Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Kasteelplaats Schulenburg

Schuilenburglaan 7
7604 BJ Almelo (Overijssel)
T
E

De Schulenborg is zogenoemde ringwalburcht. De burcht lag op het westelijke einde van een zandige rug in een moerassig gebied en is aan het eind van de 11de eeuw of het begin van de 12e eeuw gesti ... lees meer

De Schulenborg is zogenoemde ringwalburcht. De burcht lag op het westelijke einde van een zandige rug in een moerassig gebied en is aan het eind van de 11de eeuw of het begin van de 12e eeuw gesticht door de bisschop van Utrecht. Het speelde een strategische rol in de strijd tussen de Duitse keizer en de hertog van Supplinburg, een van de belangrijkste edelen. Volgens een betrouwbare kroniekschrijver uit die tijd werd Schulenborg in 1123 tevergeefs door de keizer belegerd, omdat het door een moeras was omgeven en derhalve niet voor de vijand te bereiken was. In 1228 is de waarschijnlijk hout-aarde burcht afgebroken. Het het hout van de afbraak werd gebruikt bij de bouw van het kasteel Hardenberg. Ter plekke is het burchtterrein (220 x 110 meter) in zijn contouren te zien. Het complex, is later als bouwland gebruikt en kreeg daardoor zijn huidige vorm. Het is nog steeds onderdeel van het landgoed Almelo wordt omgeven door een gracht. Het complex (nu weiland) steekt ongeveer 1 tot 3 meter boven het omringende nog steeds vochtige gebied uit. Binnen de deels verdwenen gracht ligt in het westen een ronde verhoging van circa 3 meter en een diameter van 60 tot 70 meter waar waarschijnlijk de hoofdburcht bevond. Aansluitend aan de oostzijde zal de voorburcht met een verhoging van 1 tot 1,5 meter zijn geweest. Zowel de voor- en hoofdburcht maken de indruk door hoge wallen op de rand rand van het plateau zijn omgeven.
Lopend over een slingerpad over een lage wal langs de noordzijde van het complex heeft men een goed beeld van de burcht Aan de burcht was een college van borgmannen verbonden, die de taak had de burcht te verdedigen.
Enig inlevingsvermogen is hiervoor nodig, maar met hulp van het informatiebord is dit goed te doen. Sinds 1971 is dit terrein door het Rijk beschermd als een archeologisch monument.

×
Afbeeldingen van Kasteelplaats Schulenburg

NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488