), minister’, in: M.A. van der Eerden-Vonk, H.L.Ph. Leeuwenberg en F. Vogelzang, red., Het Kromme Rijngebied. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit het Kromme Rijngebied, Utrecht 2002, p. 129-134.

F.H. Landzaat en F. Vogelzang, ‘Joost Wentink (1873-1933), steenovenbouwer’, in: M.A. van der Eerden-Vonk, H.L.Ph. Leeuwenberg en F. Vogelzang, red., Het Kromme Rijngebied. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit het Kromme Rijngebied, Utrecht 2002, p. 199-203

R.P.M. Rhoen en F. Vogelzang, ‘Zeister Sport in beeld 1-4’, Seijst, bulletin ter bevordering van de kennis van de geschiedenis van Zeist, 31 (2001), nr 1, p. 3-19, nr. 2 p. 35-47 en 50-52, nr. 3 p. 59-71 en nr. 4, p. 87-103

F. Vogelzang, ‘Sport in Zeist’, in: Zeister sportverenigingen en sporters door M. van Grunsven, onder redactie van V.A.M. van der Burg en F. de Vrijer, Zeist 2001, p. 9-14

A. Pietersma en F. Vogelzang, Levens verhalen. Gids voor biografisch onderzoek in de provincie Utrecht, Utrecht 2000

Y. Ezendam en F. Vogelzang, ‘Hou het ‘erf’goed’, in: Y. Ezendam, red., Het verleden van de toekomst. Tien visies op de rol van cultureel erfgoed, Utrecht 2000, p. 65-71

J.C.M. Pennings, A. Pietersma en F. Vogelzang, Huizen vol historie. Gids voor huizenonderzoek in de provincie Utrecht, Utrecht 1998

F. Vogelzang, ‘Anna de Waal (1906-1981) eerste vrouwelijke staatssecretaris’, in: W. van den Broeke e.a., red.,Utrechtse biografieën 5, Utrecht 1998, p. 194-199

F. Vogelzang, `Jules graaf van Randwijk (1871-1962) burgemeester van Amersfoort’, in: Y. van den Akker e.a., red., Utrechtse biografieën. Het Eemland 1, Utrecht 1998, p. 165-170.

E.W.A. Elenbaas-Bunschoten, J.C.M. Pennings, A. Pietersma en F. Vogelzang, Van aver tot aver. Gids voor genealogisch onderzoek in de provincie Utrecht, Utrecht 1998

H. Buiter en F. Vogelzang, `Gemeentepolitiek en provinciaal bestuur`, in: C. Dekker, e.a., red., Geschiedenis van de provincie Utrecht. dl 3. Vanaf 1780, Utrecht 1997, p. 363-382.

F. Vogelzang, `Cultuur en sport`, in: C. Dekker e.a., red., Geschiedenis van de provincie Utrecht. dl 3. Vanaf 1780, Utrecht 1997, p. 383-398

A.A. van Baal-de Vries en F. Vogelzang, ‘Abraham Aboab (ca 1596-1664), koopman en grondlegger van de joodse gemeente in Maarssen’, in: A.A. van Baal-de Vries, M.C. Hatzmann-Scheltema, H.L.Ph. Leeuwenberg, J.H. Sagel en F. Vogelzang, red., De Vechtstreek. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit de Vechtstreek, Utrecht 1997, p. 11-16

F. Vogelzang, ‘Chiel de Boer (1896-1978) tandarts en cabaretier’, in: A.A. van Baal-de Vries,

M.C. Hatzmann-Scheltema, H.L.Ph. Leeuwenberg, J.H. Sagel en F. Vogelzang, red., De Vechtstreek. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit de Vechtstreek, Utrecht 1997, p. 37-41

M.E.M. Kuulkers-Jungmann en F. Vogelzang, ‘Annetje Bols (1695-1764) eigenaresse van een scheepswerf’, in: A.A. van Baal-de Vries, M.C. Hatzmann-Scheltema, H.L.Ph. Leeuwenberg, J.H. Sagel en F. Vogelzang, red., De Vechtstreek. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit de Vechtstreek, Utrecht 1997, p. 42-47

F. Vogelzang, ‘Wim Sonneveld (1917-1974), cabaretier’, in: W. van den Broeke, H. Buiter,

A.J. van den Hoven van Genderen, A. Pietersma en F. Vogelzang, red., Utrechtse biografieën 4. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters, Utrecht 1997, p. 182-187

F. Vogelzang, ‘F.A.C. graaf van Lynden van Sandenburg 1914-1924’, in: P. Blok e.a., red., `Veel tact en de noodige geschiktheid`. Gouverneurs en commissarissen in de provincie Utrecht 1813-1997, Utrecht 1997, p. 131-146.

