Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Fogelsanghstate

Kleasterwei 3
9297 WR Veenklooster (Friesland)
T 0511 441970
E info@fogelsangh-state.nl
www.fogelsangh-state.nl
Functie: museum, horeca, trouwlocatie, tuinen.

De huidige state is een neoclassicistische buitenplaats met een groot park. Van het hoofdgebouw met de twee bouwhuizen werd in de negentiende eeuw wel beweerd dat het de mooiste state van Friesland wa ... lees meer
De huidige state is een neoclassicistische buitenplaats met een groot park. Van het hoofdgebouw met de twee bouwhuizen werd in de negentiende eeuw wel beweerd dat het de mooiste state van Friesland was. Het is feitelijk geen museum, maar een particulier huis dat voor bezoekers toegankelijk is.

In het midden van de zeventiende eeuw werd de state gebouwd op een plek, waar eeuwen daarvoor een klooster gesticht was. De oudste state was wat smaller dan het huidige gebouw en had aan de achterzijde waarschijnlijk een traptoren. Zowel rond 1700 als drie decennia later werd er flink aan de Fogelsanghstate verbouwd.

Intussen waren de Fogelsanghs geen eigenaar meer maar was het huis overgegaan in handen van de adellijke familie Van Heemstra. Ook in de anderhalve eeuw die volgde werd het huis door de bewoners gemoderniseerd en dat kwam ook omdat de eigenaren vermogend bleven. Ze hadden connecties tot in de hoogste kringen. Toen koning Willem III in 1872 op bezoek kwam werd het huis opnieuw aangepast. Eigenaar Hector van Heemstra wenste een blijvende indruk te maken op de koning! Dat betekende dat ook de interieurs flink werden aangepakt.

Toch zijn er nog steeds oudere elementen in het huis te vinden, zoals achttiende-eeuwse lambriseringen en een schouw uit 1800. De eetzaal is helemaal in de stijl gebleven van het koninklijk bezoek. In het park van de Fogelsanghstate staan enkele bijzondere gebouwtjes, zoals een tuinhuisje op een kunstmatige heuvel en een kluizenaarswoninkje. Het interieur is voor een deel afkomstig van de Groningse notabele familie Van Iddekinge, in bruikleen gegeven door de NKS.×
Afbeeldingen van Fogelsanghstate


NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488