Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Ruïne van Asten

Kasteellaan 1
5725 AD Asten (Noord-Brabant)
T 06-2221 2153
E sbka@outlook.com
www.kasteelasten.nl
Het lot was kasteel Arcen niet gunstig gezind. Voor de Tweede Wereldoorlog stonden van dit zestiende-eeuwse huis nog delen overeind. De toenmalige eigenaar besloot de restauratie ter hand te nemen en ... lees meer
Het lot was kasteel Arcen niet gunstig gezind. Voor de Tweede Wereldoorlog stonden van dit zestiende-eeuwse huis nog delen overeind. De toenmalige eigenaar besloot de restauratie ter hand te nemen en in 1940 was een nieuwe grote woonvleugel verrezen. De Duitsers schoten echter op het einde van de oorlog het herbouwde Asten geheel in puin. Sindsdien is het een ruïne.
In de vijftiende eeuw al werd hier een kasteel gebouwd, dat in een koopakte van 1432 wordt genoemd. Dit kasteel werd later door een nieuw gebouw vervangen. Hier woonden zulke illustere geslachten als de Van Brederode`s en de Spaanse luitenant-kolonel Johan de Salm. Het stenen huis werd verdedigd door twee grachten en een voorburcht. Dit kasteel was ruim een eeuw later, toen het in 1735 werd verkocht aan de Amsterdamse regent Pieter Valkenier, nog steeds een `logeabel kasteel`, dus goed bewoonbaar. Er hoorden ook een koetshuis, een paardenstal, een schuur, een bakhuis en een boerderij bij, terwijl voor de Amsterdammer ook een boomgaard en een tuin bij de koop waren inbegrepen. Er zouden nog vele eigenaren volgen, die tot 1892 het kasteel ook daadwerkelijk zouden bewonen. Daarna raakte het in verval, reden voor baron Van Hövell tot Westerflier om in de jaren dertig de restauratie van zijn bezit te organiseren. Met helaas weinig effect. ×
Afbeeldingen van Ruïne van AstenNKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488