F. Vogelzang, ‘Clara Wichmann (1885-1922) maatschappijhervormster’, in: J. Aalbers, W. van den Broeke, H. Buiter, A.J. van den Hoven van Genderen, A. Pietersma en F. Vogelzang, red., Utrechtse biografieën 3. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters, Utrecht 1996, p. 202-207

F. Vogelzang, ‘Boheemse burchten III’, Stichting Utrechtse Kastelen 1995, nr. 49, p. 2-10

F. Vogelzang, ‘Boheemse burchten II’, Stichting Utrechtse Kastelen 1995, nr. 48, p. 11-21

G. Kanselaar en F. Vogelzang, Ontwikkelingen in nieuwe media voor het moderne vreemde-talenonderwijs. Nationaal Actieprogramma Moderne Vreemde Talen, 1995

L. Mulder, J. Beetsma, F. Vogelzang en S. Zeevenhooven, Stappen in de tijd. Geschiedenis voor de basisvorming, 3 dl. Apeldoorn, 1993-1995

F. Vogelzang, ‘Nicolaas Beets (1814-1903) dominee en dichter’, in: J. Aalbers, W. van den Broeke, H. Buiter, A.J. van den Hoven van Genderen, A. Pietersma en F. Vogelzang, red., Utrechtse biografieën 2. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters, Utrecht 1995, p. 34-40

F. Vogelzang, ‘Tanchelm (? –1115) rondtrekkend prediker’, in: J. Aalbers, W. van den Broeke, H. Buiter, A.J. van den Hoven van Genderen, A. Pietersma en F. Vogelzang, red., Utrechtse biografieën 2. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters, Utrecht 1995, p. 181-186

Jaap Renaud, Ben Olde Meierink, Fred Vogelzang en Otto Vervaart, `Kastelen in de Stichtse middeleeuwse politiek`, in: B. Olde Meierink e.a. red., Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995, p. 11-22

Jaap Renaud, Ben Olde Meierink en Fred Vogelzang, ‘Levendaal’, in Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995, p. 274-277.

Ben Olde Meierink en Fred Vogelzang, ‘Maarsbergen’, in B. Olde Meierink e.a. red., Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995, p. 300-304.

F. Vogelzang, ‘Boheemse burchten 1’, Stichting Utrechtse Kastelen 1994, nr. 47, p. 10-19

F. Vogelzang, ‘Verdala Palace op Malta’, Stichting Utrechtse Kastelen 1994, nr 46, p. 10-13

F. Vogelzang, K. Bossaers en J. Brugman, 1945, van bezetting naar bevrijding, Utrecht 1994

W. Veen, F. Vogelzang en D. Lockhorst, ‘Vertaalde buitenlandse courseware alternatief voor Nederlandse markt’, Geografie Educatief 2 (1993), p. 19-21

F. Vogelzang, ‘Kastelen in Ierland: romantiek en toerisme’, Stichting Utrechtse Kastelen 1993, nr. 40, p. 9-14

F. Vogelzang, ‘Een succesvolle mislukking. De Ierse Paasopstand van 1916 en haar gevolgen’, Kleio, Tijdschrift van de VGN 34 (1993), nr. 2, p. 6-15

D. Lockhorst en F. Vogelzang, ‘Interactieve courseware voor aardrijkskunde, biologie en natuurkunde’, Katern VO Print, jan 1993, p. 16-17

F. Vogelzang, `Van Heer van Ginckel tot graaf van Athlone. De carrière van een Utrechtse militair 1644-1703`, Maandblad Oud Utrecht 65 (1992), nr. 4, p. 60-65.

F. Vogelzang, ‘Kastelen in Ierland: de grote burchten’, Stichting Utrechtse Kastelen 1992, nr. 39, p. 8-15

 

Als (mede-) redacteurB. Olde Meierink, mmv G. Immerzeel en H. Harten, Nijenrode. Burcht, buitenplaats, business universiteit, onder redactie van F. Vogelzang, Wijk bij Duurstede 2016

T. Hermans, Woontorens in Nederland. Bouwhistorische gids voor middeleeuwsen woontorens, onder redactie van F. Vogelzang, Wijk bij Duurstede 2015

B. Aarts, W. Landewé, B. Olde Meierink en F. Vogelzang, red., Ambitie in steen. Bijdragen tot de kastelenkunde in Nederland, Wijk bij Duurstede 2012 

E. Stronks, F. Vogelzang, red., Jaarboek Oud-Utrecht 2012-.

Fred Vogelzang en Jos Wassink, eindred., Wisseling van de wacht? Stichtse bestuurders in een roerige eeuw. Jaarboek Oud-Utrecht 2011

S. Wiersma, Vrienden van Kasteel Amerongen al vijfentwintig jaar, Amerongen 2011, onder redactie van K. Moolenburgh, A. Kooper en F. Vogelzang

