Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Ennemaborg

Hoofdweg 96
9681 AJ Midwolda (Groningen)
T 050-3135901
E info@groningerlandschap.nl
www.groningerlandschap.nl/erop..
Functie: evenementenlocatie, tuinen.

De Ennemborg is een vierkant huis van twee verdiepingen met op iedere hoek van het dak een schoorsteen. Het huis ligt in een barok park. Het huis zelf heeft een achttiende-eeuwse vensterindeling. Bove ... lees meer
De Ennemborg is een vierkant huis van twee verdiepingen met op iedere hoek van het dak een schoorsteen. Het huis ligt in een barok park. Het huis zelf heeft een achttiende-eeuwse vensterindeling. Boven het monumentale portaal bevindt zich een gedecoreerd bovenlicht en een sober timpaan.

De oudste vermelding van de familienaam Ennens of Ennema stamt uit 1391 toen een Sebo Ennens hoofdeling was in Midwolda en Scheemda. Daarna blijft het lange tijd stil rond de familie. Of zij inmiddels een huis hadden gebouwd blijft vooralsnog onduidelijk. In de kelder van de borg zijn wel bouwsporen uit deze vroege tijd gevonden, maar het is niet zeker dat ze niet van elders afkomstig zijn.
In de zeventiende eeuw stond er een rechthoekig huis met twee traptorens met ui-vormige daken, terwijl aan de achterkant twee lagere torens stonden met een spits. Het huis lag in het water en was via een brug bereikbaar. In die tijd woonde de familie Diurcken op het huis, maar via vererving kwam het in handen van de Clinges en die gaven het weer door aan de familie Hora Siccama. Zij bleven tot 1817 eigenaar, toen het huis werd verkocht aan twee Friese beleggers. Een rentmeester bewoonde het huis en was verantwoordelijk voor de exploitatie van het landgoed. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Nederlandse Heidemij eigenaar, die het in 1965 overdroeg aan het Gronings Landschap.

Het huis was in de zeventiende eeuw bouwvallig geworden en werd toen afgebroken. Op dezelfde plek werd later een vierkant symmetrisch huis gebouwd. De omgrachting werd gedempt. Wat later werd de voorgevel vernieuwd en het is dit huis, dat nog heden ten dage in het landschap prijkt.×
Afbeeldingen van EnnemaborgNKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488