uitnodiging studiemiddag 

Stichting Limburgse Kastelen en NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats nodigen u van harte uit voor een studiemiddag over

Het veelzijdige Limburgse kastelenlandschap
Vrijdag 19 februari | Kasteel d'Erp Baarlo

Dagvoorzitter: dr. E.A.C. Storms-Smeets (RUG)

Voorprogramma (helaas is het voorprogramma volgeboekt)
12.00-13.30 uur
Rondleiding Kasteel De Raay onder begeleiding van drs. Ben Olde Meierink
Alleen bij voldoende belangstelling, bijdrage hiervoor bedraagt incl. eenvoudig lunchbuffet in het restaurant ‘De Wintertuin’ € 20,-. Gaarne aanmelding vooraf.

Programma
14.00-14.25 uur
Ontvangst met thee en koffie

14.25-14.40 uur
Welkom en inleiding door mw. Marleen Gresnigt-Raemaekers, voorzitter bestuur Stichting Limburgse Kastelen en mw. drs. ir. Heidi van Limburg Stirum, directeur NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats

14.40-14.45 uur
Welkom
door prof. mr. dr. drs. Frits-Joost Beekhoven van den Boezem,
eigenaar Kasteel d’Erp

14.45-15.25 uur
Voordracht
door mw. prof. Anne van Grevenstein-Kruse
Titel: Kasteelinterieurs in Limburg

Voordracht door mw. Maaike Teeuwen BA
Titel: Van sprookjeskasteel naar droomhotel, De herbestemming van Limburgse kastelen vanaf 1930

Kunsthistorica Maaike Teeuwen onderzocht voor de NKS het hergebruik van kastelen en buitenplaatsen als hotel-restaurant. Omdat de helft van de bijna tachtig kasteelhotels in Limburg staat, ligt de focus op die provincie. Limburg blijkt extra aantrekkelijk voor toeristen vanwege het on-Nederlandse landschap.
Dit onderzoek is als NKS Rapport nr. 14, dec 2015 verschenen.


15.25-16.10 uur
Rondleiding door Kasteel d’Erp
onder begeleiding van de heer Beekhoven van den Boezem

16:10-16:50 uur
Voordracht
door dr. Fred Vogelzang
Titel: Een nieuwe provincie, een nieuwe elite en de rol van kastelen en buitenplaatsen

Limburg werd als provincie ‘uitgevonden’ na het Congres van Wenen in 1815 en het duurde nog decennia voordat deze nieuwe provincie haar plek in het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden had gevonden. Limburg kreeg ook een nieuwe bestuurlijke en economische elite, met een internationale achtergrond. Wie behoorden tot die elite en welke rol speelden kastelen en buitenplaatsen in het leven van deze bovenlaag in de negentiende eeuw? Daarop concentreert deze bijdrage zich.


Voordracht door drs. Theo Oberndorff
Titel: Kasteel en landschap in Limburg

In 2013 heeft de Stichting Limburgse Kastelen het gelijknamige boek uitgegeven met het doel om het geïnteresseerde publiek meer inzicht te geven in de cultuurhistorische samenhang tussen kasteel en bijbehorend landschap. In deze voordracht komen enkele aansprekende thema’s uit dit boek aan de orde.

16.50-17.00 uur
Afsluiting
door dagvoorzitter

17.00-18.00 uur
Napraten
met hapje en drankje

Aanmelden
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 15 februari 2016 via deze link.
De kosten voor de studiemiddag bedragen € 20,-. De kosten voor de rondleiding op Kasteel De Raay incl. eenvoudig lunchbuffet bedragen € 20,-. (helaas is het voorprogramma volgeboekt)
Dit bedrag kunt u overmaken op rekening nummer IBAN NL24ABNA0470759267, ten name van de Nederlandse Kastelenstichting, te Wijk bij Duurstede, onder vermelding van ‘Studiemiddag Limburg’.

Bereikbaarheid locatie, Baron van Erplaan 1, Baarlo
donatusInformatie over Kasteel d’Erp