H. van Engen en V. Robijn, Op zoek naar religieus erfgoed, onder redactie van J. Knoester, 

F. Vogelzang en P. Vijn, Hilversum 2008 

F. Vogelzang, red., De Utrechtse Wijken. Noordoost, Utrecht 2008 

T.H.M. van Schaik, M. van Damme, Waarheid, schoonheid, goedheid: de Utrechtse neogotiek, Alfred Tepe en het St. Bernulphusgilde, onder redactie van F. Vogelzang, Utrecht 2008 

D.H. Kok, R. Kok en F. Vogelzang, red., Archeologische kroniek Provincie Utrecht 2004-2005, Utrecht 2007

M. Heurneman, Waard om te weten. Leemtelijst geschiedschrijving provincie Utrecht, onder redactie van M. Heurneman, E. Maes en F. Vogelzang, Utrecht 2007

F. Vogelzang, red., De Utrechtse Wijken. Oost, Utrecht 2007 

T. de Nijs, Op zoek naar de verdwenen middenstand, onder redactie van J. Knoester, P. Saal en F. Vogelzang, Hilversum 2007 

A. Pietersma, R. Rommes en W. Verstegen, Lusten en lasten. Gids voor fiscaal-historisch onderzoek naar inkomen en vermogen in de provincie Utrecht, onder redactie van 

J.C.M. Pennings, A. Pietersma en F. Vogelzang, Utrecht 2006 

F. Vogelzang, red., De Utrechtse Wijken. Zuid, Utrecht 2006 

H.L.Ph. Leeuwenberg en F. Vogelzang, De Utrechtse Heuvelrug - Zuid. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit de gemeenten Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Veenendaal, Utrecht 2006 

A. Pietersma, Stadsbelangen, Gids voor historisch onderzoek naar het gemeentebestuur van Utrecht in de 19de en 20ste eeuw, onder redactie van J.C.M. Pennings, A. Pietersma en 

F. Vogelzang, Utrecht 2005 

D. Verhoeven, Scholen stichten. Gids voor historisch onderzoek naar het onderwijs in de provincie Utrecht, onder redactie van J.C.M. Pennings, A. Pietersma en F. Vogelzang, Utrech 2005 

M. Zeilmaker, Op zoek naar het historische interieur, onder redactie van J. Knoester, P. Saal en F. Vogelzang, Hilversum 2005 

F. Vogelzang, red., De Utrechtse Wijken. Zuidwest, Utrecht 2004 

D.H. Kok, R. Kok en F. Vogelzang, red., Archeologische kroniek Provincie Utrecht 2002-2003, Utrecht 2004 

H.L.Ph. Leeuwenberg, F. Vogelzang en J.J.W. Vroemen, red., De Utrechtse Heuvelrug - Noord. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit de gemeenten De Bilt, Zeist en Driebergen-Rijsenburg, Utrecht 2004 

F. Vogelzang, red., De Utrechtse Wijken. West, Utrecht 2003 

T. Blekkenhorst, H. Renes en R. Rommes, Doorploegen. Gids voor historisch onderzoek naar het boerenbedrijf in de provincie Utrecht, onder redactie van J.C.M. Pennings, A. Pietersma en F. Vogelzang, Utrecht 2003 

F. Vogelzang, red., De Utrechtse Wijken. Noordwest, Utrecht 2003 

D.T. Koen en J. Renes, Wegwijzer. Gids voor historisch onderzoek naar verkeer en vervoer in de provincie Utrecht, onder redactie van J.C.M. Pennings, A. Pietersma en F. Vogelzang, Utrecht 2003 

H.L.Ph. Leeuwenberg en F. Vogelzang, red., Tussen de Lek en de Hollandsche IJssel. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit Oudewater, Montfoort, Linschoten, IJsselstein, Nieuwegein en Lopik, Utrecht 2003 

M.A. van der Eerden-Vonk, H.L.Ph. Leeuwenberg en F. Vogelzang, red., Het Kromme Rijngebied. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit het Kromme Rijngebied, Utrecht 2002 

P. ’t Hart, G. Pouw en R. Rommes, Gepokt en gemazeld. Gids voor historisch onderzoek naar ziekte en gezondheid in de provincie Utrecht, onder redactie van J.C.M. Pennings, A. Pietersma en F. Vogelzang, Utrecht 2002 

D.H. Kok, R. Kok en F. Vogelzang, red., Archeologische kroniek Provincie Utrecht 2000-2001, Utrecht 2002 

F. Vogelzang, red., De Utrechtse Wijken. Overvecht, Utrecht 2002 

S. Boerdam, L. Dorsman, P.C. Grundmann, H.L.Ph. Leeuwenberg, G. van der Most, H. Strubbe en F. Vogelzang red., Van Angstel tot Kromme Mijdrecht. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit Abcoude, Baambrugge en de Ronde Venen, Utrecht 2001 

