Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Huis Eerde

Kasteellaan 1
7731 PJ Ommen (Overijssel)
T
E
www.natuurmonumenten.nl/natuur..
Functie: horeca, kinderactiviteiten, tuinen, zaalverhuur.

Het huidige huis Eerde huisvest een internationale school, maar het park is vrij te bezoeken. Onder leiding van een boswachter is af en toe het huis toegankelijk en in het koetshuis is vergadergelegen ... lees meer
Het huidige huis Eerde huisvest een internationale school, maar het park is vrij te bezoeken. Onder leiding van een boswachter is af en toe het huis toegankelijk en in het koetshuis is vergadergelegenheid. Ook zijn de boerderijen op het landgoed af en toe opengesteld.

Ergens in het begin van de veertiende eeuw duikt er een familie Rading op die zich ook ‘Van Eerde’ noemt. Zij bezit een huis met de naam Hengelere, waarschijnlijk de oude naam van Eerde. Een telg uit deze familie, Evert, ontpopte zich als roofridder. Vanuit Eerde terroriseerde hij het omliggende platteland en overviel rondtrekkende reizigers. De bisschop en de stad Deventer kwamen in het geweer en vijf weken lang werd Eerde belegerd. Een staakt-het-vuren was het resultaat, waarbij het huis in brand werd gestoken maar Evert als vrij man mocht vertrekken.
Een eeuw later kwam het landgoed in handen van de familie Van Twickelo, die het huis herbouwde maar er weinig verbleef. Rond 1500 was sprake van een verdedigbare borg en stonden er diverse boerderijen op het landgoed. Na ruzie met de stad Zwolle werd Eerde opnieuw geplunderd en stond daarna regelmatig leeg. Pas onder de familie Van Palland brak een nieuwe bloeiperiode aan. In 1715 werd een vierkant omgracht gebouw opgetrokken op de plek van het afgebroken middeleeuwse huis. Rondom werden tuinen in Franse barokstijl aangelegd.
Voor het hoofdhuis ligt een voorplein met bouwhuizen. Het geheel wordt door een natuurstenen brug bereikt. Philip Dirk van Pallandt was een aanhanger van Baden Powell en hij richtte op het landgoed een trainingscentrum voor padvinders op. Daarna raakte hij in de ban van de oosterse wijsgeer Krishnamurti. Van Pallandt sloot zich aan bij een gezelschap rond deze Krishnamurti, organiseerde bijeenkomsten op het landgoed en schonk zijn hele bezit aan deze groep. Eerde werd een centrum voor de Orde van de Ster, totdat Krishnamurti deze orde zelf ophief. In zijn ogen was een goeroe voor het bereiken van verlichting niet nodig en kon ieder mens zijn eigen weg vinden. De Orde gaf toen het landgoed Eerde weer terug aan Van Pallandt en deze verhuurde het huis aan de Quakers, die er de school vestigden die nog steeds op Eerde functioneert.×
Afbeeldingen van Huis Eerde

NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488