Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Buitenplaats De Klinze

Van Sminiaweg 32-36
9064 KC Oudkerk (Friesland)
T 058 256 1050
E info@klinze.nl
www.klinze.nl
Functie: trouwlocatie, horeca, hotel, zaalverhuur, tuinen.

Misschien stond er in de zestiende eeuw al een boerderij op deze plaats, maar de huidige buitenplaats De Klinze werd pas in het midden van de zeventiende eeuw gebouwd door Hessel Aysma. Het gebouw is ... lees meer
Misschien stond er in de zestiende eeuw al een boerderij op deze plaats, maar de huidige buitenplaats De Klinze werd pas in het midden van de zeventiende eeuw gebouwd door Hessel Aysma. Het gebouw is een aantal malen verbouwd, maar de historische sfeer is niet verloren gegaan.

Een Hessel Aysma was een belangrijke figuur tijdens de Tachtigjarige Oorlog in Friesland, maar de stichter van De Klinze was een nazaat van deze eerste Hessel. De eigenaar van De Klinze was als kapitein in dienst van de Staten-Generaal. Hij verkocht zijn huis al vrij snel aan Jetze van Sminia, advocaat en Fries afgevaardigde naar Den Haag. Eenmaal in Den Haag maakte hij promotie en werd lid van de Raad van State. Ook was hij gedeputeerde voor Friesland. De basis voor zijn carrière was een studie in Leiden en misschien had hij daar ook wel de mode van de buitenplaatsen leren kennen. Hij verbouwde De Klinze tot een prachtig lustoord, dat al snel een cultureel centrum werd voor de hele regio.
Zijn nazaten zijn eeuwenlang eigenaar gebleven van De Klinze. Om het huis werd in 1834 een park aangelegd door de bekende tuinarchitect Lucas Pieter Roodbaert, met een vierarmige vijver. In de tuin bevinden zich ook een prieel en een oranjerie. Aan het einde van de negentiende eeuw werd het huis flink vergroot, maar de nieuwe vleugels werden niet lang daarna weer afgebroken. Latere eigenaren poogden het achttiende-eeuwse uiterlijk te herstellen. Sinds 1988 fungeert het huis als hotel en conferentieoord. ×
Afbeeldingen van Buitenplaats De KlinzeNKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488