R. Rommes en M. Schrover, Grensverleggers. Gids voor historisch onderzoek naar migranten in de provincie Utrecht, onder redactie van J.C.M. Pennings, A. Pietersma en F. Vogelzang, Utrecht 2001 

D. Kok, K. van der Graaf en F. Vogelzang, red., Archeologische kroniek Provincie Utrecht 

1998-1999, Utrecht 2000 

H.L.Ph. Leeuwenberg, Kerk in zicht. Gids voor lokaal kerkhistorisch onderzoek in de provincie Utrecht, onder redactie van J.C.M. Pennings, A. Pietersma en F. Vogelzang, Utrecht 2000 

Y.M. van den Akker, W. Bos, J.E.J. Hilhorst, H.L.Ph. Leeuwenberg, W.W. van Kooij, W. Peters, G.J.A. Raven, A.M. Reichgelt, D.C.W. Steenbeek en F. Vogelzang, red., Het Eemland 2. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit het Eemland, Utrecht 1999 

Y. van den Akker, W. Bos, J.E.J. Hilhorst, H.L.Ph. Leeuwenberg, W.W. van Kooij, W. Peters, G.J.A. Raven, A.M. Reichgelt, D.C.W. Steenbeek en F. Vogelzang, red., Het Eemland 1, Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit het Eemland, Utrecht 1998 

D.H. Kok, J.P. ter Brugge, S.G. van Dockum en F. Vogelzang, red., Archeologische kroniek Provincie Utrecht 1996-1997, Utrecht 1998 

D.H. Kok, S. van Dockum en F. Vogelzang, red., Archeologische kroniek Provincie Utrecht 1994-1995, Utrecht 1998 

W. van den Broeke, H. Buiter, A.J. van den Hoven van Genderen, A. Pietersma en F. Vogelzang, red., Utrechtse biografieën 5. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters, Utrecht 1998 

P. Blok, M.W. van Boven, E.S.C. Erkelens-Buttinger, G.J. Hooykaas, F.A.A. Huisman, Ph. Maarschalkerweerd en F. Vogelzang, red., `Veel tact en de noodige geschiktheid`. Gouverneurs en commissarissen in de provincie Utrecht 1813-1997, Utrecht 1997 

K. van der Wiel, Op zoek naar huis, straat of buurt. Handleiding voor historisch huizenonderzoek, onder redactie van K. Bossaers, J. Brugman en F. Vogelzang, Haarlem 1997 

D.H. Kok, J.P. ter Brugge, S. van Dockum en F. Vogelzang, red., Archeologische kroniek Provincie Utrecht 1992-1993, Utrecht 1997 

D.H. Kok, S. van Dockum en F. Vogelzang, red., Archeologische kroniek Provincie Utrecht 

1990-1991, Utrecht 1997 

A.A. van Baal-de Vries, M.C. Hatzmann-Scheltema, H.L.Ph. Leeuwenberg, J.H. Sagel en F. Vogelzang, red., De Vechtstreek. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit de Vechtstreek, Utrecht 1997 

W. van den Broeke, H. Buiter, A.J. van den Hoven van Genderen, A. Pietersma en F. Vogelzang, red., Utrechtse biografieën 4. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters, Utrecht 1997 

J. Aalbers, W. van den Broeke, H. Buiter, A.J. van den Hoven van Genderen, A. Pietersma en 

F. Vogelzang, red., Utrechtse biografieën 3. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters, Utrecht 1996 

D.H. Kok, S. van Dockum en F. Vogelzang, red., Archeologische kroniek Provincie Utrecht 1988-1989, Utrecht 1996 

W.J. van Tent en F. Vogelzang, red., Archeologische kroniek van de provincie Utrecht over de jaren 1970-1979, Utrecht 1996 

K. Bossaers, J. Brugman en F. Vogelzang, red, Sporen van nijverheid. Op zoek naar industrieel erfgoed, Haarlem 1995 

B. Olde Meierink, G. van Baaren, R.G. Bosch van Drakestein, B.G.J. Elias, E. de Ligt, M.A. Kok, C.H. Staal, F. Vogelzang en C.C.S. Wilmer, red., Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995 

J. Aalbers, W. van den Broeke, H. Buiter, A.J. van den Hoven van Genderen, A. Pietersma en F. Vogelzang, red., Utrechtse biografieën 2. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters, Utrecht 1995 

W. Veen, B. Collis, P. de Vries en F. Vogelzang, Telematics in Education: the European Case. De Lier 1994 

J. Aalbers, W. van den Broeke, H. Buiter, A.J. van den Hoven van Genderen, A. Pietersma en 

F. Vogelzang, red., Utrechtse biografieën 1. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters, Utrecht 1994 

W. Veen en F. Vogelzang, (eds.), Telematics in Dutch Education, Experiences from the Classroom, De Lier 1992

 

×
NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488